Soubor pracuje jako zájmový útvar SVČ Bájo Česká Skalice od října 2007, kdy bylo členům mezi 7–11 lety. V roce 2017 tedy soubor oslaví 10 let existence. Většina ze zakládajících členů je v souboru stále aktivní.

Od samého počátku se soubor věnuje interpretaci dobové hudby od středověku po baroko. Používá k tomu příslušný instrumentář - pro středověké skladby psalterium, rebek či rámový buben, pro renesanční a barokní kompozice španělských, italských, anglických, francouzských či franko-vlámských autorů violy da gamba, renesanční/barokní zobcové flétny, renesanční/barokní kytaru.

V současné době je těžištěm repertoáru především hudba evropské renesance a raného baroka. V repertoáru mají zastoupení autoři jako F. de la Torre, C. Sermisy, D. Ortiz, G. G. Gastoldi, A. Falconieri, G. Bataille, H. I. F. Biber, A. V. Michna; velká část skladeb, především renesančních, je od anonymních autorů (např. skladby ze španělských canconieros). Nedílnou součástí vystoupení je také zpěv, který obstarává spolu s violami da gamba, zobcovými flétnami a dalšími nástroji dámská část souboru. Kromě dobové hudby soubor také interpretuje etnickou hudbu – vlastní úpravy písní slovenských, balkánských a sefadských. Soubor vystupuje při různých příležitostech – na samostatných koncertech, jako hudební doprovod vernisáže, nebo jako součást šířeji pojatých kulturních akcí (slavnosti v rumburské Loretě, Svatoanenské slavnosti v Žirči apod.)

Členové souboru

Anna Horká - viola da gamba, zobcová flétna, zpěv
Kristina Pavlasová - viola da gamba, chalumeau, zobcová flétna, zpěv
Jan Karvai - renesanční a barokní kytara, saz, psalterium
Matyáš Horký - rámový a středověký buben, darbuka, udu, tamburina
Ladislav Horký - vedoucí souboru; viola da gamba, violone, vielle, renesanční a barokní kytara, saz