ARCHIV POZVÁNEK NA AKCE V ROCE 2018
Sobota 29. prosince 2018 | 15:30 a 17 hodin
JESLIČKÁŘI
V Rudrově mlýně v Ratibořicích

Jesličkáři předvedou hru s humorným domlouváním o cestě do Betléma. Uvidíte a uslyšíte zpěv, hudbu, recitaci, tanec, o lidových vánočních zvycích, potěšíte se svátečně vyzdobeným mlýnem, zazpíváte si koledy. Více informací o akci a objednávání vstupenek na barunka.org (kalendář akcí). Pořádá FS Barunka, z. s., Česká Skalice ve spolupráci se Správou státního zámku Ratibořice a SVČ Bájo Česká Skalice.
Středa 26. prosince 2018 | 15:30 a 17 hodin
KOLEDA, KOLEDA, ŠTĚPÁNE
V Rudrově mlýně v Ratibořicích

Do přívětivého prostředí Rudrova mlýna v Babiččině údolí přijdou malí koledníci s betlémem ve Hře na jesličky, uvidíte lidové vánoční zvyky, potěšíte se svátečně vyzdobeným mlýnem, zazpíváte si koledy. Více informací o akci a objednávání vstupenek na barunka.org (kalendář akcí). Pořádá FS Barunka, z. s., Česká Skalice ve spolupráci se Správou státního zámku Ratibořice a SVČ Bájo Česká Skalice.
Středa 19. prosince 2018 | 17 hodin
předVÁNOČNÍ NOTOVÁNÍ
V přízemí SVČ Bájo

Malé předvánoční koncerty dětí, které v SVČ Bájo navštěvují hudební obor. V programu zazní adventní, vánoční i jiné písně.
Pondělí 17. prosince 2018 | 17 hodin
předVÁNOČNÍ NOTOVÁNÍ
V přízemí SVČ Bájo

Malý předvánoční koncert dětí, které v SVČ Bájo navštěvují hudební obor. V programu zazní adventní, vánoční i jiné písně.
Sobota 15. prosince 2018 | 14 hodin
ADVENTNÍ KONCERT
V kostele sv. Jana Nepomuckého ve Studnici

V rámci adventního koncertu, který pořádá Římskokatolická farnost Studnice ve spolupráci se SVČ Bájo, zazpívá a zahraje lidová muzika ŠMIKURANDA, Chrámový sbor kostela sv. Ducha Hořičky a AD AURES, soubor staré hudby SVČ Bájo.
Středa 12. prosince 2018 | 15,30 - 17 hodin
PATCHWORK

Kurz je vhodný pro všechny (děti i dospělé), kteří umí šít v ruce nebo na šicím stroji. V prosincové lekci si ušijete vzor Křivky. Seznam potřebného materiálu si můžete vyzvednout v Báju nebo vám ho zašleme na vámi sdělenou emailovou adresu. Cena kurzu 60 Kč, děti 40 Kč.
Pátek 7. prosince 2018 | 18 - 20 hodin
KERAMICKÁ DÍLNA

Zveme děti i dospělé na keramický kurz. Pod vedením zkušené lektorky si budete moci vytvořit misky, hrnky, hodiny, talířky nebo výrobek dle vlastní fantazie, případně podle návrhu, který si přinesete či který vám poskytne lektorka. Všechen pracovní materiál bude k dispozici. Cena kurzu 90 Kč, děti 50 Kč. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na čísle 604 187 325, emailem na adrese info[at]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 6. 12. 2018. Počet míst omezen.
6. - 9. prosince 2018
ADVENT V BABIČČINĚ ÚDOLÍ
V Rudrově mlýně v Ratibořicích

Obdobím adventu a Vánoc na českém venkově provedou členové folklorního souboru Barunka z České Skalice. Více informací o akci a objednávání vstupenek ZDE.
6. - 9. prosince 2018
KOČKA LEZE DÍROU, PES OKEM
V Rudrově mlýně v Ratibořicích

Výstava dětských prací z výtvarné soutěže, kterou vyhlásilo SVČ Bájo pro děti z královéhradeckého a pardubického kraje. Výstava se uskuteční v rámci akce Advent v Babiččině údolí a připravilo ji SVČ Bájo Česká Skalice.
Středa 5. prosince 2018 | 17 a 18 hodin
MIKULÁŠSKÁ OBCHŮZKA
V Rudrově mlýně v Ratibořicích

S tradicí obchůzky a obdarováváním svatým Mikulášem a jeho družinou – andělem a čertem - seznámí členové Folklorního souboru Barunka z České Skalice. Uslyšíte legendu o svatém Mikuláši, čert s Káčou zatančí pekelnou maděru. Malé děti před pekelníky ochrání babička... Více informací o akci a objednávání vstupenek najdete na barunka.org. Pořádá FS Barunka, z. s., Česká Skalice ve spolupráci se Správou státního zámku Ratibořice a SVČ Bájo Česká Skalice.
3. - 21. prosince 2018
VYŠÍVANÉ OBRAZY

Obrazy „malované“ jehlou a nití vystavuje v galerii Fortna SVČ Bájo Radana Ambrožová. Své obrazy vyšívá a vytváří podle vlastních návrhů.
Neděle 2. prosince 2018 | 16 hodin
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

SVČ Bájo vás srdečně zve o první adventní neděli ke kašně na Husově náměstí na tradiční setkání k zahájení adventu v České Skalici. Čeká vás hudební vystoupení souboru Musica Krakela, krátká promluva starostky města a také malé občerstvení - čaj a punč. Na závěr bude rozsvícen městský vánoční strom za cinkání zvonečků, které si prosím přineste s sebou. Akce byla podpořena městem Česká Skalice.
Středa 28. listopadu 2018 | 15,30 - 17 hodin
PATCHWORK
Kurz je vhodný pro všechny (děti i dospělé), kteří umí šít v ruce nebo na šicím stroji. Seznam potřebného materiálu si můžete vyzvednout v Báju nebo vám ho zašleme na vámi sdělenou e-mailovou adresu. Cena kurzu 60 Kč, děti 40 Kč.
Pondělí 26. a úterý 27. listopadu 2018
TVOŘIVÁ DÍLNA PRO PEDAGOGY
Vzdělávací akci pro pedagogy v Trutnově pořádá Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje. Lektorkou kurzu je PaedDr. Hana Vavřínová, pedagožka a ředitelka SVČ Bájo.
Pátek 16. listopadu 2018 | 18 - 20 hodin
KERAMICKÁ DÍLNA

Zveme děti i dospělé na keramický kurz. Pod vedením zkušené lektorky si budete moci vytvořit misky, hrnky, hodiny, talířky nebo výrobek dle vlastní fantazie, případně podle návrhu, který si přinesete či který vám poskytne lektorka. Všechen pracovní materiál bude k dispozici. Cena kurzu 90 Kč, děti 50 Kč. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na čísle 604 187 325, e-mailem na adrese info[at]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 15. 11. 2018. Počet míst omezen.
Pátek 16. listopadu 2018
KERAMICKÁ DÍLNA PRO DĚTI Z MŠ STUDNICE
Minikurz práce s keramickou hlínou.
Středa 14. listopadu 2018 | 15,30 - 17 hodin
PATCHWORK
Kurz je vhodný pro všechny (děti i dospělé), kteří umí šít v ruce nebo na šicím stroji. Seznam potřebného materiálu si můžete vyzvednout v Báju nebo vám ho zašleme na vámi sdělenou e-mailovou adresu. Cena kurzu 60 Kč, děti 40 Kč.
Sobota 10. listopadu 2018 | 13 - 18 hodin
RELAXAČNÍ ODPOLEDNE
Náplní odpoledne bude meridiánové cvičení, nácvik reflexní terapie, posilovací cviky problematických partií, uvolňovací cviky zaměřené na pohybové problémy, praktické ukázky některých dalších přírodních preventivních a léčebných postupů – vše pod vedením zkušené lektorky MUDr. Renaty Měřínské. S sebou: karimatku, pohodlný oděv na cvičení, teplé ponožky, ručník, dostatek tekutin. Cena: 200 Kč. Hlaste se prosím formou SMS na tel. 604 187 325, e-mailem na adrese info[at]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 9. 11. 2018. Počet míst je omezen.
Pátek 9. listopadu 2018 | 17:30 hodin
SETKÁNÍ V ATELIÉRU: SUCHÝ PASTEL NETRADIČNĚ
Tvořivá dílna, na které se naučíte používat suché pastely neobvyklým způsobem. Pracovní materiál bude k dispozici. Cena kurzu včetně materiálu: 300 Kč, dítě 150 Kč. Lektorkou kurzu bude Marie Wolfová. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na tel. 604 187 325, e-mailem na adrese info[at]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 8. 11. 2018.
Pátek 9. listopadu 2018
KERAMICKÁ DÍLNA PRO DĚTI Z MŠ VELKÁ BUKOVINA
Minikurz práce s keramickou hlínou.
2. - 30. listopadu 2018
ČESKOSKALICKÁ PALETKA

Nesoutěžní přehlídka výtvarných prací, které děti vytvořily mimo školu a školská zařízení. Příležitost pro malé i mladé výtvarnice a výtvarníky do 15 let vystavit svá díla - kreslené i malované obrazy, fotografie, počítačové obrázky, různé 3D objekty nebo ruční práce - na výstavě v galerii Fortna.
Pátek 2. listopadu 2018
KERAMICKÁ DÍLNA PRO DĚTI ZE ZŠ DOLANY
Minikurz práce s keramickou hlínou.
Středa 31. října 2018 | 15,30 - 17 hodin
PATCHWORK
Kurz je vhodný pro všechny (děti i dospělé), kteří umí šít v ruce nebo na šicím stroji. Seznam potřebného materiálu si můžete vyzvednout v Báju nebo vám ho zašleme na vámi sdělenou e-mailovou adresu. Cena kurzu 60 Kč, děti 40 Kč.
Úterý 30. října 2018
PODZIMNÍ PRÁZDNINY: VÝLET ZA KRAKONOŠEM DO TRUTNOVA

Návštěva Muzea Podkrkonoší v Trutnově - seznámíme se s bájným duchem a vládcem našich nejvyšších hor Krakonošem. Sraz v 8:15 hod. na vlakovém nádraží v České Skalici, ukončení v SVČ Bájo v 15 hodin. S sebou: v batohu jídlo a pití na celý den, malé kapesné dle uvážení rodičů. Přihlášky do pátku 26. 10. 2018 buď formou SMS na tel. 604 187 325, e-mailem na adrese info[at]svcbajo.cz nebo osobně v Báju. Cena: 120 Kč (platí se až při srazu na nádraží). Počet míst omezen.
Pondělí 29. října 2018
PODZIMNÍ PRÁZDNINY: VÝLET DO AQUACENTRA V PARDUBICÍCH [OBSAZENO]

Na děti čeká 102 metrů dlouhý tobogan, trojskluzavka, horolezecká stěna nad vodou a další atrakce. Sraz v 8:15 hod. na vlakovém nádraží v České Skalici, ukončení tamtéž v 18:30 hod. (příjezd vlaku). S sebou: v batohu jídlo a pití na celý den, plavky a ručník v igelitové tašce, malé kapesné dle uvážení rodičů. Přihlášky do pátku 26. 10. 2018 buď formou SMS na tel. 604 187 325, e-mailem na adrese info[at]svcbajo.cz nebo osobně v Báju. Cena: 270 Kč (platí se až při srazu na nádraží). Počet míst omezen.
Pátek 26. října 2018
KERAMICKÁ DÍLNA PRO DĚTI Z MŠ DOLANY
Minikurz práce s keramickou hlínou.
Středa 24. října 2018
DEN STROMŮ

SVČ Bájo pořádá pro 2. ročník ZŠ Česká Skalice připomínku na Den stromů, který se slaví ve více než 40 zemích světa; u nás připadá Den stromů oficiálně na 20. října.
Úterý 23. října 2018
TVOŘIVÁ DÍLNA PRO PEDAGOGY
Vzdělávací akci pro pedagogy v Rychnově nad Kněžnou. Lektorkou kurzu, který pořádá Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje, je pedagožka SVČ Bájo PaedDr. Hana Vavřínová.
Pátek 19. října 2018 | 18 - 20 hodin
KERAMICKÁ DÍLNA

Zveme děti i dospělé na keramický kurz. Pod vedením zkušené lektorky si budete moci vytvořit misky, hrnky, hodiny, talířky nebo výrobek dle vlastní fantazie, případně podle návrhu, který si přinesete či který vám poskytne lektorka. Všechen pracovní materiál bude k dispozici. Cena kurzu 90 Kč, děti 50 Kč. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na čísle 604 187 325, e-mailem na adrese info[at]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 18. 10. 2018. Počet míst omezen.
Středa 17. října 2018 | 15,30 - 17 hodin
PATCHWORK
Kurz je vhodný pro všechny (děti i dospělé), kteří umí šít v ruce nebo na šicím stroji. Seznam potřebného materiálu si můžete vyzvednout v Báju nebo vám ho zašleme na vámi sdělenou e-mailovou adresu. Cena kurzu 60 Kč, děti 40 Kč.
Pátek 12. října 2018 | 16,30 - 18,30 hodin [pozor, změna času konání!]
TVOŘIVÁ DÍLNA: KORÁLKOVÁNÍ

Zveme děti i dospělé na kurz, při kterém si vyrobíte KORÁLKOVÝ NÁHRDELNÍK nebo NÁRAMEK. Všechen pracovní materiál bude k dispozici. Cena kurzu 80 Kč, děti 60 Kč. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na čísle 604 187 325, e-mailem na adrese info[at]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 11. 10. 2018.
Sobota 6. října 2018 | 14 hodin
ŠMIKURANDA V LITOBOŘI

Lidová muzika Šmikuranda zahraje již tradičně na Litobořském vinobraní.
5. - 31. října 2018
VÝSTAVA"TVOŘÍ CELÁ RODINA"

V říjnu vystavují své práce v galerii Fortna Anna, Karolína a Kryštof Maněnovi, Marie Wolfová a Lukáš Koblasa.
Středa 3. října 2018 | 15,30 - 17 hodin
PATCHWORK
Kurz je vhodný pro všechny (děti i dospělé), kteří umí šít v ruce nebo na šicím stroji. Seznam potřebného materiálu si můžete vyzvednout v Báju nebo vám ho zašleme na vámi sdělenou e-mailovou adresu. Cena kurzu 60 Kč, děti 40 Kč.
Pondělí 1. října 2018 (den ředitelského volna v ZŠ Česká Skalice)
JAK KRTEK KE KALHOTKÁM PŘIŠEL

Program inspirovaný příběhem o krtečkovi a kalhotkách. V části expozice Muzea B. Němcové zaměřené na textil nejprve zjistíme, jak vzniká plátno, z jakých materiálů se vyrábí, dozvíme se o barvení a dekorování látek; v rámci řemeslné dílny v SVČ Bájo si pak zkusíme tkaní na stávku, tisk na ubrousek apod. (výrobky si děti odnesou domů). Sraz v 7:45 hod. v SVČ Bájo, ukončení v 15:00 hod. v SVČ Bájo. S sebou: malou svačinu a pití, přezůvky, čip nebo hotovost na oběd (62 Kč) ve školní jídelně. Přihlášky formou SMS na čísle 604 187 325, e-mailem na adrese info[at]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 26. 9. 2018. Cena: 120 Kč (platí se až při srazu).
Neděle 30. září 2018 | 18 hodin
MUSICA PER GAUDIUM VE STĚŽERÁCH
Stěžery, kostel sv. Marka

Soubor staré hudby SVČ Bájo Musica per gaudium vystoupí na XIX. Svatováclavském benefičním koncertu, který se koná v rámci Národního festivalu neprofesionálních a komorních těles pořádaného agenturou NIPOS-ARTAMA.
Sobota 29. září 2018 | 16 hodin
MUSICA PER GAUDIUM NA FESTIVALU STARÉ HUDBY
Swieradów-Zdrój

Soubor staré hudby SVČ Bájo Musica per gaudium přijal pozvání na festival XXV Międzynarodowe Spotkania z Muzyką Dawną, který se koná v polském lázeňském městě Swieradó-Zdrój.
Sobota 29. září 2018 | 10 - 16 hodin
ŠMIKURANDA V RATIBOŘICÍCH
Rudrův mlýn v Ratibořicích

Lidová muzika Šmikuranda, působící v SVČ Bájo, bude vystupovat spolu s lidovou muzikou Červánek a DFS Hadářek celé odpoledne na dvoře ratibořického mlýna na akci Folklor na mlýně
Pátek 21. září 2018 | 18 - 20 hodin
KERAMICKÁ DÍLNA
Zveme děti i dospělé na keramický kurz. Pod vedením zkušené lektorky si budete moci vytvořit misky, hrnky, hodiny, talířky nebo výrobek dle vlastní fantazie, případně podle návrhu, který si přinesete či který vám poskytne lektorka. Všechen pracovní materiál bude k dispozici. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na čísle 604 187 325, e-mailem na adrese info[at]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 20. 9. 2018. Počet míst omezen.
Sobota 8. září 2018 | 16,30 hodin
MUSICA PER GAUDIUM NA NÁCHODSKÝCH KURONSKÝCH SLAVNOSTECH
Náchod, zámek

Soubor staré hudby SVČ Bájo Musica per gaudium vystoupí již tradičně v zámecké kapli náchodského zámku v rámci dalšího ročníku Náchodských Kuronských slavností s programem La folia.
Sobota 8. a neděle 9. září 2018 | 10 - 16 hodin
MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
V prostorách Muzea Boženy Němcové

Výtvarná dílna, ze které si i bez výtvarného talentu každý odnese krásný hedvábný výrobek.
1. - 30. září 2018
ZRCADLENÍ - ZRKADLENIE

Již sedmá společná výstava obrazů výtvarníků a výtvarnic z partnerských měst Liptovského Hrádku a České Skalice.
1. - 30. září 2018
KDO JSME - KTO SME

SVČ Bájo připravilo výstavu výtvarných prací, které nakreslili a namalovali účastníci osmé části dlouhodobého projektu partnerských organizací ZUŠ Liptovský Hrádok a SVČ Bájo Česká Skalice během květnového pobytu v Jívce – Dolních Vernéřovicích. Projekt finančně podporuje město Česká Skalice.
27. - 31. srpna 2018 | 8 - 15 hodin
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S KERAMIKOU III. [OBSAZENO]

Na programu je práce s keramickou hlínou a tradiční i netradiční výtvarné činnosti, hry, procházky a výlet vlakem na koupaliště. Cena tábora 1000 Kč (zahrnuje i obědy, pitný režim, jízdné a vstupné na koupaliště). Přihlášku na tábor s uvedením jména, věku, adresy zasílejte e-mailem na info[at]svcbajo.cz, formou SMS na 604 187 325 či osobně v Báju do 30. 4. 2018. Tábor je třeba uhradit do 31. 5. 2018 na účet 1183567329/0800, VS 412 (pokud vám zaměstnavatel může proplatit tábor z FKSP, zašleme mu na požádání fakturu). Počet míst je omezen.
20. - 24. srpna 2018 | 8 - 15 hodin
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S KERAMIKOU II.
[OBSAZENO]
Na programu je práce s keramickou hlínou a tradiční i netradiční výtvarné činnosti, hry, procházky a výlet vlakem na koupaliště. Cena tábora 1000 Kč (zahrnuje i obědy, pitný režim, jízdné a vstupné na koupaliště). Přihlášku na tábor s uvedením jména, věku, adresy zasílejte e-mailem na info[at]svcbajo.cz, formou SMS na 604 187 325 či osobně v Báju. Tábor je třeba uhradit do 31. 5. 2018 na účet 1183567329/0800, VS 412 (pokud vám zaměstnavatel může proplatit tábor z FKSP, zašleme mu na požádání fakturu). Počet míst je omezen.
Sobota 18. srpna 2018 | 9 - 16 hodin
KRAMAŘENÍ

Tradiční jarmark s doprovodným kulturním programem v ulici Boženy Němcové a v atriu staré školy. Kromě stánků s řemeslníky, kteří nabídnou k prodeji všemožné tradiční rukodělné výrobky, uvidí návštěvníci také královéhradeckého lidového loutkáře Jiřího Polehňu, dopoledne lidovou muziku Šmikuranda a odpoledne hudební soubor Musica per gaudium a skupinu orientálního tance Afrah. Děti se budou moci svézt na dobovém kolotoči na kliku, součástí akce jsou i tvořivé dílny pro děti. Akce byla finančně podpořena městem Česká Skalice.
22. - 28. července 2018
MALOVANÉ PRÁZDNINY
[OBSAZENO]
Letos již po dvaadvacáté, tentokrát v malebném podhorském městě Vrchlabí, nazývaném Brána Krkonoš. Ubytování v domě dětí a mládeže, spaní v klubovnách na vlastních matracích. Tábor je určen dětem, které rády vytvářejí něco hezkého vlastníma rukama, kreslí, malují, tančí. Ve výtvarných činnostech se letos necháme inspirovat krásnou krkonošskou přírodou a kulturními památkami. Vedoucí tábora: Mgr. Martina Horká, PaedDr. Hana Vavřínová. Cena: 2 000 Kč. Příjezd a odjezd z tábora zajišťují rodiče účastníků. Informace a přihlášky na info[at]svcbajo.cz, na tel. 491 452 708, 604 187 325 nebo osobně v Báju. Po přihlášení je třeba tábor uhradit do 31. 5. 2018 na účet 1183567329/0800, VS 411 (pokud vám zaměstnavatel může proplatit tábor z FKSP, zašleme mu na požádání fakturu).
16. - 20. července 2018
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S PONÍKEM
[OBSAZENO]
Tábor je určen dětem od 7 let. Bude probíhat v Českém Meziříčí, kam budou děti každý den dojíždět linkovým autobusem. Na programu je péče o poníky a projížďky s nimi, vycházky a hry v přírodě, společné muzicírování. Vedoucí tábora: Ing. Štěpánka Čížková, Terezie Netrestová, DiS. Cena tábora 1750 Kč. Počet míst je omezen na 8 dětí. Přihlášku zašlete prosím e-mailem na adresu karlova.stepanka@seznam.cz nebo prostřednictvím SMS na 775 026 301 či se přihlaste osobně v Báju. Tábor je třeba uhradit do 31. 5. 2018 na účet 1183567329/0800, VS 415 (pokud vám zaměstnavatel může proplatit tábor z FKSP, zašleme mu na požádání fakturu).
9. - 13. července 2018 | 8 - 15 hodin
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S KERAMIKOU I.
[OBSAZENO]
Na programu je práce s keramickou hlínou a tradiční i netradiční výtvarné činnosti, hry, procházky a výlet vlakem na koupaliště. Cena tábora 1000 Kč (zahrnuje i obědy, pitný režim, jízdné a vstupné na koupaliště). Přihlášku na tábor s uvedením jména, věku, adresy zasílejte e-mailem na info[at]svcbajo.cz, formou SMS na 604 187 325 či osobně v Báju do 30. 4. 2018. Tábor je třeba uhradit do 31. 5. 2018 na účet 1183567329/0800, VS 412 (pokud vám zaměstnavatel může proplatit tábor z FKSP, zašleme mu na požádání fakturu). Počet míst je omezen.
9. - 13. července 2018 | 8 - 15 hodin
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S TANCEM
[OBSAZENO]
Tanec v rytmu moderní hudby, taneční choreografie, hry, tvořivé výtvarné činnosti, jednodenní výlet vlakem na koupaliště. Cena tábora 1000 Kč (zahrnuje i obědy, pitný režim, jízdné a vstupné na koupaliště). Přihlášku na tábor s uvedením jména, věku, adresy zasílejte e-mailem na info[at]svcbajo.cz, formou SMS na 604 187 325 či osobně v Báju do 30. 4. 2018. Tábor je třeba uhradit do 31. 5. 2018 na účet 1183567329/0800, VS 414 (pokud vám zaměstnavatel může proplatit tábor z FKSP, zašleme mu na požádání fakturu). Počet míst je omezen.
20. - 21. června 2018
BARUNČINA ŠKOLA ANEB KDYŽ CHODILA BOŽENA NĚMCOVÁ DO ŠKOLY
Stylizované školní vyučování, včetně hodiny zpěvu, češtiny, ale i dětských letních her, tanců a písniček nejen pro školní výlety. Ukázku ze života žáčků, jak probíhal v 19. století, předvádějí v areálu tzv. Barunčiny školy děti z folklorního souboru Barunka.
Středa 20. června 2018 | 16 hodin
NOTOVÁNÍ
V Jiřinkovém sále Muzea Boženy Němcové

Slavnostní závěrečné vystoupení absolventů letošních hudebních kurzů spojené s předáváním osvědčení.
6. - 7. června 2018
BARUNČINA ŠKOLA ANEB KDYŽ CHODILA BOŽENA NĚMCOVÁ DO ŠKOLY
Stylizované školní vyučování, včetně hodiny zpěvu, češtiny, ale i dětských letních her, tanců a písniček nejen pro školní výlety. Ukázku ze života žáčků, jak probíhal v 19. století, předvádějí v areálu tzv. Barunčiny školy děti z folklorního souboru Barunka.
Neděle 3. června 2018 | 14 - 17 hodin
DEN DĚTÍ V ZEMI GALSKÉHO KOHOUTA

Ve všech prostorách SVČ Bájo
Zveme děti na pomyslný výlet do Francie – do země módy, umění a kultury, ale i sportu, gastronomie a voňavé levandule. Cesta přinese dětem bohaté zážitky, vlastnoručně zhotovené výrobky, dárek a také spoustu informací. Součástí odpoledne budou i taneční a hudební vystoupení, loutková pohádka a výstava obrázků z výtvarné soutěže.
9. - 30. května 2018
MYŠLENKAMA JINDE
v galerii Fortna SVČ Bájo

Své kresby vystavuje Olga Karlíčková, žákyně osmého ročníku Základní školy Česká Skalice a členka výtvarného kroužku SVČ Bájo.
Pátek 25. května 2018
MUSICA PER GAUDIUM NA NOCI KOSTELŮ
Studnice u Náchoda | Josefov

Soubor staré hudby SVČ Bájo Musica per gaudium vystoupí v rámci letošní Noci kostelů nejprve ve studnickém kostele sv. Jana Nepomuckého (po 19 hod.) a poté stihne ještě zahrát v rámci stejné akce v josefovském kostele Nanebevstoupení Páně (cca 20:30 hod.).
Čtvrtek 24. května 2018
BÁJO NA BAMBIFESTU V NÁCHODĚ
Ve veřejném parku SVČ Déčko Náchod se koná další ročník přehlídky volnočasových aktivit. V bohatém programu této akce, na kterém se podílí desítky organizací a spolků, nabídne SVČ Bájo účastníkům tvořivé dílny, drobné hry, čajovnu a taneční vystoupení. Přijeďte se na Bambifest podívat, jste srdečně zváni!
Sobota 19. května 2018 | 13 – 18 hodin
RELAXAČNÍ ODPOLEDNE
v tanečním sále SVČ Bájo

Náplní odpoledne bude meridiánové cvičení, nácvik reflexní terapie, posilovací cviky problematických partií, uvolňovací cviky zaměřené na pohybové problémy, praktické ukázky některých dalších přírodních preventivních a léčebných postupů – vše pod vedením zkušené lektorky MUDr. Renaty Měřínské. S sebou: karimatku, pohodlný oděv na cvičení, teplé ponožky, ručník, dostatek tekutin. Cena: 200 Kč; počet míst je omezen, hlaste se prosím formou SMS na čísle 604 187 325, e-mailem na adrese info[at]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 18. 5. 2018.
Pátek 18. května 2018 | 18 – 20 hodin
KERAMICKÁ DÍLNA
Zveme děti i dospělé na keramický kurz. Pod vedením zkušené lektorky si budete moci vytvořit misky, hrnky, hodiny, talířky nebo výrobek dle vlastní fantazie, případně podle návrhu, který si přinesete či který vám poskytne lektorka. Všechen pracovní materiál bude k dispozici. Cena kurzu 90 Kč, děti 50 Kč. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na čísle 604 187 325, e-mailem na adrese info[at]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 17. 5. 2018. Počet míst omezen.
27. dubna - 1. května 2018
KDO JSME - KTO SME
SVČ Bájo a slovenská Základní umělecká škola Liptovský Hrádok pokračují v partnerské spolupráci. Letos se uskuteční již osmý společný výtvarný pobyt dlouhodobého projektu Kdo jsme – Kto sme, tentokrát v Dolních Vernéřovicích poblíž Adršpašsko-teplických skal, kde se účastníci nechají inspirovat krásnou přírodou a lidovou architekturou. Vytvořená díla si budete moci prohlédnout i na výstavě v České Skalici.
Pátek 20. dubna 2018 | 18 – 20 hodin
KERAMICKÁ DÍLNA
Zveme děti i dospělé na keramický kurz. Pod vedením zkušené lektorky si budete moci vytvořit misky, hrnky, hodiny, talířky nebo výrobek dle vlastní fantazie, případně podle návrhu, který si přinesete či který vám poskytne lektorka. Všechen pracovní materiál bude k dispozici. Cena kurzu 90 Kč, děti 50 Kč. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na čísle 604 187 325, e-mailem na adrese info[at]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 19. 4. 2018. Počet míst omezen.
Pátek 20. dubna 2018
DEN ZEMĚ

SVČ Bájo připravilo v prostorách Bája pro žáky 4. ročníku českoskalické základní školy program, jehož prostřednictvím si připomenou svátek naší modré planety. Oficiální datum Mezinárodního dne Země je 22. dubna.
Středa 18. dubna 2018 | 15,30 - 17 hodin
PATCHWORK
Kurz je vhodný pro všechny (děti i dospělé), kteří umí šít v ruce nebo na šicím stroji. V druhé dubnové lekci budeme šít klasický blok "Husy". Seznam potřebného materiálu si můžete vyzvednout v Báju nebo vám ho zašleme na vámi sdělenou e-mailovou adresu. Cena kurzu 60 Kč, děti 40 Kč.
Pátek 13. dubna 2018
KERAMICKÁ DÍLNA PRO DĚTI Z MŠ VELKÁ BUKOVINA

Minikurz práce s keramickou hlínou.
6. - 30. dubna 2018
VÝSTAVA"VODA"

Své práce v galerii Fortna SVČ Bájo vystaví děti z výtvarných kroužku SVČ Bájo, které pracují pod vedením Mgr. Martiny Horké.
Pátek 6. dubna 2018
KERAMICKÁ DÍLNA PRO DĚTI Z MŠ STUDNICE

Minikurz práce s keramickou hlínou.
Čtvrtek 29. března 2018
VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY: VÝLET DO PARDUBICKÉHO AQUACENTRA

Na děti čeká 102 metrů dlouhý tobogan, trojskluzavka, horolezecká stěna nad vodou a další atrakce. Sraz v 8:15 hod. na vlakovém nádraží v České Skalici, ukončení tamtéž v 17:27 hod. (příjezd vlaku). Případní účastníci ze Studnice a okolí mají sraz a rozchod na zastávce ve Starkoči se čtvrthodinovým posunem. S sebou: v batohu jídlo a pití na celý den, plavky a ručník v igelitové tašce, malé kapesné dle uvážení rodičů, děti od 10 let průkazku s fotografií (kvůli slevě ve vlaku). Přihlášky do čtvrtka 28. 3. 2018 buď formou SMS na tel. 604 187 325, e-mailem na adrese info[at]svcbajo.cz nebo osobně v Báju. Cena: 270 Kč (platí se až při srazu na nádraží). Počet míst omezen.
Středa 21. března 2018 | 15,30 - 17 hodin
PATCHWORK
Kurz je vhodný pro všechny (děti i dospělé), kteří umí šít v ruce nebo na šicím stroji. Ve druhé březnové lekci se naučíme šít vzor nazvaný Osmistěn. Seznam potřebného materiálu si můžete vyzvednout v Báju nebo vám ho zašleme na vámi sdělenou e-mailovou adresu. Cena kurzu 60 Kč, děti 40 Kč.
Neděle 18. března 2018
VYNÁŠENÍ ZIMY

Na smrtnou neděli dopoledne budou děvčata z folklorního souboru Barunka obcházet s lítem obyvatele České Skalice s přáním hezkého jara a s koledou. Odpoledne ve 14 hodin vyjde průvod v čele s Mořenou - Zimou z Husova náměstí. Pokud bude hezké počasí, půjde průvod bažantnicí do Ratibořic k Viktorčině splavu, kde bude Mořena odstrojena a utopena v řece Úpě (po cestě se mohou k průvodu přidat další zájemci, u zámku přibližně v 15 hodin). V případě nepříznivého počasí utopíme Zimu u maloskalické tvrze u Muzea Boženy Němcové v České Skalici.
Pátek 16. března 2018 | 18 – 20 hodin
KERAMICKÁ DÍLNA
Zveme děti i dospělé na keramický kurz. Pod vedením zkušené lektorky si budete moci vytvořit misky, hrnky, hodiny, talířky nebo výrobek dle vlastní fantazie, případně podle návrhu, který si přinesete či který vám poskytne lektorka. Všechen pracovní materiál bude k dispozici. Cena kurzu 90 Kč, děti 50 Kč. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info[at]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 15. 3. 2018. Počet míst omezen.
Pátek 16. března 2018
KERAMICKÁ DÍLNA PRO DĚTI ZE ZŠ DOLANY

Minikurz práce s keramickou hlínou.
Úterý 13. března 2018
DEN VODY

Žáci 3. ročníku českoskalické ZŠ si v Báju tvořivým způsobem připomenou svátek nejpotřebnější tekutiny na světě. Oficiální datum Světového dne vody je 22. března.
Sobota 10. března 2018 | 13 - 18 hodin
RELAXAČNÍ ODPOLEDNE

Náplní odpoledne bude meridiánové cvičení, nácvik reflexní terapie, posilovací cviky problematických partií, uvolňovací cviky zaměřené na pohybové problémy, praktické ukázky některých dalších přírodních preventivních a léčebných postupů – vše pod vedením zkušené lektorky MUDr. Renaty Měřínské. S sebou: karimatku, pohodlný oděv na cvičení, teplé ponožky, ručník, dostatek tekutin. Cena: 200 Kč. Hlaste se prosím formou SMS na čísle 604 187 325, emailem na adrese info[at]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 9. 3. 2018. Počet míst je omezen.
Pátek 9. března 2018
KERAMICKÁ DÍLNA PRO DĚTI Z MŠ VELKÁ BUKOVINA

Minikurz práce s keramickou hlínou.
Středa 7. března 2018 | 15,30 - 17 hodin
PATCHWORK
Kurz je vhodný pro všechny (děti i dospělé), kteří umí šít v ruce nebo na šicím stroji. V první březnové lekci se naučíme šít vzor na papír. Seznam potřebného materiálu si můžete vyzvednout v Báju nebo vám ho zašleme na vámi sdělenou e-mailovou adresu. Cena kurzu 60 Kč, děti 40 Kč.
6. - 31. března 2018
VÝSTAVA"ČESKOSKALICKÁ PALETA"

Své práce společně vystavují amatérští výtvarníci, kteří v České Skalici a okolí bydlí, pracují nebo jsou příznivci města Česká Skalice.
26. února – 1. března 2018
TÁBOR O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH

Příměstský tábor s keramikou - tři dny naplněné prací s keramickou hlínou a další tvořivou činností, hraním a zábavou v kolektivu dětí, čtvrtý den výlet do ZOO ve Dvoře Králové. Informace a přihlášky do 20. 2. 2018 v kanceláři Bája, formou SMS na čísle 604 187 325, na adrese info[at]svcbajo.cz nebo osobně v Báju. Cena příměstského tábora 800 Kč (zahrnuje i obědy, pitný režim, jízdné a vstupné). Počet míst omezen.
Pátek 16. února 2018 | 18 – 20 hodin
KERAMICKÁ DÍLNA
Zveme děti i dospělé na keramický kurz. Pod vedením zkušené lektorky si budete moci vytvořit misky, hrnky, hodiny, talířky nebo výrobek dle vlastní fantazie, případně podle návrhu, který si přinesete či který vám poskytne lektorka. Všechen pracovní materiál bude k dispozici. Cena kurzu 90 Kč, děti 50 Kč. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info[at]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 15. 2. 2018. Počet míst omezen.
Neděle 11. února 2018 | 9 hodin
MASOPUST
Masopustní průvod vyjde po 9. hodině z areálu Barunčiny školy, kde předtím hlavní Pronobus za všechny maškary starostu o povolení pochodit Českou Skalicí požádá. Masky magické i veselé, jak lidová tradice velí, mají ten den dovoleno vše! Hospodyňky za symbolické předání mužné síly a přání do nového roku nachystají masopustníkům slivovici, špek, klobásu či koblížek. Všichni měšťané i přespolní jsou na tuto podívanou srdečně zváni! Pořádá Folklorní soubor Barunka a SVČ Bájo Česká Skalice.
Sobota 10. února 2018 | 14:30 - 17 hodin
VELKÝ DĚTSKÝ KARNEVAL
V klubovně zahrádkářů

Zveme všechny malé i větší děti a jejich rodiče, příbuzné a kamarády na dětský karneval, který již tradičně pořádá SVČ Bájo. Čekají vás hry a soutěže o ceny, tanec a taneční vystoupení, výtvarná dílna, občerstvení. Vstupné: masky 30 Kč, ostatní 40 Kč.
5. - 28. února 2018
OKO - DO DUŠE OKNO
Výstava obrazů Pavlíny Tylšové, žákyně 9. ročníku ZŠ Hronov, v galerii Fortna v přízemí SVČ Bájo.
Pátek 2. února 2018
POLOLETNÍ PRÁZDNINY: VÝLET DO PARDUBICKÉHO AQUACENTRA

Na děti čeká 102 metrů dlouhý tobogan, trojskluzavka, horolezecká stěna nad vodou a další atrakce. Sraz v 8:15 hod. na vlakovém nádraží v České Skalici, ukončení tamtéž v 18:30 hod. (příjezd vlaku). Případní účastníci ze Studnice a okolí mají sraz a rozchod na zastávce ve Starkoči se čtvrthodinovým posunem. S sebou: v batohu jídlo a pití na celý den, plavky a ručník v igelitové tašce, malé kapesné dle uvážení rodičů, děti od 10 let průkazku s fotografií (kvůli slevě ve vlaku). Přihlášky do čtvrtka 1. 2. 2018 buď formou SMS na tel. 604 187 325, e-mailem na adrese info[at]svcbajo.cz nebo osobně v Báju. Cena: 270 Kč (platí se až při srazu na nádraží). Počet míst omezen.
5. - 31. ledna 2018
VÝSTAVA"ŽIVOT S HEMOFILIÍ
"
Jiří Sedláček a jeho přátelé, výtvarníci náchodského spolku Amag, tvořili na téma nemoci srážlivosti krve – hemofilie. Vystavené obrazy jsou na prodej a velké část výtěžku z prodeje půjde na konto Svazu českých hemofiliků na podporu nákladné a těžké léčby.
Středa 24. ledna 2018 | 15:30 – 17 hodin
PATCHWORK

Kurz je vhodný pro všechny (děti i dospělé), kteří umí šít v ruce nebo na šicím stroji. V obou lednových lekcích si ušijeme TAŠKU PŘES RAMENO. Seznam potřebného materiálu si můžete vyzvednout v Báju, nebo vám ho zašleme na vámi sdělenou e-mailovou adresu. Cena kurzu 60 Kč, děti do 15 let 30  Kč.
Pátek 19. ledna 2018 | 18 – 20 hodin
KERAMICKÁ DÍLNA
Zveme děti i dospělé na keramický kurz. Pod vedením zkušené lektorky si budete moci vytvořit misky, hrnky, hodiny, talířky nebo výrobek dle vlastní fantazie, případně podle návrhu, který si přinesete či který vám poskytne lektorka. Všechen pracovní materiál bude k dispozici. Cena kurzu 90 Kč, děti 50 Kč. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info[at]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 18. 1. 2018. Počet míst omezen.
Čtvrtek 18. ledna 2018 | 17 hodin
MUSICA PER GAUDIUM V NOVOMĚSTSKÉ GALERII
Galerie Zázvorka v Novém Městě nad Metují

Soubor SVČ Bájo Musica per gaudium vystoupí v rámci vernisáže výstavy "Jenom papír?!" v novoměstské galerii Zázvorka. Výtvarnice Irena Štyrandová zde vystaví své práce z ručního papíru.
Úterý 16. ledna 2018
TVOŘIVÁ DÍLNA PRO PEDAGOGY: TENERIFA

Vzdělávací akci pro Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje připravila a kurz pro pedagogy vede Mgr. Martina Horká.
12. ledna - 12. února 2018
PRŠÍ, PRŠÍ, JEN SE LEJE

V Regionálním informačním centru
Na výstavě můžete zhlédnout vítězné práce z výtvarné soutěže, kterou vyhlásilo SVČ Bájo pro děti z Královéhradeckého a Pardubického kraje. Do soutěže se sešlo 705 výtvarných prací ze 72 škol a školských zařízení.
Sobota 6. ledna 2018
TŘÍKRÁLOVÁ KOLEDA

Tradiční novoroční přání střediska volného času Bájo českoskalickým občanům v ulicích města předají děti z dětského folklorního souboru Barunka.
Úterý 2. ledna 2018
POSLEDNÍ DEN VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN: VÝLET DO PARDUBICKÉHO AQUACENTRA

Na děti čeká 102 metrů dlouhý tobogan, trojskluzavka, horolezecká stěna nad vodou a další atrakce. Sraz v 8:15 hod. na vlakovém nádraží v České Skalici, ukončení tamtéž v 17:27 hod. (příjezd vlaku). Případní účastníci ze Studnice a okolí mají sraz a rozchod na zastávce ve Starkoči se čtvrthodinovým posunem. S sebou: v batohu jídlo a pití na celý den, plavky a ručník v igelitové tašce, malé kapesné dle uvážení rodičů, průkazku s fotografií (kvůli slevě ve vlaku). Přihlášky do čtvrtka 21. 12. 2017 buď formou SMS na tel. 604 187 325, e-mailem na adrese info[at]svcbajo.cz nebo osobně v Báju. Cena: 270 Kč (platí se až při srazu na nádraží). Počet míst omezen.

 


 

ARCHIV POZVÁNEK NA AKCE V ROCE 2017
Pátek 29. prosince 2017 | 15:30 a 17 hodin
JESLIČKÁŘI
V Rudrově mlýně v Ratibořicích

Jesličkáři předvedou hru s humorným domlouváním o cestě do Betléma. Uvidíte a uslyšíte zpěv, hudbu, recitaci, tanec, o lidových vánočních zvycích, potěšíte se svátečně vyzdobeným mlýnem, zazpíváte si koledy. Více informací o akci a objednávání vstupenek na barunka.org (kalendář akcí). Pořádá FS Barunka, z. s., Česká Skalice ve spolupráci se Správou státního zámku Ratibořice a SVČ Bájo Česká Skalice.
Úterý 26. prosince 2017 | 15:30 a 17 hodin
KOLEDA, KOLEDA, ŠTĚPÁNE
V Rudrově mlýně v Ratibořicích

Do přívětivého prostředí Rudrova mlýna v Babiččině údolí přijdou malí koledníci s betlémem ve Hře na jesličky, uvidíte lidové vánoční zvyky, potěšíte se svátečně vyzdobeným mlýnem, zazpíváte si koledy. Více informací o akci a objednávání vstupenek na barunka.org (kalendář akcí). Pořádá FS Barunka, z. s., Česká Skalice ve spolupráci se Správou státního zámku Ratibořice a SVČ Bájo Česká Skalice.
Středa 20. prosince 2017 | 16:30 a 18 hodin
VÁNOČNÍ NOTOVÁNÍ
Malý předvánoční koncert dětí, které v SVČ Bájo navštěvují hudební obor. V programu, sestaveném z krátkých hudebních vystoupení, zazní adventní, vánoční i jiné písně.
Pátek 8. prosince 2017 | 18 - 20 hodin
KERAMICKÁ DÍLNA

Zveme děti i dospělé na keramický kurz. Pod vedením zkušené lektorky si budete moci vytvořit misky, hrnky, hodiny, talířky nebo výrobek dle vlastní fantazie, případně podle návrhu, který si přinesete či který Vám poskytne lektorka. Všechen pracovní materiál bude k dispozici. Cena kurzu 90 Kč, děti 50 Kč. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info[at]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 7. 12. 2017.
7. - 10. prosince 2016
ADVENT V BABIČČINĚ ÚDOLÍ

V Rudrově mlýně vás obdobím adventu a Vánoc na českém venkově provedou členové folklorního souboru Barunka z České Skalice. Více informací o akci a objednávání vstupenek ZDE.
Úterý 5. prosince 2017 | 17 a 18 hodin
MIKULÁŠSKÁ OBCHŮZKA
V Rudrově mlýně v Babiččině údolí Vás s tradicí obchůzky a obdarováváním svatým Mikulášem a jeho družinou – anděly i čerty - seznámí členové Folklorního souboru Barunka z České Skalice. Uslyšíte legendu o svatém Mikuláši, čerti zatančí pekelnou maděru. Více informací o akci a objednávání vstupenek na barunka.org (kalendář akcí). Pořádá FS Barunka, z. s., Česká Skalice ve spolupráci se Správou státního zámku Ratibořice a SVČ Bájo Česká Skalice.
Neděle 3. prosince 2017 | 16 hodin
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
SVČ Bájo vás srdečně zve o první adventní neděli ke kašně na Husově náměstí na tradiční setkání k zahájení adventu v České Skalici. Čeká vás hudební vystoupení souboru Musica per gaudium, krátká promluva starosty města a také malé občerstvení - čaj a vánoční punč. Na závěr bude rozsvícen městský vánoční strom za cinkání zvonečků, které si prosím přineste s sebou.
1. - 22. prosince 2017
JEHLOU A NITÍ
Výstava patchworkových prací účastnic pravidelných tvořivých kurzů v SVČ Bájo.
10. - 29. listopadu 2017
VÝSTAVA"ČESKOSKALICKÁ PALETKA"
Nesoutěžní přehlídka výtvarných prací, které děti vytvořily mimo školu a školská zařízení. příležitost pro malé i mladé výtvarnice a výtvarníky do 15 let vystavit svá díla - kreslené i malované obrazy, fotografie, počítačové obrázky, různé 3D objekty nebo ruční práce - na výstavě v galerii Fortna.
Středa 29. listopadu 2017 | 15,30 - 17 hodin
PATCHWORK

Kurz je vhodný pro všechny (děti i dospělé), kteří umí šít v ruce nebo na šicím stroji. V druhé listopadové lekci si ušijete DVOJITOU HVĚZDU. Seznam potřebného materiálu si můžete vyzvednout v Báju, nebo vám ho zašleme na vámi sdělenou e-mailovou adresu. Šicí stroj je k dispozici. Cena kurzu 60 Kč, děti do 15 let 30 Kč.
Sobota 11. listopadu 2017 | 13 - 18 hodin
RELAXAČNÍ ODPOLEDNE
Náplní odpoledne bude meridiánové cvičení, nácvik reflexní terapie, posilovací cviky problematických partií, uvolňovací cviky zaměřené na pohybové problémy, praktické ukázky některých dalších přírodních preventivních a léčebných postupů – vše pod vedením zkušené lektorky MUDr. Renaty Měřínské. S sebou: karimatku, pohodlný oděv na cvičení, teplé ponožky, ručník, dostatek tekutin. Cena: 200 Kč; počet míst je omezen. Hlaste se prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info[at]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 10. 11. 2017.
Pátek 10. listopadu 2017 | 18 - 20 hodin
KERAMICKÁ DÍLNA

Zveme děti i dospělé na keramický kurz. Pod vedením zkušené lektorky si budete moci vytvořit misky, hrnky, hodiny, talířky nebo výrobek dle vlastní fantazie, případně podle návrhu, který si přinesete či který Vám poskytne lektorka. Všechen pracovní materiál bude k dispozici. Cena kurzu 90 Kč, děti 50 Kč. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info[at]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 9. 11. 2017.
Úterý 7. listopadu 2017
TVOŘIVÁ DÍLNA PRO PEDAGOGY: MODROTISK
Vzdělávací akci pro pedagogy pořádá Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje.
Pátek 3. listopadu 2017
KERAMICKÁ DÍLNA PRO DĚTI Z MŠ VELKÁ BUKOVINA
Úterý 31. října 2017
TVOŘIVÁ DÍLNA PRO PEDAGOGY: ZENTANGLE
Vzdělávací akci pro pedagogy připravily pedagožky SVČ Bájo a v Rychnově nad Kněžnou ji pořádá Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje. Lektorkou kurzu je PaedDr. Hana Vavřínová.
Pátek 27. října 2017
PODZIMNÍ PRÁZDNINY: VÝLET DO PARDUBICKÉHO AQUACENTRA

Na děti čeká 102 metrů dlouhý tobogan, trojskluzavka, horolezecká stěna nad vodou a další atrakce. Sraz v 8:15 hod. na vlakovém nádraží v České Skalici, ukončení tamtéž v 17:27 hod. (příjezd vlaku). S sebou: v batohu jídlo a pití na celý den, plavky a ručník v igelitové tašce, malé kapesné dle uvážení rodičů, průkazku s fotografií (kvůli slevě ve vlaku). Přihlášky do úterý 24. 10. buď formou SMS na tel. 604 187 325, e-mailem na adrese info[at]svcbajo.cz nebo osobně v Báju. Cena: 270 Kč (platí se až při srazu na nádraží). Počet míst omezen.
Čtvrtek 26. října 2017
PODZIMNÍ PRÁZDNINY: VÝLET DO INTERAKTIVNÍHO MUZEA CHYTRÉ ZÁBAVY „POD ČEPICÍ“ V HRONOVĚ

Na interaktivní výstavě mohou děti očekávat hravé exponáty podněcující tvůrčí aktivitu, fantazii, radost a touhu poznávat a chytře se pobavit. Téma letošní expozice je OKOKLAMY. Sraz v 8:15 hod. na vlakovém nádraží v České Skalici, ukončení v 15 hodin v Báju. S sebou: v batohu jídlo a pití na celý den, malé kapesné dle uvážení rodičů, průkazku s fotografií (kvůli slevě ve vlaku). Přihlášky do úterý 24. 10. buď formou SMS na tel. 604 187 325, e-mailem na adrese info[at]svcbajo.cz nebo osobně v Báju. Cena: 120 Kč (platí se až při srazu na nádraží). Počet míst omezen.
Středa 25. října 2017
DEN STROMŮ

SVČ Bájo ve spolupráci s organizací A ROCHA pořádá pro 2. ročník ZŠ Česká Skalice připomínku na Den stromů, který se slaví ve více než 40 zemích světa; u nás připadá Den stromů na 20. října.
Pátek 20. října 2017 | 18 - 20 hodin
KERAMICKÁ DÍLNA

Zveme děti i dospělé na keramický kurz. Pod vedením zkušené lektorky si budete moci vytvořit misky, hrnky, hodiny, talířky nebo výrobek dle vlastní fantazie, případně podle návrhu, který si přinesete či který Vám poskytne lektorka. Všechen pracovní materiál bude k dispozici. Cena kurzu 90 Kč, děti 50 Kč. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info[at]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 19. 10. 2017.
18. - 20. října a 23. - 24. října 2017
TEXTILNÍ ŘEMESLA ANEB JAK KRTEK KE KALHOTKÁM PŘIŠEL

Program pro školní děti, které si budou moci po prohlídce muzejní expozice vyzkoušet některé z rukodělných textilních technik, a to z oblasti zpracování lnu (lámání, potírání, vochlování), soukání, předení (na ručním vřetenu nebo kolovratu), tkaní (na stojatém nebo malém stolním ležatém stavu), potiskování (pomocí tiskátek, forem nebo šablon pro ruční tisk). Další informace na stránkách Muzea Boženy Němcové, které program připravilo ve spolupráci se SVČ Bájo.
Středa 18. října 2017 | 15,30 - 17 hodin
PATCHWORK

Kurz je vhodný pro všechny (děti i dospělé), kteří umí šít v ruce nebo na šicím stroji. V druhé říjnové lekci si ušijeme „nekonečnou kostku“. Seznam potřebného materiálu si můžete vyzvednout v Báju, nebo vám ho zašleme na vámi sdělenou e-mailovou adresu. Šicí stroj je k dispozici. Cena kurzu 60 Kč, děti do 15 let 30 Kč.
13. října - 8. listopadu 2017
VÝSTAVA "JEN TAK PRO RADOST"

V galerii Fortna své obrazy vystavují Jaroslava Pavlová a Alena Sejvalová.
Pátek 29. září 2017
VÝLET DO AQUACENTRA V PARDUBICÍCH

V den ředitelského volna jsme pro děti připravili výlet do pardubického aquacentra. Na děti čeká 102 metrů dlouhý tobogan, trojskluzavka, horolezecká stěna nad vodou a další atrakce. Sraz v 8:15 hod. na vlakovém nádraží v České Skalici, ukončení tamtéž v 17:27 hod. (příjezd vlaku). S sebou: v batohu jídlo a pití na celý den, plavky a ručník v igelitové tašce, malé kapesné dle uvážení rodičů, průkazku s fotografií (kvůli slevě ve vlaku). Přihlášky do úterý 26. 9. buď formou SMS na tel. 604 187 325, e-mailem na adrese info[at]svcbajo.cz nebo osobně v Báju. Cena: 270 Kč (platí se až při srazu na nádraží). Počet míst omezen.
Pátek 22. září 2017 | 18 - 20 hodin
KERAMICKÁ DÍLNA

Zveme děti i dospělé na keramický kurz. Pod vedením zkušené lektorky si budete moci vytvořit misky, hrnky, hodiny, talířky nebo výrobek dle vlastní fantazie, případně podle návrhu, který si přinesete či který Vám poskytne lektorka. Všechen pracovní materiál bude k dispozici. Cena kurzu 90 Kč, děti 50 Kč. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info[at]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 21. 9. 2017.
15. září - 11. října 2017
TICHO

Šestá společná výstava obrazů výtvarníků a výtvarnic z partnerských měst Liptovského Hrádku a České Skalice.
15. 9. - 10. 11. 2017
KDO JSME – KTO SME
V Regionálním informačním centru

SVČ Bájo připravilo výstavu výtvarných prací, které nakreslili a namalovali účastníci sedmé části dlouhodobého projektu partnerských organizací ZUŠ Liptovský Hrádok a SVČ Bájo Česká Skalice během květnového pobytu v Liptovské Porúbce. Projekt finančně podporuje město Česká Skalice.
Sobota 9. září 2017 | 17:30 hodin
HUDBA V LABYRINTU ČASU
V ateliéru Julie Mezerové v areálu Muzea Boženy Němcové

Labyrintem (nejen) staré hudby návštěvníky koncertu provede soubor Musica per gaudium, který se v roce 2016 stal jedním z vítězů soutěže mladých interpretů Concerto Bohemia. V hudebním putování Evropou a časem zazní světská hudba středověku, renesance a raného baroka a nádavkem také pár písní sefardských, slovenských a balkánských. K vidění a slyšení bude řada dobových a etnických nástrojů. Soubor Střediska volného času Bájo Česká Skalice tímto koncertem oslaví deset let své existence.
9. - 10. září 2017 | 10 - 16 hodin
MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
V prostorách Muzea Boženy Němcové

Výtvarná dílna, kterou v rámci doprovodného programu výstavy jiřinek připravilo SVČ Bájo, je určena pro výtvarníky i ty, kteří si myslí, že výtvarný talent nemají – každý si odnese krásný, vlastnoručně ozdobený hedvábný výrobek, např. šátek, šálku, polštářek, kravatu, taštičku nebo obrázek (všechen hedvábný materiál a speciální barvy budou k dispozici na místě).
Sobota 9. září 2017 | 11 hodin
MUSICA PER GAUDIUM V KAPLI NÁCHODSKÉHO ZÁMKU
Náchod, zámek

Soubor staré hudby SVČ Bájo Musica per gaudium vystoupí již tradičně v zámecké kapli náchodského zámku v rámci Náchodských Kuronských slavností.
Pátek 1. září 2017| 18 hodin
MUSICA PER GAUDIUM NA FESTIVALU V DAČICÍCH

Hudební soubor SVČ Bájo Musica per gaudium vystoupí v kapli sv. Rocha a sv. Šebastiana jako host festivalu Dačické baroko.
21. - 25. srpna 2017
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S KERAMIKOU II. [OBSAZENO]
Na programu je práce s keramickou hlínou a tradiční i netradiční výtvarné činnosti, hry, soutěže, procházky a výlet na koupaliště nebo do aquacentra. Informace a přihlášky na tel. 491 452 708, 604 187 325 nebo na info[at]svcbajo.cz. Před táborem obdržíte podrobné informace. Cena tábora 990 Kč. Tábor je třeba uhradit do 31. 5. 2017 na účet 1183567329/0800, VS 412 (pokud vám zaměstnavatel může proplatit tábor z FKSP, zašleme mu na požádání fakturu). Počet míst je omezen.
Sobota 19. srpna 2017 | 9 - 16 hodin
KRAMAŘENÍ

Tradiční jarmark s doprovodným kulturním programem. Kromě stánků s řemeslníky, kteří nabídnou všemožné tradiční rukodělné výrobky, uvidí návštěvníci také hudební a divadelní program: vystoupí středověká kapela Elthin z Plzně a Divadelní společnost Kejklíř z Prahy. K dispozici budou i tvořivé dílny pro děti. Akce byla finančně podpořena městem Česká Skalice.
23. - 29. července 2017
MALOVANÉ PRÁZDNINY
[OBSAZENO]
Letos již po jednadvacáté, tentokrát v Chlumci nad Cidlinou. Ubytování v domě dětí a mládeže, spaní v klubovnách na zemi. Tábor je určen dětem, které rády vytvářejí něco hezkého vlastníma rukama, kreslí, malují, ale také tančí, navštívíme i moderní koupaliště. Ve výtvarných činnostech se necháme inspirovat zámeckou galerií. Vedoucí tábora: Mgr. Martina Horká, PaedDr. Hana Vavřínová. Cena: 2.000,- Kč. Informace a přihlášky na tel. 491 452 708, 604 187 325 nebo na info[at]svcbajo.cz. Po přihlášení je třeba tábor uhradit do 31. 5. 2017 na účet 1183567329/0800, VS 411 (pokud vám zaměstnavatel může proplatit tábor z FKSP, zašleme mu na požádání fakturu).
Sobota 22. července 2017 | 14:45 hodin
MUSICA PER GAUDIUM NA SVATOANENSKÝCH SLAVNOSTECH
Žireč, kostel sv. Anny

Hudební soubor SVČ Bájo Musica per gaudium vystoupí s programem Hudba v labyrintu času na tradičních Svatoanenských slavností, které pořádá Domov svatého Josefa v Žirči.
17. - 21. července 2017
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S KERAMIKOU I.

Na programu je práce s keramickou hlínou a tradiční i netradiční výtvarné činnosti, hry, soutěže, procházky a výlet na koupaliště nebo do aquacentra. Informace a přihlášky na tel. 491 452 708, 604 187 325 nebo na info[at]svcbajo.cz. Před táborem obdržíte podrobné informace. Cena tábora 990 Kč. Tábor je třeba uhradit do 31. 5. 2017 na účet 1183567329/0800, VS 412 (pokud vám zaměstnavatel může proplatit tábor z FKSP, zašleme mu na požádání fakturu). Počet míst je omezen.
10. - 14. července 2017
HUDEBNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Tábor bude probíhat v Českém Meziříčí, děti budou dojíždět přímou linkou tam i zpět, spát budou doma. Na programu bude společné muzicírování a zpívání, vycházky a hry v přírodě, na závěr vystoupení pro rodiče a hosty. Vedoucí tábora Ing. Štěpánka Čížková. Informace a přihlášky e-mailem na karlova.stepanka@seznam.cz nebo formou SMS na tel. č. 775 026 301. Cena: 1300 Kč + 170 Kč jízdné. Před koncem školního roku obdržíte pozvánku na schůzku, kde získáte podrobné informace. Platba na účet 1183567329/0800, VS 415 (do zprávy pro příjemce uveďte prosím jméno dítěte + hudební tábor). Pokud vám zaměstnavatel může proplatit tábor z FKSP, na požádání mu zašleme fakturu. Počet míst je omezen na 10 dětí.
Sobota 24. června 2017 | 20:30 hodin
LINKS, RECHTS, KREJČÍ, ŠVEC

V amfiteátru Bludník ve Strážnici
Premiéra folklorního pořadu poskládaného z písniček ze severních a severovýchodních Čech. Spoluúčinkují: FS Barunka Česká Skalice, FS Dykyta Krásná Lípa, FS Hořeňák a Hořeňáček Lázně Bělohrad a FS Nisanka Jablonec nad Nisou.
Pátek 23. června 2017 | 17 hodin
KONCERT K 25. VÝROČÍ PĚNIC ZE SKALICE

V kostele Církve československé husitské
Pěvecký sbor, který pracuje pod SVČ Bájo, oslaví slavnostním koncertem čtvrtstoletí existence. Vstupné dobrovolné.
Čtvrtek 22. června 2017 | 16 hodin
NOTOVÁNÍ

V Jiřinkovém sále Muzea Boženy Němcové
Slavnostní závěrečné vystoupení absolventů letošních hudebních kurzů spojené s předáváním osvědčení.
Čtvrtek 15. června 2017 | 17 hodin
MUSICA PER GAUDIUM V GALERII ZÁZVORKA
V Novém Městě nad Metují

Hudební soubor SVČ Bájo Musica per gaudium vystoupí na vernisáží výstavy fotografií Petra Zinkeho.
6. - 10. června 2017
ZA BABIČKOU BOŽENY NĚMCOVÉ DO RATIBOŘIC

V Babiččině údolí
Postavy důvěrně známé z knihy Babička spisovatelky Boženy Němcové vás přivítají v místech, ve kterých se děj románu odehrává - při návštěvě v zámku narazíte na namyšleného komorníka Leopolda, pozdravíte vznešenou paní kněžnu a její milou schovanku, komtesu Hortenzii, ve mlýně vás budou vyhlížet veselý mlynář s panímámou mlynářkou a houfem ratibořických dětí s jejich hrami, zpěvy a říkadly, na Starém bělidle vás potěší setkání s laskavou babičkou a vnoučaty. Bližší informace a rezervace vstupenek ZDE. Pořádá správa zámku Ratibořice ve spolupráci s FS Barunka, z.s. Česká Skalice a SVČ Bájo Česká Skalice.
6. - 30. června 2017
FOTO 2017

Své práce v galerii Fortna v přízemí SVČ Bájo vystavují Jana Zwikirschová, členka Fotoklubu při MKS Červený Kostelec a fotograf Jiří Horák.
6. - 9. června 2017
BARUNČINA ŠKOLA ANEB KDYŽ CHODILA BOŽENA NĚMCOVÁ DO ŠKOLY

Stylizované školní vyučování, včetně hodiny zpěvu, češtiny, ale i dětských letních her, tanců a písniček nejen pro školní výlety. Ukázku ze života žáčků, jak probíhal v 19. století, předvádějí v areálu tzv. Barunčiny školy děti z folklorního souboru Barunka.
Neděle 4. června 2017 | 14 - 17 hodin
DEN DĚTÍ U PROTINOŽCŮ
ve všech prostorách SVČ Bájo

Zveme malé i velké děti na pomyslný výlet na kontinent Austrálie a na Nový Zéland. Cesta k protinožcům přinese dětem bohaté zážitky, vlastnoručně zhotovené výrobky, dárek a také spoustu informací. Součástí oslavy Mezinárodního dne dětí bude i výstava dětských výtvarných prací ze soutěže „Poznáváme svět“ (podrobnosti najdete ZDE) a vystoupení taneční skupiny Flex SVČ Bájo.
Sobota 3. června 2017
BARUNKA NA FOLKLORNÍM FESTIVALU PARDUBICE - HRADEC KRÁLOVÉ

V Hradci Králové
Děti z folklorního souboru Barunka vystoupí na 26. ročníku tradičního východočeského folklorního festivalu.
Do 31. května 2017
KVĚTY LÉTA

Eva a Jiří Skořepovi již několik let společně fotografují flóru v ratibořickém zámeckém parku. Po květech jara, fotografiích stromů a podzimní přírody přicházejí na řadu fotografie květů z letního období.
Sobota 27. května 2017 | 18 hodin
LINKS, RECHTS, KREJČÍ, ŠVEC

V Domě kultury v Liberci
Předpremiéra folklorní pořadu na MFF Strážnice 2017. Spoluúčinkují: FS Barunka Česká Skalice, FS Dykyta Krásná Lípa, FS Hořeňák a Hořeňáček Lázně Bělohrad a FS Nisanka Jablonec nad Nisou.
Pátek 26. května 2017
DFS BARUNKA V MŠ STUDNICE

Děti z folklorního souboru Barunka ve studnické mateřské škole předvedou představení Řehořská koleda.
Čtvrtek 25. května 2017
SVČ BÁJO NA BAMBIFESTU

V parku SVČ Déčko Náchod se koná další ročník přehlídky organizací zabývajících se volnočasovými aktivitami. V bohatém programu této akce, na kterém se podílí desítky organizací a spolků, nabídne SVČ Bájo účastníkům tvořivé dílny a drobné hry. Přijeďte se na Bambifest podívat, jste srdečně zváni!
2. dubna - 24. května 2017
ŠIKULOVÉ

v Regionálním informačním centru
Výstava prací dětí, které v SVČ Bájo navštěvují výtvarné, keramické a rukodělné zájmové kroužky.
Pátek 19. května 2017 | 18 - 20 hodin
KERAMICKÁ DÍLNA

V poslední keramické dílně tohoto školního roku si účastníci naglazují své výrobky, které si vytvořili během předcházejících dílen.
Pátek 19. května 2017 | 18 hodin
MUSICA PER GAUDIUM NA VERNISÁŽI V JOSEFOVĚ
Josefov, Bastion IV (Okružní 242)

Soubor Musica per gaudium vystoupí na vernisáži výstavy obrazů Báry Smékalové a fotografií Janetty Klemensové do nově upraveného výstavního sálu ve dvojitých kasárnách Bastionu IV v Josefově.
Čtvrtek 18. května 2017 | 19 hodin
MUSICA PER GAUDIUM NA FESTIVALU MAJ Z MUZYKĄ DAWNĄ VE WROCŁAWI
Wrocław, Sala Wielka Ratusza

Soubor Musica per gaudium vystoupí na samostatném koncertu v rámci 26. ročníku festivalu staré hudby Maj z Muzyką Dawną v polské Wrocławi s programem Hudba v labyrintu času. Soubor, který se v SVČ Bájo od počátku věnuje interpretaci dobové hudby, letos slaví deset let své existence.
Středa 10. května 2017 | 18:30 hodin
MUSICA PER GAUDIUM NA FESTIVALU PRIMA SEZONA
Náchod, Café Patro

Soubor Musica per gaudium vystoupí v rámci "Noci literatury" na festivalu Prima sezona s programem Písně sefardské a jiná dobrodružství.
Sobota 6. května 2017
HUDEBNÍ SOUBOR ECCE!PUELLAS NA VÍZMBURKU

Soubor SVČ Bájo vystoupí na akci Devatero řemesel, kterou pořádá Sdružení pro Vízmburk přímo na zřícenině hradu nedaleko Havlovic. Akce se koná od 11 do 18 hodin, soubor Ecce!Puellas vystoupí v časech 11:30, 14:00 a 16:00 - na zobcové flétny a dobové nástroje jako viola d'arco, guiterne, psalterium či renesanční kytara zahraje hudbu středověku a renesance.
3. - 8. května 2017
KDO JSME - KTO SME

Středisko volného času Bájo Česká Skalice a slovenská Základná umelecká škola Liptovský Hrádok pokračují již sedmou části dlouhodobého projektu Kto sme – kdo jsme. V pravidelném střídání je letos na řadě slovenská strana. Společný výtvarný pobyt se uskuteční v Liptovské Porúbke, v obci, která těsně sousedí s Liptovským Hrádkem, partnerským městem České Skalice. Vytvořená díla si budete moci prohlédnout i na výstavě v České Skalici.
Neděle 30. dubna 2017 | 18 hodin
26. LET ČARODĚJNIC SKALICÍ

Průvod čarodějnic se vydá v 18 hodin z Husova náměstí do Autokempu Rozkoš, kde bude asi v 19 hodin zapálena vatra. K dispozici bude malý ohýnek na opékání buřtů. Zpátky poletí malé čarodějnice a čarodějové po setmění za svitu lampionů.
Sobota 29. dubna 2017 | 13 - 18 hodin
RELAXAČNÍ ODPOLEDNE

Náplní odpoledne bude meridiánové cvičení, nácvik reflexní terapie, posilovací cviky problematických partií, uvolňovací cviky zaměřené na pohybové problémy, praktické ukázky některých dalších přírodních preventivních a léčebných postupů – vše pod vedením zkušené lektorky MUDr. Renaty Měřínské. S sebou: karimatku, pohodlný oděv na cvičení, teplé ponožky, ručník, dostatek tekutin. Cena: 200 Kč; počet míst je omezen, hlaste se prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info[zavináč]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 28. 4. 2017.
Pátek 28. dubna 2017 | 18 - 20 hodin
SETKÁNÍ V ATELIÉRU: ZENTANGLE

V pohodovém výtvarném kurzu pro tvořivé zájemce (pro začátečníky i pokročilé výtvarníky bez rozdílu věku) se budeme věnovat technice ZENTANGLE. Vyzkoušíme si jednotlivé tvary a možnosti, které si poskládáme do různých obrazců. Zentanglové vzory mají široké využití od malých obrázků po velké obrazy. Kresbu lze použít jako základ pro další tvorbu, můžete si vytvořit vlastní relaxační omalovánky nebo mandaly. Všechen potřebný materiál bude k dispozici. Cena kurzu: dospělý 80 Kč, dítě 40 Kč. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info[at]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 27. 4. 2017.
Pátek 28. dubna 2017
DEN ZEMĚ

SVČ Bájo připravilo v prostorách Bája pro žáky 4. ročníku českoskalické základní školy program, jehož prostřednictvím si připomenou svátek naší modré planety. Oficiální termín Mezinárodního dne Země je 22. dubna.
Čtvrtek 27. dubna 2017
NEŽ VYROSTE ROSTLINKA

SVČ Bájo a Centrum rozvoje Česká Skalice představí v MŠ Rtyně v Podkrkonoší výukový program, v němž se děti dozvědí o základních podmínkách života na Zemi.
Středa 26. dubna 2017 | 15:30 - 17 hodin
PATCHWORK

Kurz je vhodný pro všechny (děti i dospělé), kteří umí šít v ruce nebo na šicím stroji. Ve druhé dubnové lekci si ušijete „volné křivky“. Seznam potřebného materiálu si můžete vyzvednout v Báju nebo vám ho zašleme na vámi sdělenou e-mailovou adresu. Cena kurzu 60 Kč, děti 40 Kč.
Úterý 25. dubna 2017
TVOŘIVÁ DÍLNA PRO PEDAGOGY: MRAMOROVÁNÍ
Vzdělávací akce pro pedagogy pořádaná Školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje. Lektorka Mgr. Martina Horká.
Pátek 21. dubna 2017 | 18 - 20 hodin
KERAMICKÁ DÍLNA

Zveme děti i dospělé na keramický kurz. Pod vedením zkušené lektorky si budete moci vytvořit misky, hrnky, hodiny, talířky nebo výrobek dle vlastní fantazie, případně podle návrhu, který si přinesete či který Vám poskytne lektorka. Všechen pracovní materiál bude k dispozici. Cena kurzu 80 Kč, děti 40 Kč. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info[at]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 20. 4. 2017. Počet míst omezen.
Čtvrtek 13. dubna 2017
VÝLET O VELIKONOČNÍCH PRÁZDNINÁCH

Středisko volného času Bájo zve děti na VÝLET DO AQUACENTRA V PARDUBICÍCH, kde nás čeká 102 metrů dlouhý tobogan, trojitá skluzavka, horolezecká stěna nad vodou a další atrakce. Sraz 8:15 hodin na vlakovém nádraží v České Skalici, ukončení 17:27 hodin (příjezd vlaku) tamtéž (účastníci ze Studnice a okolí mají sraz a rozchod na zastávce ve Starkoči se čtvrthodinovým posunem). S sebou: v batohu jídlo a pití na celý den, plavky a ručník v igelitové tašce, malé kapesné dle uvážení rodičů, průkazku s fotografií (kvůli slevě ve vlaku). Cena: 270 Kč (platí se až při srazu na nádraží).
3. - 28. dubna 2017
VÝSTAVA VÝTVARNÝCH KROUŽKŮ "NA CESTÁCH"

Své práce v galerii Fortna SVČ Bájo vystavují děti z výtvarných kroužku SVČ Bájo, které pracují pod vedením Mgr. Martiny Horké.
malá videoukázka >>
Neděle 2. dubna 2017 | 14 hodin
VYNÁŠENÍ ZIMY

Na smrtnou neděli dopoledne budou děvčata z folklorního souboru Barunka obcházet obyvatele České Skalice s lítem, koledou a přáním hezkého jara. Odpoledne ve 14 hodin vyjde průvod v čele s Mořenou - Zimou z Husova náměstí. Pokud bude hezké počasí, půjde průvod bažantnicí do Ratibořic k Viktorčině splavu, kde bude Mořena odstrojena a utopena v řece Úpě (po cestě se mohou k průvodu přidat další zájemci, u zámku přibližně v 15 hodin). V případě nepříznivého počasí utopíme Zimu u maloskalické tvrze u Muzea Boženy Němcové v České Skalici.
Pátek 31. března 2017
KERAMICKÁ DÍLNA PRO DĚTI Z MŠ STUDNICE

Minikurz práce s keramickou hlínou.
Pátek 24. března 2017 | 18 - 20 hodin
SETKÁNÍ V ATELIÉRU: MODROTISK

V pohodovém výtvarném kurzu pro tvořivé zájemce (pro začátečníky i pokročilé výtvarníky) se budeme věnovat technice MODROTISKU. Speciální barvou (tzv. rezervou) namalujeme nebo natiskneme obrázky na plátno. Z modrotisku si můžete vytvořit ubrus, ubrousky, polštáře, sáčky a jiné textilie podle vašeho přání. Obarvení zajistí modrotisková profesionální dílna v Olešnici na Moravě. Všechen potřebný materiál na výrobu modrotisku bude k dispozici, můžete si přinést svůj návrh, ale není to vůbec podmínkou. Cena kurzu: 30 Kč dítě, 60 Kč dospělý + cena spotřebované textilie dle rozměru (160 Kč za 100 cm délky, šíře 76 cm). Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info[at]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 23. 3. 2017. Počet míst omezen.
Pátek 24. března 2017
KERAMICKÁ DÍLNA PRO DĚTI Z MŠ HOŘIČKY

Minikurz práce s keramickou hlínou.
Čtvrtek 23. března 2017
DEN VODY

Žáci českoskalické ZŠ si v Báju tvořivým způsobem připomenou svátek nejpotřebnější tekutiny na světě. Oficiální termín Světového dne vody je 22. března.
Pátek 17. března 2017 | 18 - 20 hodin
KERAMICKÁ DÍLNA

Zveme děti i dospělé na keramický kurz. Pod vedením zkušené lektorky si budete moci vytvořit misky, hrnky, hodiny, talířky nebo výrobek dle vlastní fantazie, případně podle návrhu, který si přinesete či který Vám poskytne lektorka. Všechen pracovní materiál bude k dispozici. Cena kurzu 80 Kč, děti 40 Kč. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info[at]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 16. 3. 2017. Počet míst omezen.
Pátek 17. března 2017
KERAMICKÁ DÍLNA PRO DĚTI ZE ZŠ DOLANY

Minikurz práce s keramickou hlínou.
Sobota 11. března 2017 | 13 - 18 hodin
RELAXAČNÍ ODPOLEDNE

Náplní odpoledne bude meridiánové cvičení, nácvik reflexní terapie, posilovací cviky problematických partií, uvolňovací cviky zaměřené na pohybové problémy, praktické ukázky některých dalších přírodních preventivních a léčebných postupů – vše pod vedením zkušené lektorky MUDr. Renaty Měřínské. S sebou: karimatku, pohodlný oděv na cvičení, teplé ponožky, ručník, dostatek tekutin. Cena 200 Kč. Hlaste se prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info[at]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 10. 3. 2017. Počet míst je omezen.
Pátek 10. března 2017
KERAMICKÁ DÍLNA PRO DĚTI Z MŠ DOLANY

Minikurz práce s keramickou hlínou.
3. - 29. března 2017
VÝSTAVA "ČESKOSKALICKÁ PALETA"

Patnáctý ročník nesoutěžní přehlídky amatérských výtvarníků. Své práce v galerii Fortna SVČ Bájo Česká Skalice společně vystavují amatérští výtvarníci, kteří v České Skalici a okolí bydlí, pracují nebo jsou příznivci města Česká Skalice.
Pátek 3. března 2017
KERAMICKÁ DÍLNA PRO DĚTI Z MŠ VELKÁ BUKOVINA

Minikurz práce s keramickou hlínou.
6. - 28. února 2017
VÝSTAVA "NÁDECH AFRIKY"

Výstava prací Marie Brátové, studentky Střední školy propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí, inspirovaných Afrikou a africkou kulturou.
20. - 23. února 2017 | 8 - 15 hodin
TÁBOR O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH

Tři dny naplněné prací s keramickou hlínou a další tvořivou činností, hraním a zábavou v kolektivu dětí, čtvrtý den výlet do ZOO ve Dvoře Králové. Informace a přihlášky do 10. 2. 2017 v kanceláři Bája, formou SMS na čísle 604 187 325, nebo na emailové adrese info[at]svcbajo.cz. Cena příměstského tábora 800 Kč (zahrnuje také obědy, pitný režim, jízdné a vstupné). Dítě můžete přihlásit i na jednotlivé dny - cena 200 Kč/den. Počet míst omezen. S sebou: přezůvky, malou svačinku, na sebe pohodlné oblečení, na ven oblečení a obuv přiměřené počasí); na výlet v batohu jídlo a pití na celý den, malé kapesné dle uvážení rodičů.
Neděle 19. února 2017 | 9 hodin
MASOPUST

Masopustní průvod vyjde po 9. hodině z areálu Barunčiny školy, kde předtím hlavní Pronobus za všechny maškary starostu o povolení pochodit Českou Skalicí požádá. Masky magické i veselé, jak lidová tradice velí, mají ten den dovoleno vše! Hospodyňky za symbolické předání mužné síly a přání do nového roku nachystají masopustníkům slivovici, špek, klobásu či koblížek. Všichni měšťané i přespolní jsou na tuto podívanou srdečně zváni! Pořádá Folklorní soubor Barunka a SVČ Bájo Česká Skalice.
Pátek 17. února 2017 | 18 - 20 hodin
KERAMICKÁ DÍLNA

Zveme děti i dospělé na keramický kurz. Pod vedením zkušené lektorky si budete moci vytvořit misky, hrnky, hodiny, talířky nebo výrobek dle vlastní fantazie, případně podle návrhu, který si přinesete či který Vám poskytne lektorka. Všechen pracovní materiál bude k dispozici. Cena kurzu 80 Kč, děti 40 Kč. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info[at]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 16. 2. 2017. Počet míst omezen.
Středa 15. února 2017 | 15:30 - 17 hodin
PATCHWORK
Kurz je vhodný pro všechny (děti i dospělé), kteří umí šít v ruce nebo na šicím stroji. V únorových lekcích si vytvoříme aplikace „Křivky“ a velikonoční dekoraci. Cena kurzu 60 Kč, děti 40 Kč.
Sobota a neděle 11. - 12. února 2017 | 9 - 15 hodin
KRESBA PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU

Naučit kreslit se může každý, i ten, který "nedržel tužku v ruce" – u takových jsou pokroky vidět nejvíce. Pro zájemce, kteří kreslit umí, je to příležitost ke zdokonalení. Po absolvování kurzu budete schopni nakreslit autentický portrét podle předlohy a tato schopnost vám již zůstane.
Informace a rezervace místa u lektorky kurzu Jaroslavy Vopálkové na tel. č. 731 422 894 nebo e-mailem na adrese JaroslavaVopalkova@seznam.cz; počet míst omezen. Při přihlášení obdržíte podrobné informace o kurzu. Cena dvoudenního kurzu je 1.500 Kč.
Sobota 11. února 2017 | 14,30 - 17 hodin
VELKÝ DĚTSKÝ KARNEVAL
V klubovně zahrádkářů

Zveme všechny malé i větší děti a jejich rodiče, příbuzné a kamarády na dětský karneval. Čekají vás hry a soutěže o ceny, tanec a taneční vystoupení, výtvarná dílna, občerstvení. Vstupné: masky 30 Kč, ostatní 40 Kč.
Pátek 3. února 2017
POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Středisko volného času Bájo zve děti na VÝLET DO AQUACENTRA V PARDUBICÍCH, kde nás čeká 102 metrů dlouhý tobogan, trojskluzavka, horolezecká stěna nad vodou a další atrakce. Sraz v 8:15 na vlakovém nádraží, ukončení 16:31 tamtéž (čas příjezdu vlaku). S sebou: v batohu jídlo a pití na celý den, plavky a ručník v igelitové tašce, malé kapesné dle uvážení rodičů. Přihlášky do 1. 2. 2017 buď formou SMS na čísle 604 187 325, e-mailem na adrese info[at]svcbajo.cz nebo osobně v Báju. Cena: 270 Kč (platí se až při srazu na nádraží). Počet míst omezen.
Pátek 27. ledna 2017 | 18 - 20 hodin
SETKÁNÍ V ATELIÉRU: MRAMOROVÁNÍ

V pohodovém výtvarném kurzu pro tvořivé zájemce (pro začátečníky i pokročilé výtvarníky) se budeme věnovat technikám mramorování. Jsou to velmi jednoduché techniky, pomocí kterých snadno a rychle vytvoříte zajímavé abstraktní obrazy nebo obarvíte dekorované předměty (ukázky ZDE). Cena: 80 Kč, děti 40 Kč. Všechen potřebný materiál bude k dispozici. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info[at]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 26. 1. 2017.
Pátek 20. ledna 2017 | 18 - 20 hodin
KERAMICKÁ DÍLNA

Zveme děti i dospělé na keramický kurz. Pod vedením zkušené lektorky si budete moci vytvořit misky, hrnky, hodiny, talířky nebo výrobek dle vlastní fantazie, případně podle návrhu, který si přinesete či který Vám poskytne lektorka. Všechen pracovní materiál bude k dispozici. Cena kurzu 80 Kč, děti 40 Kč. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info[at]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 19. 1. 2017. Počet míst omezen.
Středa 18. ledna 2017 | 15:30 hodin
PATCHWORK
Kurz je vhodný pro všechny (děti i dospělé), kteří umí šít v ruce nebo na šicím stroji. V lednových lekcích si ušijeme HVĚZDU VE HVĚZDĚ A PUZZLE, vzory, které můžete použít na polštář, deku, dečku ap. Seznam potřebného materiálu si můžete vyzvednout v Báju nebo vám ho zašleme na vámi sdělenou e-mailovou adresu. Cena kurzu 60 Kč, děti do 15 let 30 Kč.
13- ledna - 15. února 2017
VÝSTAVA "PODE MLEJNEM, NADE MLEJNEM"
V Regionálním informačním centru

Na výstavě uspořádané v Regionálním informačním centru (Legionářská 33, ČS) můžete zhlédnout vítězné práce z výtvarné soutěže, kterou vyhlásilo SVČ Bájo Česká Skalice pro děti z Královéhradeckého a Pardubického kraje – do soutěže se sešlo 410 výtvarných prací ze 44 škol a školských zařízení.
Sobota 7. ledna 2017 | 17 hodin
TŘÍKRÁLOVÉ ZPÍVÁNÍ
Ve sboru Církve bratrské v České Skalici

Středisko volného času Bájo a Církev bratrská v České Skalici Vás zvou na koncert lidových písní a vánočních koled z Čech, Moravy a Slovenska, které Vám zahrají a zazpívají lidová muzika Šmikuranda ze SVČ Bájo a Kostelecká cimbálová muzika z Červeného Kostelce. Jako host vystoupí Kontrabasový kvartet Bumblebass. Vstupné dobrovolné.
6. - 31. ledna 2017
VÝSTAVA "BAREVNÉ SVĚTY"
Volná tvorba náchodských malířů a grafiků ze spolku Amag v galerii Fortna v přízemí SVČ Bájo.
Pátek 6. ledna 2017
TŘÍKRÁLOVÁ KOLEDA
Tradiční novoroční přání střediska volného času Bájo českoskalickým občanům v ulicích města předají děti z dětského folklorního souboru Barunka.

 


 

ARCHIV POZVÁNEK 2016
 
Pondělí 26. prosince 2016 | 15:30 a 17:00 hodin
KOLEDA, KOLEDA, ŠTĚPÁNE

V Rudrově mlýně v Ratibořicích
Do přívětivém prostředí Rudrova mlýna v Babiččině údolí přijdou nefalšovaní malí koledníci s betlémem ve Hře na jesličky, uvidíte lidové vánoční zvyky, potěšíte se svátečně vyzdobeným mlýnem. Vstupenky je možno zakoupit v českoskalickém RIC od 25. 11. 2016, nebo je možno rezervovat telefonicky na tel. čísle 777 347 117 nebo emailem na info@barunka.org do 23. 12. 2016. Cena vstupenek: děti 40 Kč, dospělí 60 Kč. Pořádá FS Barunka, o. s., Česká Skalice ve spolupráci se Správou státního zámku Ratibořice a SVČ Bájo Česká Skalice. Projekt je podpořen městem Česká Skalice.
Středa 21. prosince 2016 | 16 hodin
VÁNOČNÍ NOTOVÁNÍ

Malý předvánoční koncert dětí, které v SVČ Bájo navštěvují hudební obor. V programu, sestaveném z krátkých hudebních vystoupení, zazní adventní, vánoční i jiné písně.
Pondělí 19. prosince 2016 | 18 hodin
VÁNOČNÍ NOTOVÁNÍ

Malý předvánoční koncert dětí, které v SVČ Bájo navštěvují hudební obor. V programu, sestaveném z krátkých hudebních vystoupení, zazní adventní, vánoční i jiné písně.
Pátek 9. prosince 2016 | 18 hodin
KERAMICKÁ DÍLNA

Zveme děti i dospělé na keramický kurz. Pod vedením zkušené lektorky si budete moci vytvořit misky, hrnky, hodiny, talířky nebo výrobek dle vlastní fantazie, případně podle návrhu, který si přinesete či který Vám poskytne lektorka. Všechen pracovní materiál bude k dispozici. Cena kurzu 80 Kč, děti 40 Kč. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info[zavináč]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 8. 12. 2016. Počet míst omezen.
Pondělí 5. prosince 2016 | 17:00 a 18:00 hodin
MIKULÁŠSKÁ OBCHŮZKA V BABIČČINĚ ÚDOLÍ

V Rudrově mlýně v Babiččině údolí Vás s tradicí obchůzky a obdarováváním svatým Mikulášem a jeho družinou – anděly i čerty - seznámí členové Folklorního souboru Barunka z České Skalice. Uslyšíte legendu o svatém Mikuláši, čerti zatančí pekelnou maděru. Vstupenky je možno zakoupit v českoskalickém RIC od 25. 11. 2016, nebo je možno rezervovat telefonicky na tel. čísle 777 347 117 nebo emailem na info@barunka.org do 2. 12. 2016. Cena vstupenek: děti 40 Kč, dospělí 60 Kč. Pořádá FS Barunka, o. s., Česká Skalice ve spolupráci se Správou státního zámku Ratibořice a SVČ Bájo Česká Skalice.
2. - 21. prosince 2016
VÝSTAVA "ČESKOSKALICKÁ PALETKA"

Nesoutěžní přehlídka výtvarných prací, které děti vytvořily mimo školu a školská zařízení, v galerii Fortna SVČ Bájo.
1. - 4. prosince 2016
ADVENT V BABIČČINĚ ÚDOLÍ
V Rudrově mlýně vás obdobím adventu a Vánoc na českém venkově provedou členové Folklorního souboru Barunka z České Skalice. Více informací ZDE.
Středa 30. listopadu 2016 | 15:30 - 17 hodin
PATCHWORK
Kurz je vhodný pro všechny (děti i dospělé), kteří umí šít v ruce nebo na šicím stroji. V druhé listopadové lekci si ušijeme hračku - PANENKU, které se mohou stát pěkným vánočním dárkem. Seznam potřebného materiálu si můžete vyzvednout v Báju nebo vám ho zašleme na vámi sdělenou e-mailovou adresu. Cena kurzu 60 Kč, děti do 15 let 30 Kč.
Neděle 27. listopadu 2016 | 16 hodin
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

SVČ Bájo srdečně zve ke kašně na Husově náměstí na tradiční setkání k zahájení adventu v České Skalici. Čeká Vás hudební vystoupení dětí ze ZUŠ Opočno pod vedením Pavlíny Prudilové, promluva starosty města Martina Staňka a také malé občerstvení - čaj a vánoční punč. S sebou si děti mohou přinést dvě skořápky od ořechů pro doprovod písničky a zvoneček, kterým si na závěr slavnosti zacinkáme při rozsvěcení vánočního stromu.
Pátek 25. listopadu 2016 | 18 hodin
KERAMICKÁ DÍLNA
Zveme děti i dospělé na keramický kurz. Pod vedením zkušené lektorky si budete moci vytvořit misky, hrnky, hodiny, talířky nebo výrobek dle vlastní fantazie, případně podle návrhu, který si přinesete či který Vám poskytne lektorka. Všechen pracovní materiál bude k dispozici. Cena kurzu 80 Kč, děti 40 Kč. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info[zavináč]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 24. 11. 2016. Počet míst omezen.
Čtvrtek 24. listopadu 2016
KERAMICKÁ DÍLNA PRO ŽÁKY ZŠ Č. SKALICE
Středa 23. listopadu 2016
KERAMICKÁ DÍLNA PRO DĚTI Z MŠ HOŘIČKY
Pátek 18. listopadu 2016
VÝLET DO AQUACENTRA V PARDUBICÍCH

V den ředitelského volna zveme děti na výlet do pardubického aquaparku, kde nás čeká 102 metrů dlouhý tobogan, trojskluzavka, horolezecká stěna nad vodou a další atrakce. Podrobné informace dostanete a přihlásit se můžete na čísle 604 187 325, e-mailem na adrese info[zavináč]svcbajo.cz nebo osobně v Báju. Cena: 270 Kč. Počet míst omezen.
Středa 16. listopadu 2016
KERAMICKÁ DÍLNA PRO ŽÁKY ZŠ Č. SKALICE
Úterý 15. listopadu 2016
TVOŘIVÁ DÍLNA PRO PEDAGOGY: ČAROVÁNÍ SE ŠÁTKY
Vzdělávací akci pro pedagogy pořádá Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje. Lektorka: PaedDr. Hana Vavřínová.
Sobota 12. listopadu 2016 | 14-17 hodin
FLAMENCO PRO ZAČÁTEČNÍKY

Zveme děti i dospělé na první lekci flamenca - temperamentního tance, který má kolébku i současné centrum v Andalusii na jihu Španělska. Lektorka Pavlína Pížová vás naučí základy techniky, postoj, dupy, pohyb rukou a krátkou sestavu. K tanci vám postačí uzavřené boty na nízkém podpatku, nejlépe s páskou přes nárt, sukně nebo pohodlné kalhoty; s sebou také karimatku. Cena kurzu 250 Kč, dítě v doprovodu rodičů 100 Kč. Na kurz se hlaste prosím do 10. listopadu 2016 formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info[zavináč]svcbajo. Počet míst je omezen.
Pátek 11. listopadu 2016 | 18 hodin
TVOŘIVÁ DÍLNA: RUČNÍ VÝROBA PŘÍRODNÍ KOSMETIKY

Zveme Vás na workshop, při kterém si vyrobíte vlastní kosmetiku: toaletní mýdlo a šumivky do koupele. Pracovní materiál bude k dispozici; kdo má, může si přinést silikonové formičky. Cena kurzu včetně materiálu: 90 Kč, dítě 50 Kč. Na kurz se hlaste prosím do 10. listopadu 2016 formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info[zavináč]svcbajo. Počet míst je omezen.
Pátek 11. listopadu 2016
KERAMICKÁ DÍLNA PRO ŽÁKY ZŠ Č. SKALICE
Středa 9. listopadu 2016 | 19 hodin
MUSICA PER GAUDIUM NA KONCERTU VÍTĚZŮ SOUTĚŽE CONCERTO BOHEMIA
Velký sál Paláce Žofín
Hudební soubor SVČ Bájo Musica per gaudium, jedne z laureátů soutěže Concerto Bohemia, vystoupí na koncertu přenášeném živě Českým rozhlasem na stanici Vltava a ve streamu na Youtube. (více informací o soutěži >>)
4. - 28. listopadu 2016
JOSEF KNITL: OBRAZY
Své práce v galerii Fortna představí českoskalický výtvarník Josef Knitl.
Čtvrtek 27. října 2016
PODZIMNÍ PRÁZDNINY: VÝLET DO AQUACENTRA V PARDUBICÍCH
Na děti čeká trojskluzavka, horolezecká stěna nad vodou, 102 metrů dlouhý tobogan a další atrakce. Podrobné informace dostanete a přihlásit se můžete na čísle 604 187 325, e-mailem na adrese info[zavináč]svcbajo.cz nebo osobně v Báju. Cena: 270 Kč. Počet míst omezen.
Středa 26. října 2016
PODZIMNÍ PRÁZDNINY: VÝLET DO INTERAKTIVNÍHO MUZEA CHYTRÉ ZÁBAVY „POD ČEPICÍ“ V HRONOVĚ
V nově otevřeném zábavně-vzdělávacím centru na děti čekají interaktivní exponáty, které podněcují tvůrčí aktivitu, fantazii, radost a touhu poznávat a chytře se pobavit. Podrobné informace dostanete a přihlásit se můžete na čísle 604 187 325, e-mailem na adrese info[zavináč]svcbajo.cz nebo osobně v Báju. Cena: 120 Kč. Počet míst omezen.
Středa 26. října 2016
VÝTVARNÁ DÍLNA PRO PEDAGOGY: MRAMOROVÁNÍ
Vzdělávací akci pro pedagogy pořádá Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje – detašované pracoviště Rychnov nad Kněžnou. Lektorka: PaedDr. Hana Vavřínová
Úterý 25. října 2016
DEN STROMŮ
SVČ Bájo pořádá pro 2. ročník ZŠ Česká Skalice připomínku na Den stromů, který se slaví ve více než 40 zemích světa; u nás připadá Den stromů na 20. října.
Sobota 22. října 2016 | 13 - 18 hodin
RELAXAČNÍ ODPOLEDNE
Náplní odpoledne bude meridiánové cvičení, nácvik reflexní terapie, posilovací cviky problematických partií, uvolňovací cviky zaměřené na pohybové problémy, praktické ukázky některých dalších přírodních preventivních a léčebných postupů – vše pod vedením zkušené lektorky MUDr. Renaty Měřínské.
S sebou: karimatku, pohodlný oděv na cvičení, teplé ponožky, ručník, dostatek tekutin.
Cena: 200 Kč; počet míst je omezen, hlaste se prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info[zavináč]svcbajo.cz nebo osobně v  Báju do 21. 10. 2016.
Pátek 21. října 2016 | 18 hodin
KERAMICKÁ DÍLNA
Zveme děti i dospělé na keramický kurz. Pod vedením zkušené lektorky si budete moci vytvořit misky, hrnky, hodiny, talířky nebo výrobek dle vlastní fantazie, případně podle návrhu, který si přinesete či který Vám poskytne lektorka. Všechen pracovní materiál bude k dispozici. Cena kurzu 80 Kč, děti 40 Kč. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info[zavináč]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 20. 10. 2016. Počet míst omezen.
Středa 19. října 2016 | 15:30 - 17 hodin
PATCHWORK
Kurz je vhodný pro všechny (děti i dospělé), kteří umí šít v ruce nebo na šicím stroji. V říjnových lekcích si ušijeme pětiminutový blok a vánoční 3D dečku. Seznam potřebného materiálu si můžete vyzvednout v  Báju nebo vám ho zašleme na vámi sdělenou e-mailovou adresu. Šicí stroj je k dispozici. Cena kurzu 60 Kč, děti do 15 let 30 Kč.
Neděle 16. října 2016
FOLKLORNÍ SOUBOR BARUNKA V MUZEU LIDOVÝCH STAVEB V KOUŘIMI
Folklorní soubor SVČ Bájo přispěje svou troškou do mlýna - předvedením lidového zvyku "tlučení kouhouta" - do bohatého programu Svatohavelského posvícení, které se koná ve skanzenu v Kouřimi. Více na webu skanzenu.
Pátek 14. října 2016 | 18 - 20 hodin
SETKÁNÍ V ATELIÉRU: FOTOGRAFIE BEZ FOTOAPARÁTU
V pohodovém výtvarném kurzu pro tvořivé zájemce (pro začátečníky i pokročilé výtvarníky) se budeme věnovat strukáži – technice nazývané někdy také studená fotografie. Na fotografickém papíru budou pod vašima rukama vznikat zajímavá a neobvyklá díla. Cena: 80 Kč. Všechen potřebný materiál bude k dispozici. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info[zavináč]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 13. 10. 2016.
7. -31. října 2016
RODINNÁ VÝSTAVA
Výstava výtvarných děl rodiny Králových z České Skalice. Portréty, ilustrace, koláže i volná tvorba.
Pátek 30. září 2016 | 17 hodin
MALOVANÝ VEČÍREK

Tradiční setkání účastníků tábora Malované prázdniny. Tentokrát budeme při promítání fotografií a čaji vzpomínat na pobyt v Jičíně - městě, které se pyšní přívlastkem město pohádek. I my jsme zde prožili pohádkový týden plný výtvarného tvoření, tance, kamarádství i zábavy. Na setkání zveme všechny účastníky tábora, jejich rodiče a přátele!
Středa 28. září 2016 | 14 - 16 hodin
SVATOVÁCLAVSKÉ POSVÍCENÍ

V areálu Barunčiny školy
Vystoupí folklorní soubor Barunka, který za doprovodu hudebního souboru :ll:RITORNELLO:ll: zatančí a zazpívá posvícenské písně. Příchozí budou moci dále: hlasovat v soutěži o nejchutnější posvícenský koláč, poslechnout si lidová vyprávění sebraná J. Š. Kubínem a originální flašinet z 19. století, tisknout na textil a papír ve výtvarné dílně, vyrobit si hudební hračku a občerstvit se lahodnými čerstvými domácími šťávami, tlačenkou, žitným chlebem a láčáky. Pořádá FS Barunka, z.s. ve spolupráci se SVČ Bájo a Muzeem B. Němcové.
Pátek 23. září 2016 | 18 - 20 hodin
KERAMICKÁ DÍLNA

Zveme děti i dospělé na keramický kurz. Pod vedením zkušené lektorky si budete moci vytvořit misky, hrnky, hodiny, talířky nebo výrobek dle vlastní fantazie, případně podle návrhu, který si přinesete či který Vám poskytne lektorka. Všechen pracovní materiál bude k dispozici. Cena kurzu 80 Kč, děti 40 Kč. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info@svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 22. 9. 2016.
Sobota 17. září 2016 | 10 - 17 hodin
MUSICA PER GAUDIUM NA LORETÁNSKÝCH SLAVNOSTECH V RUMBURKU
Hudební soubor SVČ Bájo Musica per gaudium vystoupí s renesančním a barokním repertoárem v rámci letošních Loretánských slavností v příjemném a inspirativním prostředím Lorety Rumburk.
10. - 30. září 2016
PŘÍBĚHY

Výstava obrazů výtvarníků a výtvarnic z partnerských měst Liptovského Hrádku a České Skalice v galerii Fortna SVČ Bájo.
10. září - 10. října 2016
KDO JSME – KTO SME
Výstava v Regionálním informačním centru
Výstava výtvarných prací, které vznikly během květnového pobytu v  rámci dlouhodobého projektu Kdo jsme - Kto sme partnerských organizací ZUŠ Liptovský Hrádok a SVČ Bájo Česká Skalice ve Dvoře Králové nad Labem, kde jsme se nechali inspirovat návštěvami Safari ZOO ke kresbám, malbám a netradičním africkým výtvarným technikám. Projekt finančně podporuje město Česká Skalice.
10. – 11. září 2016 od 10 do 16 hodin
MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
V prostorách Muzea Boženy Němcové a Textilního muzea UPM

Výtvarná dílna, kterou v rámci doprovodného programu výstavy jiřinek připravilo SVČ Bájo, je určena pro výtvarníky i pro ty, kteří si myslí, že výtvarný talent nemají – každý si odnese krásný, vlastnoručně ozdobený hedvábný výrobek, např. šátek, šálku, polštářek, kravatu, taštičku nebo obrázek (všechen hedvábný materiál a speciální barvy budou k dispozici na místě).
Sobota 10. září 2016| 18 hodin
KONCERT BAROKNÍ HUDBY aneb CONSERT DE DIFFERENTS OYSEAVX

V mimořádně zpřístupněném ateliéru Julie Winterové-Mezerové v areálu Muzea Boženy Němcové
Posluchači se prostřednictvím zpěvu, dobových nástrojů jako viole de gambe, théorbe či clavecin a také díky své fantazii octnou v komnatě barokního zámku ve Francii a vyslechnou efektní, zároveň ale i intimní hudbu určenou francouzské aristokracii i samotnému králi. Skladby, jejichž autory jsou Estienne Moulinié, Monsieur de Sainte-Colombe, Robert de Visée, Louis Couperin a další francouzští barokní mistři, zahraje soubor staré hudby LA BILANCETTA. Koncert pořádá SVČ Bájo společně s Muzeem Boženy Němcové.
29. - 31. srpna 2016| 8 - 15 hodin
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S KERAMIKOU III.

Na programu je práce s keramickou hlínou a tradiční i netradiční výtvarné činnosti, hry, soutěže, procházky, na závěr výlet vlakem do Pardubic na koupaliště nebo do aquacentra. Vedoucí tábora Martina Švorčíková. Cena tábora: 630 Kč. Informace a přihlášky na tel. 491 452 708, 604 187 325 nebo na info[zavináč]svcbajo.cz. Před táborem obdržíte podrobné informace. Tábor je třeba uhradit do 31. 5. 2016 na účet 1183567329/0800, VS 412 (pokud vám zaměstnavatel může proplatit tábor z FKSP, zašleme mu na požádání fakturu).
Úterý 23. srpna 2016| 19 hodin
MUSICA PER GAUDIUM NA FESTIVALU "RENESANCE OPOČNO 2016"
Soubor staré hudby SVČ Bájo Musica per gaudium zahraje na festivalu renesanční kultury v Opočně.
22. - 26. srpna 2016
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S PONÍKEM

Tábor pro děti od 6 do 9 let bude probíhat v SVČ Bájo a Čížčím hnízdě v Českém Meziříčí (děti budou spát doma). Program: péče o poníka a projížďky s ním, vycházky a hry v přírodě, společná příprava jídla na ohni, muzicírování a zpívání. Vedoucí tábora Ing. Štěpánka Čížková. Cena tábora 1.750 Kč. Počet míst je omezen na 8 dětí. Přihlašování na tábor na adrese karlova.stepanka@seznam.cz nebo pomocí SMS na tel. 775 026 301, nebo se přihlaste osobně v Báju. Tábor je třeba uhradit do 31. 5. 2016 na účet 1183567329/0800, VS 415 (pokud vám zaměstnavatel může proplatit tábor z FKSP, zašleme mu na požádání fakturu). Před koncem školního roku vás pozveme na schůzku, kde získáte podrobné informace k táboru.
22. - 26. srpna 2016| 8 - 15 hodin
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S KERAMIKOU II.

Na programu je práce s keramickou hlínou a tradiční i netradiční výtvarné činnosti, hry, soutěže, procházky, na závěr výlet vlakem do Pardubic na koupaliště nebo do aquacentra. Vedoucí tábora Martina Švorčíková. Cena tábora 990 Kč. Informace a přihlášky na tel. 491 452 708, 604 187 325 nebo na info[zavináč]svcbajo.cz. Před táborem obdržíte podrobné informace. Tábor je třeba uhradit do 31. 5. 2016 na účet 1183567329/0800, VS 412 (pokud vám zaměstnavatel může proplatit tábor z FKSP, zašleme mu na požádání fakturu).
Sobota 20. srpna 2016| 9 - 16 hodin
KRAMAŘENÍ

Tradiční jarmark s doprovodným kulturním programem se tentokrát bude konat až v druhém měsíci prázdnin. Kromě stánků s řemeslníky návštěvníci uvidí také hudební a divadelní program: staročeská muzika Kontušovka zahraje k dobré náladě písničky ze starého mocnářství, z pražských kabaretů a písničky K. Hašlera a Divadlo Bořivoj předvede předvede představení Dva Kašpaři. K dispozici budou i tvořivé dílny pro děti, kde si zájemci budou moct vytvořit výrobek vlastníma rukama. Akce byla finančně podpořena městem Česká Skalice.
25. - 29. července 2016
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S PONÍKEM
Tábor pro děti od 9 let bude probíhat v SVČ Bájo a Čížčím hnízdě v Českém Meziříčí (děti budou spát doma). Program: péče o poníka a projížďky s ním, vycházky a hry v přírodě, společná příprava jídla na ohni, lukostřelba. Nacvičíme také malý muzikál, který na závěr rodičům a ostatním zájemcům předvedeme. Vedoucí tábora Ing. Štěpánka Čížková. Cena tábora 1.750 Kč. Počet míst je omezen na 8 dětí. Přihlašování na tábor na adrese karlova.stepanka@seznam.cz nebo pomocí SMS na tel. 775 026 301, nebo se přihlaste osobně v Báju. Tábor je třeba uhradit do 31. 5. 2016 na účet 1183567329/0800, VS 415 (pokud vám zaměstnavatel může proplatit tábor z FKSP, zašleme mu na požádání fakturu). Před koncem školního roku vás pozveme na schůzku, kde získáte podrobné informace k táboru.
17. - 23. července 2016
MALOVANÉ PRÁZDNINY

Letos již po dvacáté! Tentokrát v Jičíně - městě pohádek, ve městě plném historických památek a v krásné přírodě Českého ráje; je zde i nové, moderní koupaliště a aquacentrum, které určitě navštívíme. Ubytování v SVČ K-klub (Valdštejnovo náměstí), spaní na postelích v turistické ubytovně. Program: Tábor je určen dětem, které rády vytvářejí něco hezkého vlastníma rukama, kreslí, malují, zpívají, sportují. Letos se zaměříme na neobvyklé výtvarné techniky. Vedoucí tábora: Mgr. Martina Horká, PaedDr. Hana Vavřínová. Cena: 2.000,- Kč. Informace a přihlášky na tel. 491 452 708, 604 187 325 nebo na info[zavináč]svcbajo.cz. Před táborem pozveme rodiče na informační schůzku (domluvíme na ní případně i vzájemný odvoz dětí na tábor). Tábor je třeba uhradit do 31. 5. 2016 na účet 1183567329/0800, VS 411 (pokud vám zaměstnavatel může proplatit tábor z FKSP, zašleme mu na požádání fakturu).
11. - 15. července 2016| 8 - 15 hodin
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S KERAMIKOU I.

Na programu je práce s keramickou hlínou a tradiční i netradiční výtvarné činnosti, hry, soutěže, procházky, na závěr výlet vlakem do Pardubic na koupaliště nebo do aquacentra. Vedoucí tábora Martina Švorčíková. Cena tábora: 990 Kč. Informace a přihlášky na tel. 491 452 708, 604 187 325 nebo na info[zavináč]svcbajo.cz. Před táborem obdržíte podrobné informace. Tábor je třeba uhradit do 31. 5. 2016 na účet 1183567329/0800, VS 412 (pokud vám zaměstnavatel může proplatit tábor z FKSP, zašleme mu na požádání fakturu).
Pátek 24. června 2016| 16 hodin
NOTOVÁNÍ
V Jiřinkovém sále Muzea Boženy Němcové

Slavnostní závěrečné vystoupení absolventů letošních hudebních kurzů spojené s předáváním osvědčení.
Pátek 10. června 2016| 21 hodin
MUSICA PER GAUDIUM NA NOCI KOSTELŮ
Hudební soubor SVČ Bájo Musica per gaudium vystoupí v rámci letošní Noci kostelů v evangelickém kostele v Semonicích v rámci programu Napříč Evropou a časem.
8. - 12. června 2016
ZA BABIČKOU DO BABIČČINA ÚDOLÍ
Postavy důvěrně známé z knihy Babička spisovatelky Boženy Němcové vás přivítají v místech, ve kterých se děj románu odehrává - při návštěvě v zámku narazíte na namyšleného komorníka Leopolda, pozdravíte vznešenou paní kněžnu a její milou schovanku, komtesu Hortenzii, ve mlýně vás budou vyhlížet veselý mlynář s panímámou mlynářkou a houfem ratibořických dětí s jejich hrami, zpěvy a říkadly, na Starém bělidle vás potěší setkání s laskavou babičkou a vnoučaty. Bližší informace a rezervace vstupenek ZDE.
7. - 10. června 2016
BARUNČINA ŠKOLA ANEB KDYŽ CHODILA BOŽENA NĚMCOVÁ DO ŠKOLY
Stylizované školní vyučování, včetně hodiny zpěvu, češtiny, ale i dětských letních her, tanců a písniček nejen pro školní výlety. Ukázku ze života žáčků 19. století. předvádějí v areálu Barunčiny školy děti z dětského folklorního souboru Barunka.
Neděle 5. června 2016
DEN DĚTÍ V ZEMÍCH MOŘEPLAVCŮ
Zveme děti na pomyslný výlet na Pyrenejský (též Iberský) poloostrov. Cesta po Španělsku a Portugalsku přinese dětem bohaté zážitky, vlastnoručně zhotovené výrobky, dárek a také spoustu informací.
Ke Dni dětí v zemích mořeplavců vyhlásilo Bájo výtvarnou soutěž, které se může zúčastnit každý malý i větší výtvarník. Během odpoledne budou vyhlášeny výsledky soutěže a rozdána ocenění. V rámci oslavy vystoupí loutkový a hudební soubor SVČ Bájo s pohádkou a písničkami ze Španělska.
Středa 1. června 2016 | 18 hodin
MUSICA PER GAUDIUM V PARKÁNU PARDUBICKÉHO ZÁMKU
Hudební soubor SVČ Bájo Musica per gaudium vystoupí v prostoru parkánu na zámku v Pardubících s programem na pomezí etnické a staré hudby.
Pátek 27. května 2016
BÁJO NA BAMBIFESTU V NÁCHODĚ
Ve veřejném parku Střediska volného času Déčko Náchod se koná další ročník přehlídky volnočasových aktivit. V bohatém programu této akce, na kterém se podílí desítky organizací a spolků, nabídne SVČ Bájo účastníkům tvořivé dílny, drobné hry a čajovnu. Přijeďte se na Bambifest podívat, jste srdečně zváni!
Čtvrtek 26. května 2016
MUSICA PER GAUDIUM NAHRÁVÁ PRO SOUTĚŽ CONCERTO BOHEMIA
Hudební soubor SVČ Bájo Musica per gaudium postoupil do druhého kola soutěže mladých hudebních souborů Concerto Bohemia. Ve druhém kole každý soubor nahraje v pražském studiu Českého rozhlasu soutěžní snímek o délce 10-20 minut, na jehož základě budou dále odborní porotci rozhodovat o laureátovi letošního ročníku.
Sobota 21. května 2016| 13 - 18 hodin
RELAXAČNÍ ODPOLEDNE

Náplní odpoledne bude meridiánové cvičení, nácvik reflexní terapie, posilovací cviky problematických partií,uvolňovací cviky zaměřené na pohybové problémy, praktické ukázky některých dalších přírodních preventivních a léčebných postupů – vše pod vedením zkušené lektorky MUDr. Renaty Měřínské. S sebou: karimatku, pohodlný oděv na cvičení, teplé ponožky, ručník, dostatek tekutin. Cena: 200 Kč; počet míst je omezen, hlaste se prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info[zavináč]svcbajo.cz nebo osobně v  Báju do 18. 5. 2016.
Pátek 20. května 2016| 18 hodin
KERAMICKÁ DÍLNA

V poslední keramické dílně tohoto školního roku si účastníci naglazují své výrobky, které si vytvořili během předcházejících dílen. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info[zavináč]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 19. 5. 2016. Počet míst omezen.
Sobota 14. května 2016 | 10 hodin
FÉROVÁ SNÍDANĚ V ČESKÉ SKALICI
Také letos se naše město připojí k tomuto celonárodnímu happeningu koordinovanému organizací NaZemi, tentokrát na dvorečku SVČ Bájo na Husově náměstí. Vezměte rodinu a přátele, sbalte s sebou dobroty vyrobené z místních i fairtradových surovin a přijďte piknikovat s námi! V případě nepříznivého počasí se akce koná v přízemí SVČ. Pořádá Centrum rozvoje Česká Skalice, o.p.s. společně se SVČ Bájo.
Pátek 13. května 2016 | 18 hodin
SETKÁNÍ V ATELIÉRU
Kurz výtvarného tvoření pro úplné začátečníky nebo tvořivé zájemce. V pohodovém výtvarném kurzu se budeme věnovat jedné z netradičních grafických technik - monotypu. Na profesionálním grafickém lisu si vámi vytvořený monotyp vytisknete. Kurz vede Mgr. Martina Horká. Cena: 80 Kč. Všechen potřebný materiál bude k dispozici.
Pátek 6. května 2016 | 16:30 hodin
MUSICA PER GAUDIUM NA VERNISÁŽI EVY SKOŘEPOVÉ
Hudební soubor SVČ Bájo Musica per gaudium vystoupí v ratibořickém zámku na vernisáži českoskalické malířky a výtvarnice Evy Skořepové.
Středa 4. května 2016 | 18 hodin
KYTAROVÝ KONCERT
Anna Benediktová a Monika Kubíčková, které se učí hrát na kytaru v SVČ Bájo u pana učitele J. J. Čížka, pořádají svůj první samostatný koncert. Na programu koncertu, který pořádají v přízemí SVČ Bájo, budou zejména známé folkové a tábornické písně. Jako hosté vystoupí také Lukáš a Tomáš. Vstupné dobrovolné.
2. - 29. května 2016
VÝSTAVA "V OBRAZECH"
V galerii Fortna vystavují své práce, které vytvořily během školního roku, děti z výtvarných kroužků, které pracují v SVČ Bájo pod vedením Mgr. Martiny Horké.
Sobota 30. dubna 2016 | 18 hodin
25. LET ČARODĚJNIC SKALICÍ
Průvod čarodějnic se vydá v 18 hodin z Husova náměstí do Autokempu Rozkoš, kde bude asi v 19 hodin zapálena vatra. K dispozici bude malý ohýnek na opékání buřtů. Zpátky poletí malé čarodějnice a čarodějové po setmění za svitu lampionů.
Pátek 22. dubna 2016 | 19 hodin
RUČNÍ VÝROBA PŘÍRODNÍ KOSMETIKY

Cyklus tvořivých dílen, při kterých se seznámíte s přírodní kosmetikou a vyrobíte si pro sebe vlastní kosmetické přípravky. Ve třetím, posledním setkání to bude BALZÁM NA RTY. Pracovní materiál bude k dispozici. Cena 50 Kč (včetně materiálu). Na kurz se hlaste do 19. 4. buď formou SMS na číslo 777 347 117, nebo e-mailem na info@barunka.org. Pořádá FS Barunka a SVČ Bájo, lektorka kurzu Bc. Barbora Uždilová.
Pátek 22. dubna 2016
DEN ZEMĚ

SVČ Bájo připravilo v prostorách Bája pro žáky 4. ročníku českoskalické základní školy program, jehož prostřednictvím si připomenou svátek naší modré planety.
Čtvrtek 21. dubna 2016 | 18:30 hodin
MUSICA PER GAUDIUM NA VERNISÁŽI V NÁCHODSKÉ KNIHOVNĚ
Hudební soubor SVČ Bájo Musica per gaudium vystoupí na vernisáži prací Anny Maněnové ve studovně městské knihovny v Náchodě.
Čtvrtek 21. dubna 2016
POHÁDKA PRO DĚTI V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Děti z folklorního souboru Barunka zahrají dětem z českoskalických mateřských škol pohádku O slepičce a kohoutkovi a zazpívají si s nimi i písničky, hlavně ševcovské...
8. - 29. dubna 2016
VÝSTAVA"KVĚTY JARA"

Fotografie z jarního ratibořického zámeckého parku vystavují v galerii Fortna Eva a Jiří Skořepovi.
Sobota a neděle 2. - 3. dubna 2016 | 9 - 15 hodin
KRESBA PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU
Naučit kreslit se může každý, i ten, který "nedržel tužku v ruce" – u takových jsou pokroky vidět nejvíce. Pro zájemce, kteří kreslit umí, je to příležitost ke zdokonalení. Po absolvování kurzu budete schopni nakreslit autentický portrét podle předlohy a tato schopnost vám již zůstane. Informace a rezervace místa u lektorky kurzu Jaroslavy Vopálkové na tel. č. 731 422 894 nebo e-mailem na adrese: JaroslavaVopalkova@seznam.cz. Při přihlášení obdržíte podrobné informace o kurzu. Cena dvoudenního kurzu je 1.500 Kč. Přihlašování do 25. 3. 2016, počet míst je omezen.
Čtvrtek 31. března 2016 | 17 hodin
MUSICA PER GAUDIUM NA PŘEHLÍDCE "MÁME RÁDI BAROKO 2016"
Soubor staré hudby SVČ Bájo Musica per gaudium se zúčastní nesoutěžní přehlídky mladých hudebních souborů v Opavě. Přehlídku (podrobnosti najdete ZDE) pořádá Církevní konzervatoř Opava a ZUŠ V. Vančury Háj ve Slezku.
Čtvrtek 24. března 2016
VÝLET O VELIKONOČNÍCH PRÁZDNINÁCH

Zveme děti na výlet do aquacentra v Pardubicích, kde nás čeká po procházka Pardubicemi a v aquacentru 102 metrů dlouhý tobogan, trojskluzavka, horolezecká stěna nad vodou a další atrakce. Sraz v 8:15 na vlakovém nádraží v Č. Skalici, rozzchod tamtéž v 17:27 (příjezd vlaku). [Účastníci ze Studnice a okolí mají sraz a rozchod na zastávce ve Starkoči se čtvrthodinovým posunem]. S sebou: v batohu jídlo a pití na celý den, plavky a ručník v igelitové tašce, malé kapesné dle uvážení rodičů. Přihlásit se můžete do 22. března 2016 buď formou SMS na čísle 604 187 325, e-mailem na adrese info[zavináč]svcbajo.cz nebo osobně v Báju. Cena: 270 Kč (platí se až při srazu na nádraží). Počet míst omezen.
Středa 23. března 2016 | 15:30 hodin
PATCHWORK

Kurz je vhodný pro všechny (děti i dospělé), kteří umí šít v ruce nebo na šicím stroji. V poslední březnové lekci si ušijete "sukýnku pod vánoční stromeček". Seznam potřebného materiálu si můžete vyzvednout v Báju nebo vám ho zašleme na vámi sdělenou e-mailovou adresu. Cena kurzu 60 Kč, děti 40 Kč.
Pátek 18. března 2016 | 18 hodin
KERAMICKÁ DÍLNA

Zveme děti i dospělé na keramický kurz. Pod vedením zkušené lektorky si budete moci vytvořit misky, hrnky, hodiny, talířky nebo výrobek dle vlastní fantazie, případně podle návrhu, který si přinesete či který Vám poskytne lektorka. Všechen pracovní materiál bude k dispozici. Cena kurzu 80 Kč, děti 40 Kč. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info[zavináč]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 17. 3. 2016. Počet míst omezen.
17. března - 10. dubna 2016
ŠIKULOVÉ

v Regionálním informačním centru
Výstava výtvorů dětí, které navštěvují výtvarné, keramické a rukodělné kroužky ve Středisku volného času Bájo Česká Skalice. Vernisáž výstavy se uskuteční v Regionálním informačním centru ve čtvrtek 17. března 2016 v 16:15 hodin.
Neděle 13. března 2016| 14 hodin
VYNÁŠENÍ MOŘENY

Na smrtnou neděli dopoledne budou děvčata z folklorního souboru Barunka obcházet s lítem obyvatele České Skalice s přáním hezkého jara a s koledou. Odpoledne ve 14 hodin vyjde z Husova náměstí průvod v čele s Mořenou. Pokud bude hezké počasí, půjde průvod bažantnicí do Ratibořic k Viktorčině splavu, kde bude Mořena odstrojena a utopena v řece Úpě (po cestě se mohou k průvodu přidat další zájemci, u zámku přibližně v 15 hodin). V případě nepříznivého počasí utopíme Zimu u maloskalické tvrze u Muzea Boženy Němcové v České Skalici.
Sobota 12. března 2016| 17 hodin
MUŽ - MILENEC MÚZ JOSEF ŠTEFAN KUBÍN ANEB PÍSNIČKY BEZ FÍKOVÉHO LISTU
V kině v Novém Hrádku

Neformální setkání s písničkami sesbíranými vynikajícím národopiscem-sběratelem Josefem Štefanem Kubínem právě v Novém Hrádku. Účinkuje folklorní soubor Barunka a Michael Pospíšil.
Pátek 11. března 2016| 18 hodin
JARNÍ ZPÍVÁNÍ

Při Tříkrálovém zpívání jsme si slíbili, že se sejdeme opět na jaře ke společnému zpívání lidových písní za doprovodu lidové muziky Šmikuranda. Při zpěvu písniček z Čech, Moravy i Slovenska vám pomohou zpěvníčky, které budou k dispozici. Přijďte si do Bája zazpívat, nebo jen poslouchat. Vstupné dobrovolné.
Úterý 8. března 2016
SVĚTOVÝ DEN VODY

Žáci českoskalické ZŠ si v Báju tvořivým způsobem připomenou svátek nejpotřebnější tekutiny na světě.
Sobota 5. března 2016| 13 - 18 hodin
RELAXAČNÍ ODPOLEDNE

Náplní odpoledne bude meridiánové cvičení, nácvik reflexní terapie, posilovací cviky problematických partií, uvolňovací cviky zaměřené na pohybové problémy, praktické ukázky některých dalších přírodních preventivních a léčebných postupů – vše pod vedením zkušené lektorky MUDr. Renaty Měřínské. S sebou: karimatka, pohodlný oděv na cvičení, teplé ponožky, ručník, dostatek tekutin. Cena: 200 Kč; počet míst je omezen, hlaste se prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info[zavináč]svcbajo.cz nebo osobně v  Báju do 3. 3. 2016.
4. - 31. března 2016
VÝSTAVA"ČESKOSKALICKÁ PALETA"

Nesoutěžní přehlídka pro dospělé a mládež od 15 let v oborech kresba, malba, grafika, kombinované techniky, objekt, užité umění a ruční práce.
3. - 29. února 2016
JEHLOU A NITÍ
Výstava prací účastnic pravidelných tvořivých kurzů patchworku SVČ Bájo v galerii Fortna.
Pátek 19. února 2016| 18 hodin
KERAMICKÁ DÍLNA

Zveme děti i dospělé na keramický kurz. Pod vedením zkušené lektorky si budete moci vytvořit misky, hrnky, hodiny, talířky nebo výrobek dle vlastní fantazie, případně podle návrhu, který si přinesete či který Vám poskytne lektorka. Všechen pracovní materiál bude k dispozici. Cena kurzu 80 Kč, děti 40 Kč. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info[zavináč]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 18. 2. 2016. Počet míst omezen.
Pondělí 8. - čtvrtek 11. února 2016
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S KERAMIKOU O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH
Tři dny naplněné prací s keramickou hlínou a další tvořivou činností, hraním a zábavou v kolektivu dětí, čtvrtý den výlet vlakem do Pardubic, kde navštívíme AQUACENTRUM s toboganem, trojskluzavkou, horolezeckou stěnou nad vodou aj.
Informace a přihlášky do 3. 2. 2016 v kanceláři Bája, SMS na č. 604 187 325 nebo na e-mailové adrese info[zavináč]svcbajo.cz. Cena celého příměstského tábora je 810 Kč (zahrnuje i obědy, pitný režim, jízdné a vstupné); dítě můžete přihlásit i na jednotlivé dny - cena 180 Kč/den, 270 Kč/výlet do Pardubic. Počet míst omezen. S sebou: přezůvky, malou svačinku, na sebe pohodlné oblečení, na ven oblečení a obuv podle počasí. Na výlet: v batohu jídlo a pití na celý den, plavky a ručník v igelitové tašce, malé kapesné dle uvážení rodičů. Sraz v Báju v 7:45 hodin (odjezd vlaku 8:30), návrat a rozchod na vlakovém nádraží v České Skalici v 17:30 hodin.
Neděle 7. února 2016| 9 hodin
MASOPUST
V Barunčině škole a v ulicích města
Masopustní průvod vyjde po 9. hodině z areálu Barunčiny školy, kde předtím hlavní Pronobus za všechny maškary starostu
o povolení pochodit Českou Skalicí požádá. Masky magické i veselé, jak lidová tradice velí, mají ten den dovoleno vše!
Hospodyňky za symbolické předání mužné síly a přání do nového roku nachystají masopustníkům slivovici, špek, klobásu či koblížek. Všichni měšťané i přespolní jsou srdečně zváni na nevídanou podívanou! Pořádá Folklorní soubor Barunka a SVČ Bájo Česká Skalice.
Sobota 6. února 2016| 15-18 hodin
VELKÝ DĚTSKÝ KARNEVAL
V klubovně zahrádkářů
Zveme všechny malé i větší děti a jejich rodiče, příbuzné a kamarády na dětský karneval. Čekají vás hry a soutěže o ceny, tanec a taneční vystoupení, výtvarná dílna, občerstvení.
Čtvrtek 4. února 2016| 18 hodin
MUŽ - MILENEC MÚZ JOSEF ŠTEFAN KUBÍN ANEB PÍSNIČKY BEZ FÍKOVÉHO LISTU
V Městské knihovně v Novém Městě nad Metují

Literárně-hudební pásmo k výročí vynikajícího sběratele-národopisce Josefa Štefana Kubína, který zmapoval lidovou slovesnost v Kladsku - Českém koutku. V pořadu sestaveném z písniček, tanců, humorek a pohádek účinkuje folklorní soubor Barunka a hosté.
Středa 3. února 2016| 15:30 hodin
PATCHWORK

Kurz je vhodný pro všechny (děti i dospělé), kteří umí šít v ruce nebo na šicím stroji. V únorových lekcích naučíme dečku z látky s pruhovaným vzorem a „Keltský uzel“. Seznam potřebného materiálu si můžete vyzvednout v Báju nebo vám ho zašleme na vámi sdělenou e-mailovou adresu. Cena kurzu 60 Kč, děti 40 Kč.
Pátek 29. ledna 2016 | 17 hodin
MUSICA PER GAUDIUM NA VERNISÁŽI V GVU NÁCHOD
Soubor SVČ Bájo Musica per gaudium vystoupí na vernisáži výstavy "NAŠE Galerie", kterou již podesáté pořádá Galerie výtvarného umění v Náchodě.
Pátek 29. ledna 2016
VÝLET O POLOLETNÍCH PRÁZDNINÁCH

Program: procházka Pardubicemi s návštěvou obchodního domu na drobné nákupy (kdo bude chtít), koupání v AQUACENTRU, kde nás čeká 102 metrů dlouhý tobogan, trojskluzavka, horolezecká stěna nad vodou a další atrakce. Sraz v 8:15 hod. na vlakovém nádraží v České Skalici, ukončení v 16:31 hod. (příjezd vlaku) tamtéž (účastníci ze Studnice a okolí mají sraz a rozchod na zastávce ve Starkoči se čtvrthodinovým posunem). S sebou: v batohu jídlo a pití na celý den, plavky a ručník v igelitové tašce, malé kapesné dle uvážení rodičů. Přihlášky do středy 27. ledna 2016 buď formou SMS na č. 604 187 325, e-mailem na adresu info[zavináč]svcbajo.cz nebo osobně v Báju. Pozor, počet míst je omezen! Cena: 270 Kč (platí se až při srazu na nádraží).
Pátek 22. ledna 2016| 18 hodin
KERAMICKÁ DÍLNA

Zveme děti i dospělé na keramický kurz. Pod vedením zkušené lektorky si budete moci vytvořit misky, hrnky, hodiny, talířky nebo výrobek dle vlastní fantazie, případně podle návrhu, který si přinesete či který Vám poskytne lektorka. Všechen pracovní materiál bude k dispozici. Cena kurzu 80 Kč, děti 40 Kč. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info[zavináč]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 21. 1. 2016. Počet míst omezen.
Středa 20. ledna 2016| 15:30 hodin
PATCHWORK

Kurz je vhodný pro všechny (děti i dospělé), kteří umí šít v ruce nebo na šicím stroji. V lednových lekcích si ušijeme vzor Léto v parku a Drážďanský kaleidoskop. Seznam potřebného materiálu si můžete vyzvednout v Báju nebo vám ho zašleme na vámi sdělenou e-mailovou adresu. Cena kurzu 60 Kč, děti 40 Kč.
Sobota 9. ledna 2016 | 17 hodin
TŘÍKRÁLOVÉ ZPÍVÁNÍ
Ve sboru Církve bratrské v České Skalici
Středisko volného času Bájo a Církev bratrská v České Skalici Vás zvou na koncert lidových písní a vánočních koled z Čech, Moravy a Slovenska, které Vám zahrají a zazpívají lidová muzika Šmikuranda ze SVČ Bájo a Kostelecká cimbálová muzika z Červeného Kostelce. Vstupné dobrovolné.
8. - 31. ledna 2016
VÝSTAVA "MODRÁ JE DOBRÁ"
Děti z výtvarných kroužků a z kroužků Šikovné ručičky a Šikulka SVČ Bájo se naučily tradiční techniku zdobení textilu – tzv. modrotisk. Vytvořily ručně malované a potisknuté textilie, které nám modrou barvou – indigem – obarvili v profesionální modrotiskové dílně pana Danzingera v Olešnici na Moravě. Děti vás zvou na výstavu, kde si budete moci hotová díla prohlédnout.
Středa 6. ledna 2016| 15:30 hodin
PATCHWORK

Kurz je vhodný pro všechny (děti i dospělé), kteří umí šít v ruce nebo na šicím stroji. V lednových lekcích si ušijeme vzor Léto v parku a Drážďanský kaleidoskop. Seznam potřebného materiálu si můžete vyzvednout v Báju nebo vám ho zašleme na vámi sdělenou e-mailovou adresu. Cena kurzu 60 Kč, děti 40 Kč.
Středa 6. ledna 2016
TŘÍKRÁLOVÁ KOLEDA

Tradiční novoroční přání Střediska volného času Bájo českoskalickým občanům v ulicích města předají děti z dětského folklorního souboru Barunka.

 


 

ARCHIV POZVÁNEK 2015
 
Neděle 20. prosince 2015 | ADVENTNÍ KONCERT
V kostele sv. Jana Nepomuckého ve Studnici
Římskokatolická farnost Studnice ve spolupráci se SVČ Bájo pořádá koncert lidové muziky Šmikuranda. Spoluúčinkuje místní chrálový sbor.
Pátek 18. prosince 2015 | VÁNOČNÍ NOTOVÁNÍ
Dva malé předvánoční koncerty dětí, které v SVČ Bájo navštěvují hudební obory. V programu, sestaveném z krátkých hudebních vystoupení, zazní adventní, vánoční i jiné písně.
Středa 9. prosince 2015 | PATCHWORK
Kurz je vhodný pro všechny (děti i dospělé), kteří umí šít v ruce nebo na šicím stroji. V této lekci si ušijeme vzor PROPLÉTANÁ DEKA. Seznam potřebného materiálu si můžete vyzvednout v Báju nebo vám ho zašleme na vámi sdělenou e-mailovou adresu. Cena kurzu 60 Kč, děti do 15 let 30 Kč.
Sobota 5. prosince 2015 | MIKULÁŠSKÁ OBCHŮZKA V BABIČČINĚ ÚDOLÍ
V Rudrově mlýně v Babiččině údolí Vás s tradicí obchůzky a obdarováváním svatým Mikulášem a jeho družinou – anděly i čerty - seznámí členové Folklorního souboru Barunka z České Skalice. Uslyšíte legendu o svatém Mikuláši, čerti zatančí pekelnou maděru. Víte, jak si vysloužit mikulášskou koledu? Vstupenky je možno zakoupit v českoskalickém RIC od 25. 11. 2015, nebo je možno rezervovat telefonicky na 777 347 117 nebo emailu info@barunka.org do 2. 12. 2015. Cena vstupenek: děti 30 Kč, dospělí 60 Kč. Pořádá FS Barunka, o. s., Česká Skalice ve spolupráci se Správou státního zámku Ratibořice a SVČ Bájo Česká Skalice.
Pátek 4. prosince 2015 | KERAMICKÁ DÍLNA
V prosincové části kurzu si jeho účastníci naglazují vypálené keramické výrobky. Cena kurzu 80 Kč, děti 40 Kč. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info[zavináč]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 3. 12. 2015. Počet míst omezen.
Pátek 4. prosince 2015 | TVOŘIVÁ DÍLNA: VÁNOČNÍ OZDOBY Z DRÁTŮ
Zveme děti i dospělé na kurz, při kterém si vyrobíte z drátů HVĚZDU na vánoční stromeček. Pracovní materiál bude k dispozici. Cena kurzu 60 Kč, děti 30 Kč. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info[zavináč]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 3. 12. 2015.
3. - 6. prosince 2015 | VÝSTAVA "MODROTISK"
V Rudrově mlýně
Výstava dětských prací – modrotisků, ručně malovaných a tištěných textílií, které vytvořili děti z výtvarných a rukodělných kroužků SVČ Bájo Česká Skalice a žáci ZŠ Hořičky.
3. - 6. prosince 2015 | ADVENT V RATIBOŘICÍCH
V Rudrově mlýně
Během prohlídky adventně a vánočně vyzdobených interiérů zámku se setkáte s paní kněžnou. Zámečtí úředníci a služebnictvo seznámí návštěvníky s adventními a vánočními zvyky na panském sídle v první polovině 19. století. V Rudrově mlýně vás obdobím adventu a Vánoc na českém venkově provedou členové Folklorního souboru Barunka z České Skalice. Na závěr můžete nahlédnout do štědrovečerně vyzdobené Babiččiny světničky na Starém bělidle. Vstup na zámek 60 Kč, zlevněný 50 Kč, studenti a žáci ZŠ ve skupinách 40 Kč, mateřské školky ve skupinách 20 Kč. Rodinné vstupné 100 Kč, děti do 6  let v doprovodu rodičů zdarma. Vstupenky pro skupiny nad 10 osob je nutno rezervovat předem! Ve čtvrtek a v pátek pouze pro předem rezervované a  objednané skupiny. Doporučujeme předchozí rezervaci i na sobotu a neděli pro jednotlivce. Rezervace prohlídek pro skupiny i jednotlivce a podrobné informace na tel. čísle 491 452 123 (v pracovních dnech v čase od 7 do  14 hodin).
Pondělí 30. listopadu 2015 | PŘÍRODNÍ KOSMETIKA
Zveme Vás na workshop, při kterém si vyrobíte vlastní kosmetiku z přírodních indických surovin a olejů. Nezbytnou podmínkou účasti je závazná přihláška do 15. 11. 2015, hlaste se prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info[zavináč]svcbajo.cz. Vstupné děti 10 Kč, dospělí 20 Kč. Materiál, ze kterého si budete kosmetiku vyrábět, zaplatíte na místě (cca 50 ml 70 Kč). Na překvapení si přineste lahvičku s rozprašovačem. O další informace k workshopu si můžete napsat na adresu speaccet[zavináč]gmail.com.
Neděle 29. listopadu 2015 | SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
SVČ Bájo srdečně zve ke kašně na Husově náměstí na tradiční setkání k zahájení adventu v České Skalici. Čeká Vás muzika v podání lidové muziky Šmikuranda, promluva starosty města a také malé občerstvení - čaj a vánoční punč. Na závěr bude rozsvícen městský vánoční strom za cinkání zvonečků, které si prosím přineste s sebou.
Sobota 28. listopadu 2015 | WESTERNOVÉ TANEČNÍ ODPOLEDNE – 2. část
Volné pokračování westernového odpoledne (nemusíte být účastníky první části, abyste se zúčastnili části druhé). Představíme a naučíme vás taneční styly a tance, kterými se bavili kovbojové na Divokém západě a které se tančí i dnes; můžete si je pak zatančit například na country bálech. Na taneční odpoledne vás srdečně zvou taneční klub MARINETA (round dance, square dance, line dance, country tance) a taneční klub KLAP (clogging – americký step s dvojitými plechy). S sebou taneční obuv s pevnou nešpinící podrážkou a pohodlné oblečení. Vstupné: děti 20 Kč, dospělí 40 Kč.
Pátek 27. listopadu 2015 | KERAMICKÁ DÍLNA
Zveme děti i dospělé na keramický kurz. Pod vedením zkušené lektorky si budete moci vytvořit misky, hrnky, hodiny, talířky nebo výrobek dle vlastní fantazie, případně podle návrhu, který si přinesete či který Vám poskytne lektorka. Všechen pracovní materiál bude k dispozici. Cena kurzu 80 Kč, děti 40 Kč. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info[zavináč]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 26. 11. 2015. Počet míst omezen.
Středa 18. listopadu 2015 | PATCHWORK
Kurz je vhodný pro všechny (děti i dospělé), kteří umí šít v ruce nebo na šicím stroji. V listopadových lekcích si ušijeme malou TAŠTIČKU se zipem a vánoční vzor MAJESTÁTNÍ HORY, který můžete použít na vánoční ubrus, dečku apod. Seznam potřebného materiálu si můžete vyzvednout v  Báju nebo vám ho zašleme na vámi sdělenou e-mailovou adresu. Cena kurzu 60 Kč, děti do 15 let 30 Kč.
Neděle 15. listopadu 2015 | WESTERNOVÉ TANEČNÍ ODPOLEDNE – 1. část
Během odpoledne vám představíme a naučíme vás taneční styly a tance, kterými se bavili kovbojové na Divokém západě a které se tančí i dnes; můžete si je pak zatančit například na country bálech. Na taneční odpoledne vás srdečně zvou taneční klub MARINETA (round dance, square dance, line dance, country tance) a taneční klub KLAP (clogging – americký step s dvojitými plechy). S sebou taneční obuv s pevnou nešpinící podrážkou a pohodlné oblečení. Vstupné: děti 20 Kč, dospělí 40 Kč.
Pátek 13. listopadu 2015 | TVOŘIVÁ DÍLNA: SMALTOVÁNÍ
Kurz pro děti i dospělé. Naučíte se zacházet s barvami Efcolor, vyrobíte si smaltované drobné šperky (přívěšky, náušnice, spony nebo jmenovky, vizitky na dveře apod.), které si z kurzu také odnesete. Materiál dostanete, s sebou si vezměte pracovní košili a přezůvky, vítány jsou nůžky na plech a různé pilníky na kov. Cena kurzu je 80 Kč. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info[zavináč]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 12. 11. 2015.
Sobota 7. listopadu 2015 | J. Š. KUBÍN - MILÁČEK MÚZ. PÍSNIČKY BEZ FÍKOVÉHO LISTU
Valdštejnská lodžie (Jičín)
Večer k 50. "nebeským narozeninám" sběratele, etnografa a spisovatele Josefa Štefana Kubína (7.10.1864 - 31.10.1965). Účinkují: Michael Pospíšil, Literácy Jitčín a FS Barunka. plakát >>
Pátek 6. listopadu 2015 | J. Š. KUBÍN - MILÁČEK MÚZ. PÍSNIČKY BEZ FÍKOVÉHO LISTU
Městská knihovna Náchod
Večer k 50. "nebeským narozeninám" sběratele, etnografa a spisovatele Josefa Štefana Kubína (7.10.1864 - 31.10.1965). Účinkují: Michael Pospíšil, Literácy Jitčín a FS Barunka.
6. - 30. listopadu 2015 | VÝSTAVA"ČESKOSKALICKÁ PALETKA"
Nesoutěžní přehlídka výtvarných prací, které děti vytvořily mimo školu a školská zařízení, příležitost pro malé i mladé výtvarnice a výtvarníky do 15 let vystavit svá díla - kreslené i malované obrazy, fotografie, počítačové obrázky, různé 3D objekty nebo ruční práce - na výstavě v galerii Fortna.
Čtvrtek 29. října 2015 | PODZIMNÍ PRÁZDNINY: VÝLET DO HRADCE KRÁLOVÉ
Navštívíme zajímavou výstavu v MUZEU a vykoupeme se v AQUACENTRU s vlnobitím a toboganem. Sraz v 8:15 na vlakovém nádraží v České Skalici, ukončení v 16.31 (příjezd vlaku) tamtéž. S sebou: v batohu jídlo a pití na celý den, plavky a ručník v igelitové tašce, malé kapesné dle uvážení rodičů. Přihlásit se můžete do pátku 23. října 2015 formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info[zavináč]svcbajo.cz nebo osobně v Báju. Pozor, počet míst je omezen. Cena 230 Kč.
Sobota 24. října 2015 | RELAXAČNÍ ODPOLEDNE
Náplní odpoledne bude meridiánové cvičení, nácvik reflexní terapie, posilovací cviky problematických partií, uvolňovací cviky zaměřené na pohybové problémy, praktické ukázky některých dalších přírodních preventivních a léčebných postupů – vše pod vedením zkušené lektorky MUDr. Renaty Měřínské. S sebou: karimatku, pohodlný oděv na cvičení, teplé ponožky, ručník, dostatek tekutin. Cena: 200 Kč; počet míst je omezen, hlaste se prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info[zavináč]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 23. 10. 2015.
Pátek 23. října 2015 | KERAMICKÁ DÍLNA
Zveme děti i dospělé na keramický kurz. Pod vedením zkušené lektorky si budete moci vytvořit misky, hrnky, hodiny, talířky nebo výrobek dle vlastní fantazie, případně podle návrhu, který si přinesete či který Vám poskytne lektorka. Všechen pracovní materiál bude k dispozici. Cena kurzu 80 Kč, děti 40 Kč. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info[zavináč]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 22. 10. 2015. Počet míst omezen.
Pátek 16. října 2015 | TVOŘIVÁ DÍLNA: MODROTISK
Zveme děti i dospělé na kurz, při kterém si speciální barvou (tzv. rezervou) namalujete nebo natisknete obrázky na plátno. Z modrotisku si můžete vytvořit ubrus, ubrousky, polštáře, sáčky a jiné textilie podle vašeho přání. Obarvení zajistí modrotisková profesionální dílna v Olešnici na Moravě. Materiál na výrobu modrotisku bude k dispozici, můžete si přinést svůj návrh, ale není to vůbec podmínkou. Kurz je určen pro všechny, také pro ty, kteří si myslí, že nemají výtvarný talent! Cena kurzu: 30 Kč dítě, 60 Kč dospělý; plus cena spotřebované textilie dle rozměru (160 Kč za 100 cm délky, šíře 76 cm). Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info[zavináč]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 15. 10. 2015.
Středa 14. října 2015 | KONCERT SOUBORU MUSICA PER GAUDIUM NA PARDUBICKÉM ZÁMKU
V zámecké kapli pardubického zámku
Soubor staré hudby SVČ Bájo Musica per gaudium vystoupí s programem Hudba evropské renesance na svém samostatném koncertu v kapli Tří králů na zámku v Pardubicích.
Středa 14. října 2015 | PATCHWORK
Kurz je vhodný pro všechny (děti i dospělé), kteří umí šít v ruce nebo na šicím stroji. V první lekci si ušijeme polštář nebo jeden blok na deku "Orlí křídla". Na polštář bude potřeba: dvě tmavší látky a jednu látku světlou (vždy půl metru)a látku na pozadí. Na další lekci (ve středu 14. října 2015) si ze zbytků polštáře ušijeme toaletní tašku. Tady ještě budeme potřebovat zip a Výztuhu. Cena kurzu 60 Kč, děti 40 Kč.
12. - 30. října 2015 | VÝSTAVA PETRA VLČKA
Výstava maleb Petra Vlčka v galerii Fortna.
12. září - 10. října 2015 | VÝSTAVA"KDO JSME - KTO SME"
V Regionálním informačním centru
Výstava výtvarných prací, které vznikly během červnového pobytu výtvarníků ze SVČ Bájo v Západních Tatrách, v Račkové dolině. Kresby a malby, které zobrazují krásnou tatranskou přírodu, vystavují děti i dospělí partnerských organizací ZUŠ Liptovský Hrádok a SVČ Bájo Česká Skalice. Pobyt byl součástí společného dlouhodobého projektu Kdo jsme - Kto sme obou těchto školských zařízení a byl finančně podpořen městem Česká Skalice.
12. - 30. září 2015 | VÝSTAVA"CESTY"
Výstava obrazů výtvarníků z partnerských měst Liptovského Hrádku a České Skalice.
Pondělí 28 . září 2015 | SVATOVÁCLAVSKÉ POSVÍCENÍ
Stylizované barokní procesí, mše svatá s hudebním doprovodem, posvícenský průvod a posvícenská hostina a soutěž o nejchutnější posvícenský koláč. Více na plakátu ZDE.
Pátek 25 . září 2015 | KERAMICKÁ DÍLNA
Zveme děti i dospělé na keramický kurz. Pod vedením zkušené lektorky si budete moci vytvořit misky, hrnky, hodiny, talířky nebo výrobek dle vlastní fantazie, případně podle návrhu, který si přinesete či který Vám poskytne lektorka. Všechen pracovní materiál bude k dispozici. Cena kurzu 80 Kč, děti 40 Kč. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info[zavináč]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 24. 9. 2015. Počet míst omezen.
Pátek 25. září 2015 | MALOVANÝ VEČÍREK
Tradiční setkání účastníků tábora Malované prázdniny, při kterém vzpomínáme na společně prožité chvíle na táboře, který jsme tentokrát prožili v Rychnově nad Kněžnou, kde nás k výtvarné práci inspirovaly návštěvy Muzea hraček a Kolowratského zámku. Na setkání při čaji a promítání fotografií z tábora zveme i rodiče a všechny přátele!
Sobota 19. září 2015 | TT BAND ROCK NA FESTIVALU ZUŠKAPEL
V sokolovně v Třebechovicích
Rocková kapela TT BAND ROCK, která působí v SVČ Bájo, se zúčastní přehlídky kapel působících v základních uměleckých školách.
Sobota 19. září 2015 | ŠACHOVÝ KROUŽEK NA TURNAJI VE STUDNICI
V sokolovně ve Studnici
Šachový kroužek SVČ Bájo se zúčastní turnaje, který pořádá Župa podkrkonošská Jiráskova.
Sobota 12. a neděle 13. září 2015 | MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
V prostorách Muzea Boženy Němcové a Textilního muzea UPM
Výtvarná dílna, kterou v rámci doprovodného programu výstavy jiřinek připravuje SVČ Bájo, je určena pro výtvarníky i ty, kteří si myslí, že výtvarný talent nemají – každý si odnese krásný, vlastnoručně ozdobený hedvábný výrobek, např. šátek, šálku, polštářek, kravatu, taštičku nebo obrázek (všechen hedvábný materiál a speciální barvy budou k dispozici na místě).
Sobota 5. září 2015 | MUSICA PER GAUDIUM NA NÁCHODSKÝCH KURONSKÝCH SLAVNOSTECH
V kapli náchodského zámku
Soubor staré hudby SVČ Bájo Musica per gaudium vystoupí již tradičně v zámecké kapli náchodského zámku v rámci Náchodských Kuronských slavností.
Sobota 5. září 2015 | ŠMIKURANDA NA NÁCHODSKÝCH KURONSKÝCH SLAVNOSTECH
Na nádvoří náchodského zámku
Lidová muzika Šmikuranda zahraje v rámci Náchodských Kuronských slavností.
24. - 28. srpna 2015 | PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S KERAMIKOU III.
Program: práce s keramickou hlínou a tradiční i netradiční výtvarné činnosti, hry, soutěže, procházky, výlet vlakem do Hradce Králové na letní koupaliště Flošna. Vedoucí: Martina Švorčíková a Mgr. Martina Horká.
27. - 31. července 2015 | PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S BARUNKOU
FS Barunka zve srdečně své členy, ale i ostatní zájemce, kteří do Barunky nechodí, aby společně strávili týden (nejen) s tancem. Provázet nás bude pohádka O kohoutkovi a slepičce. Program: tanec, nejen lidový, pohybová průprava a hry, pobyt v krásné zahradě Vily Čerych, procházky do okolí, výlet vlakem do Hradce Králové na letní koupaliště Flošna. Vedoucí tábora: Martina Pavlasová. Cena 985 Kč (zahrnuje i obědy, pitný režim, jízdné a vstupné). Přihlášku na tábor s uvedením adresy zašlete prosím e-mailem na adresu pavlasova.martin[zavináč]seznam.cz nebo SMS na č. 777 347 117 či se přihlaste osobně v Báju. Po přihlášení obdržíte další informace o platbě, informační schůzce atd.
20. - 24. července 2015 | PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S KERAMIKOU II.
Program: práce s keramickou hlínou a tradiční i netradiční výtvarné činnosti, hry, soutěže, procházky, výlet vlakem do Hradce Králové na letní koupaliště Flošna. Dítě je možno přihlásit i na jednotlivé dny. Vedoucí: Martina Švorčíková a Mgr. Martina Horká. Cena: 985 Kč (zahrnuje i obědy, pitný režim, jízdné a vstupné na koupaliště Flošna). Přihlášku na tábor s uvedením jména, věku, adresy zasílejte e-mailem na info[zavináč]svcbajo.cz, prostřednictvím SMS na 604 187 325 nebo se můžete přihlásit osobně v Báju do 30. 4. 2015. Po přihlášení obdržíte další informace o platbě, informační schůzce apod.
Sobota 18. července 2015 | MUSICA PER GAUDIUM NA ZÁMKU RADIM
Soubor staré hudby SVČ Bájo Musica per gaudium vystoupí v rámci celodenní akce "Dveře dokořán " na renesančním zámku Radim u Kolína.
Sobota 11. července 2015 | KRAMAŘENÍ
Tradiční jarmark s doprovodným kulturním programem. Návštěvníci zhlédnout kramářské a staropražské písničky a loutková představení Jarky Holasové a kromě stánků s řemeslníky budou k dispozici i tvořivé dílny pro děti, kde si zájemci budou moct vytvořit výrobek vlastníma rukama.
7. - 10. července 2015 |PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S PONÍKEM
Kde: SVČ Bájo Česká Skalice a Čížčí hnízdo v Českém Meziříčí. Program: Společné muzicírování a zpívání, vycházky do přírody, příprava jídla na ohni, péče o poníka a projížďky s ním. Vedoucí tábora: Ing. Štěpánka Čížková, Terezie Netrestová. Cena 790 Kč. Přihlášku na tábor s uvedením adresy zašlete prosím e-mailem na adresu karlova.stepanka[zavináč]seznam.cz nebo SMS na č. 775 026 301 či se přihlaste osobně v Báju. Po přihlášení obdržíte další informace o průběhu tábora (denním časovém rozvrhu apod.), platbě, informační schůzce atd.
29. června - 3. července 2015 | PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S KERAMIKOU I.
Program: práce s keramickou hlínou a tradiční i netradiční výtvarné činnosti, hry, soutěže, procházky, výlet vlakem do Hradce Králové na letní koupaliště Flošna. Dítě je možno přihlásit i na jednotlivé dny. Vedoucí: Martina Švorčíková a Mgr. Martina Horká. Cena: 985 Kč (zahrnuje i obědy, pitný režim, jízdné a vstupné na koupaliště Flošna). Přihlášku na tábor s uvedením jména, věku, adresy zasílejte e-mailem na info[zavináč]svcbajo.cz, prostřednictvím SMS na 604 187 325 nebo se můžete přihlásit osobně v Báju do 30. 4. 2015. Po přihlášení obdržíte další informace o platbě, informační schůzce apod.
Sobota 27. a neděle 28. června 2015 | MLYNÁŘSKÉ SLAVNOSTI
Ratibořice - dvůr Rudova mlýna
Program nejen na oslavu cechu mlynářského. V premiéře se představí znovuobjevené písničky folklorního sběratele našeho kraje J. Š. Kubína v podání tanečního souboru BARUNKA z České Skalice a hudebního souboru :II:RITORNELLO:II: z Prahy se svými přáteli. Součástí programu bude vyhodnocení tradiční soutěže o nejlepší Ratibořický bochník s ochutnávkou chlebů regionálních pekařství a soukromých osob. Zájemci o účast v soutěži se mohou přihlásit do 22. 6. 2015 telefonicky na 777 347 117 nebo na info@barunka.org. Akci pořádá FS Barunka, o. s., Česká Skalice ve spolupráci se SVČ Bájo Česká Skalice a Správou státního zámku Ratibořice. Projekt je podpořen městem Česká Skalice.
5. - 26. června 2015 | KRAJINA
Své malby v galerii Fortna v přízemí SVČ Bájo vystavuje Josef Grim.
Pátek 19. června 2015 | NOTOVÁNÍ
V Jiřinkovém sále Muzea Boženy Němcové
Slavnostní závěrečné vystoupení absolventů letošních hudebních kurzů spojené s předáváním osvědčení.
Sobota 13. června 2015 | MUSICA PER GAUDIUM NA "IMPROFESTU"
Soubor staré hudby SVČ Bájo Musica per gaudium vystoupí v rámci "Improfestu", akce zaměřené na improvizaci ve staré hudbě. Zahraje program sestavený ze skladeb španělských, italských, anglických, francouzských či franko-vlámských autorů 15. a 16. století a doprovodí také frekventanty kurzu dobových tanců při jejich vystoupení. Soubor Musica per gaudium se dlouhodobě věnuje tzv. staré hudbě interpretované na kopie dobových nástrojů - violy da gamba, renesanční zobcové flétny, renesanční a barokní kytaru apod.
9. - 12. června 2015 | BARUNČINA ŠKOLA ANEB KDYŽ CHODILA BOŽENA NĚMCOVÁ DO ŠKOLY
SVČ Bájo připravilo nejen pro školní výlety ukázku ze života žáčků 19. století. Stylizované školní vyučování, včetně hodiny zpěvu, češtiny, ale i dětských letních her, tanců a písniček předvádějí v areálu Barunčiny školy děti z dětského folklorního souboru Barunka.
3. - 7. června 2015 | PROJEKT "KTO SME – KDO JSME" V ZÁPADNÍCH TATRÁCH
Kto sme – Kdo jsme je dlouhodobý česko – slovenský projekt SVČ Bájo a ZUŠ Liptovský Hrádok v rámci partnerství jejich sídelních měst. Letošní 5. ročník společného pobytu českých a slovenských dětí zaměřený na výtvarné práce, vzájemné poznávání a poznávání krajů obou partnerů se uskuteční na slovenské straně, a to v krásné přírodě Západních Tater, v Ráčkové dolině
Neděle 31. května 2015 | DEN DĚTÍ POD STŘECHOU SVĚTA
Zveme děti na pomyslný výlet do Himálaje. Cesta do nejvyšších hor světa přinese dětem bohaté zážitky, vlastnoručně zhotovený výrobek, dárek a také spoustu informací. Ke Dni dětí pod střechou světa Bájo vyhlásilo výtvarnou soutěž, které se může zúčastnit každý malý i větší výtvarník. Uzávěrka je 20. května 2015, podrobnosti najdete ZDE.
Pátek 29. května 2015 | MUSICA PER GAUDIUM NA "NOCI KOSTELŮ"
V kostele Nanebevzetí Panny Marie v Malé Skalici

Soubor staré hudby SVČ Bájo Musica per gaudium zahraje na letošní Noci kostelů program s názvem Hudba věku melancholie. Posluchači uslyší skladby španělských, italských, anglických, francouzských či franko-vlámských autorů 15. a 16. století interpretované na kopie dobových nástrojů - violy da gamba, renesanční zobcové flétny, renesanční kytaru apod.
Pátek 29. května 2015 | TVOŘIVÁ DÍLNA – MALOVÁNÍ HORKÝM VOSKEM
Na staré faře u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Malé Skalici

Středisko volného času Bájo zve děti i dospělé na výtvarnou dílnu, která proběhne v rámci NOCI KOSTELŮ. Seznámíte se a vyzkoušíte si zajímavou techniku malování horkým voskem, vytvoříte si krásné obrázky, i když si myslíte, že nemáte výtvarný talent. Pracovní materiál bude k dispozici, vše je zdarma.
Pátek 22. května 2015 | KERAMICKÁ DÍLNA
Zveme děti i dospělé na keramický kurz. Pod vedením zkušené lektorky si budete moci vytvořit misky, hrnky, hodiny, talířky nebo výrobek dle vlastní fantazie, případně podle návrhu, který si přinesete či který Vám poskytne lektorka. Všechen pracovní materiál bude k dispozici. Cena kurzu 80 Kč, děti 40 Kč. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info[zavináč]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 21. 5. 2015.
Čtvrtek 21. května a pátek 22. května 2015 | BÁJO NA BAMBIFESTU V NÁCHODĚ
Ve veřejném parku Střediska volného času Déčko Náchod se koná další ročník přehlídky volnočasových aktivit, kterou pořádá DUHA Bartoňka. V bohatém programu této akce, na kterém se podílí desítky organizací a spolků, nabídne SVČ Bájo účastníkům tvořivé dílny, drobné hry, čajovnu a pódiová taneční vystoupení. Přijeďte se na Bambifest podívat!
4. - 25. května 2015 | VÝSTAVA "SVĚTLO"
Své práce vystavují děti z výtvarného kroužku SVČ Bájo, který pracuje pod vedením Mgr. Martiny Horké. Děti zvou na vernisáž výstavy, která se uskuteční v pondělí 4. května 2015 od 16 hodin.
Pátek 1. května 2015 | MÁJOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ KROUŽKU TANCE
Zveme děti ze zájmového kroužku tance na soustředění, které se koná v Báju. Začátek v 9 hodin, ukončení v 18 hodin. S sebou: oblečení na tanec, taneční obuv, malé děti polštářek. Čeká nás den plný her, soutěží, tance a především nácvik na závěrečné vystoupení. Stravování a pitný režim zajištěn (dopolední svačina, oběd, odpolední svačina, lehká večeře). Cena: 150 Kč. Prosím o telefonické potvrzení účasti na soustředění nejpozději do 27. 4. 2015 z důvodu zajištění akce. Těší se na vás Jana Faltová (vedoucí zájmového kroužku tance), Blanka Rejholdová, učitelka tanečního oboru ZUŠ Červený Kostelec a Marek Veselý, taneční lektor street dance.
10. - 30. dubna 2015
VÝSTAVY "VE VÝLOZE"
Ve výlohách u vstupu do SVČ Bájo můžete zhlédnout dvě menší výstavy - jednu výlohu zaplnily práce zájmového kroužku Dárečkování pracujícího pod vedením Jany Šebestové, druhou výlohu zdobí plastikové modely vytvořené v rámci modelářského kroužku, který vede Luděk Macháček.
11. - 30. dubna 2015
VÝSTAVA"PO STOPÁCH SUPERAUT"
Autor Jakub Mík srdečně zve na výstavu fotografií do galerie Fortna v přízemí SVČ Bájo.
Čtvrtek 30. dubna 2015 | 24. LET ČARODĚJNIC SKALICÍ
Průvod čarodějnic se vydá v 18 hodin z Husova náměstí do Autokempu Rozkoš, kde bude asi v 19 hodin zapálena vatra. K dispozici bude malý ohýnek na opékání buřtů. Zpátky poletí malé čarodějnice a čarodějové po setmění za svitu lampionů.
Čtvrtek 30. dubna 2015 | VYSTOUPENÍ SOUBORU MUSICA PER GAUDIUM
Jiřinkový sál Muzea B. Němcové
Hudební soubor SVČ Bájo Musica per gaudium vystoupí na vernisáži výstavy mladých textilních výtvarníků, kterou pořádá Muzeum textilu, českoskalická pobočka pražského Uměleckoprůmyslového musea.
Pátek 24. dubna 2015 | KERAMICKÁ DÍLNA
Kurz pro děti i dospělé, při kterém si pod vedením zkušené lektorky budete moci vytvořit misky, hrnky, hodiny, talířky nebo výrobek dle vlastní fantazie, případně podle návrhu, který si přinesete či který Vám poskytne lektorka. Všechen pracovní materiál bude k dispozici. Cena kurzu 80 Kč, děti 40 Kč. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info[zavináč]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 23. 4. 2015. Počet míst omezen.
Pátek 17. dubna 2015 | TVOŘIVÁ DÍLNA: NÁRAMEK SHAMBALLA
Kurz pro děti i dospělé, na kterém se naučíte vytvářet shamballa náramek, který si odnesete domů. Všechen materiál bude k dispozici. Cena kurzu je 80 Kč/dospělí, 40 Kč/děti. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info[zavináč]svcbajo.cz nebo osobně v  Báju do 16. 4. 2015.
Čtvrtek 2. dubna 2015 | VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
Středisko volného času Bájo zve děti na VÝLET DO HRADCE KRÁLOVÉ. Prohlédneme si město, navštívíme zajímavou výstavu a vykoupeme se v AQUACENTRU. Podrobné informace získáte na čísle 604 187 325, e-mailem na adrese info[zavináč]svcbajo.cz nebo osobně v Báju.
Středa 1. dubna 2015 | PATCHWORK
Kurz je vhodný pro všechny (děti i dospělé), kteří umí šít na šicím stroji. V dubnové lekci se naučíme vzor „dvojitý šestiúhelník“. Seznam potřebného materiálu si můžete vyzvednout v Báju nebo vám ho zašleme na vámi sdělenou e-mailovou adresu. Cena kurzu 60 Kč, děti 40 Kč.
Pátek 27. března 2015 | TVOŘIVÁ DÍLNA: JARNÍ DEKORACE Z KUKUŘIČNÉHO ŠUSTÍ
Zveme děti i dospělé na tvořivou dílnu, při které si vyrobíte ptáčka na kolíček a holubičku na zavěšení. Všechen pracovní materiál bude k dispozici. Cena kurzu 60 Kč, děti 30 Kč. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info[zavinac]svcbajo.cz nebo osobně v  Báju do 26. 3. 2015.
Neděle 22. března 2015 | VYNÁŠENÍ MOŘENY
Dopoledne budou děvčata z DFS Barunka obcházet obyvatele města s lítem. Ve 14 hodin vyjde průvod v čele s Mořenou od Bája; bude-li hezky, půjde průvod bažantnicí do Ratibořic kolem zámku k Viktorčinu splavu, kde bude Mořena utopena (v případě špatného počasí půjde průvod k maloskalické tvrzi). Od 14 do 16 hodin v ratibořickém kuželníku možnost vyzkoušení
pletení pomlázek, zdobení vajíček a zakoupení rukodělných výrobků. V 15 hodin slavnostní otevření Babiččina údolí na lávce u Panského hostince.
Pátek 20. března 2015 | KERAMICKÁ DÍLNA
Kurz pro děti i dospělé, při kterém si pod vedením zkušené lektorky budete moci vytvořit misky, hrnky, hodiny, talířky nebo výrobek dle vlastní fantazie, případně podle návrhu, který si přinesete či který Vám poskytne lektorka. Všechen pracovní materiál bude k dispozici. Cena kurzu 80 Kč, děti 40 Kč. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info[zavináč]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 19. 3. 2015. Počet míst omezen.
Pátek 20. března 2015 | VYCHOVÁVÁTE DÍTĚ?
Třetí část cyklu o výchově dětí. Dá se puberta jenom přežít nebo to jde i v pohodě? Jak se připravit na pubertu a jak s „puberťáky“ vycházet se pokusí poradit Mgr. Jana Karvaiová. Vstupné 30 Kč (malé občerstvení v ceně).
Středa 18. března 2015 | PATCHWORK
Kurz je vhodný pro všechny (děti i dospělé), kteří umí šít v ruce nebo na šicím stroji. Ve druhé březnové lekci vzor BARGELLO. Seznam potřebného materiálu si můžete vyzvednout v Báju nebo vám ho zašleme na vámi sdělenou e-mailovou adresu. Cena kurzu 60 Kč, děti 40 Kč.
6. - 31. března 2015 | VÝSTAVA "ČESKOSKALICKÁ PALETA"
Nesoutěžní přehlídka pro dospělé a mládež od 15 let v oborech kresba, malba, grafika, kombinované techniky, objekt, užité umění a ruční práce. Výstava v galerii Fortna v přízemí SVČ Bájo potrvá do konce března.
5. - 31. března 2015 | VÝSTAVA "ŠIKULOVÉ"
Výstava v Regionálním informačním centru. Děti, které navštěvují výtvarné, keramické a rukodělné kroužky ve Středisku volného času Bájo Česká Skalice, zde vystaví svoje práce.
Sobota 28. února 2015 | RELAXAČNÍ ODPOLEDNE
Náplní odpoledne bude meridiánové cvičení, praktický nácvik reflexní terapie, vyzkoušení autotrakčního lehátka, posilovací a uvolňovací cviky zaměřené na pohybové problémy, praktické ukázky některých dalších přírodních preventivních a léčebných postupů – vše pod vedením zkušené lektorky MUDr. Renaty Měřínské. S sebou: karimatku, pohodlný oděv na cvičení, teplé ponožky, ručník, dostatek tekutin. Cena: 200 Kč; počet míst je omezen, hlaste se prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info[zavináč]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 27. 2. 2015.
Pátek 27. února 2015 | TVOŘIVÁ DÍLNA
Zveme děti i dospělé na tvořivou dílnu, která je určena pro výtvarníky i pro ty, kteří si myslí, že výtvarný talent nemají. Tentokrát budeme zpracovávat staré nástěnné kalendáře – všichni si odnesou hezké výrobky. Všechen materiál bude k dispozici. Cena kurzu 30 Kč, děti 15 Kč. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info[zavináč]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 26. 2. 2015.
Pátek 27. února 2015 | VYCHOVÁVÁTE DÍTĚ?
Druhá část cyklu o výchově dětí. Beseda se zaměří tentokrát na věk od šesti let do puberty. Při kávě či čaji se dozvíte o metodách výchovy prověřených praxí. Přednášet bude Mgr. Jana Karvaiová, zkušená matka a pedagožka. Vstupné 30 Kč (malé občerstvení v ceně).
Pátek 20. února 2015 | KERAMICKÁ DÍLNA
Kurz pro děti i dospělé, při kterém si pod vedením zkušené lektorky budete moci vytvořit misky, hrnky, hodiny, talířky nebo výrobek dle vlastní fantazie, případně podle návrhu, který si přinesete či který Vám poskytne lektorka. Všechen pracovní materiál bude k dispozici. Cena kurzu 80 Kč, děti 40 Kč. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info[zavináč]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 19. 2. 2015. Počet míst omezen.
Středa 18. února 2015 | PATCHWORK
Kurz je vhodný pro všechny (děti i dospělé), kteří umí šít v ruce nebo na šicím stroji. V únorové lekci se naučíme scrap - zpracovat zbytky látek. Cena kurzu 60 Kč, děti 40 Kč.
Sobota 14. února 2015 | VELKÝ DĚTSKÝ KARNEVAL
V klubovně zahrádkářů

Zveme všechny malé i větší děti a jejich rodiče, příbuzné a kamarády na dětský karneval. Čekají vás hry a soutěže o ceny, tanec a taneční vystoupení, výtvarná dílna, občerstvení. Vstupné: masky 25 Kč, ostatní 35 Kč.
Sobota 14. února 2015 | MASOPUST
V ulicích města

U příležitosti masopustního veselí projde Českou Skalicí pro obveselení všech měšťanů rozpustilý průvod masopustní. Nejprve Pronobus za všechny maškary pana starostu města o povolení Skalicí s masopustem pochoditi požádá a pak již se průvod po náměstí a přilehlými ulicemi města hýbat bude a všeliký rozruch ztropí.
4. - 28. února 2015 | VÝSTAVA "RATIBOŘICKÝ ZÁMECKÝ PARK - VZNIK A SOUČASNOST"
Výstava fotografií Jiřího Skořepy a Josefa Lemberka s doprovodnými texty Evy Skořepové v galerii Fortna.
Středa 4. února 2015 | REVITALIZACE RATIBOŘICKÉHO ZÁMECKÉHO PARKU
Přednáška ředitele státního zámku Ratibořice Ivana Češky o revitalizaci zámeckého parku, začátek přednášky po skončení pietního aktu u pomníku Boženy Němcové.
pondělí 2. února - čtvrtek 5. února 2015 | CESTA DO PRAVĚKU - PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH
Na cestě do pravěku se dozvíme, jak pravěcí lidé žili, čím se živili, jak bydleli, jak se oblékali, čím se zdobili, vytvoříme si výrobky z keramické hlíny i různého přírodního materiálu jako pravěcí lidé. Sraz je v 7:30 hodin v přízemí Bája, rozchod v 15 hodin (čas příchodu možno po domluvě upravit individuálně). Ve čtvrtek 5. února pojedeme na výlet vlakem do Archeoparku pravěku ve Všestarech a do Hradce Králové do bazénu s toboganem a vlnobitím. Cena celého příměstského tábora je 810 Kč (zahrnuje i obědy, pitný režim, jízdné a vstupné). Dítě můžete přihlásit i na jednotlivé dny; cena 175 Kč/den, 285 Kč/výlet do Hradce Králové. Přihlásit se můžete do 28. ledna 2015 v kanceláři Bája nebo na e-mailové adrese info[zavináč]svcbajo.cz. Počet míst omezen. S sebou: přezůvky, malou svačinku, na sebe pohodlné oblečení, na ven oblečení a obuv přiměřené počasí, na výlet: v batohu jídlo a pití na celý den; plavky a ručník v igelitové tašce, malé kapesné dle uvážení rodičů;
ve čtvrtek 5. 2. je sraz na vlakovém nádraží v České Skalici v 7:15, návrat tamtéž 16:30 hodin.
9. - 31. ledna 2015 | VÝSTAVA "MUZIKANTI, CO DĚLÁTE?"
SVČ Bájo vyhlásilo pro děti ze škol a školských zařízení Královéhradeckého a Pardubického kraje výtvarnou soutěž na téma lidové písničky Čech, Moravy a Slovenska. Zaslané soutěžní práce si můžete prohlédnout na výstavě v galerii Fortna v přízemí SVČ. Návštěvníci výstavy budou moci v anketě během ledna vybrat obrázek, který se jim nejvíce líbí – ten pak získá „cenu diváka“. Anketní lístky budou slosovány, pokud vyplníte své jméno a adresu a váš lístek bude vylosován, obdržíte hezký dárek.
Pátek 30. ledna 2015 | POLOLETNÍ PRÁZDNINY - VÝLET S BÁJEM
Zveme děti na VÝLET DO HRADCE KRÁLOVÉ. Prohlédneme si město, navštívíme zajímavou výstavu a odpoledne strávíme v královéhradeckém městském bazénu s tobogánem a vlnobitím. Podrobné informace a přihlásit se můžete na čísle 604 187 325, e-mailem na adrese info[zavináč]svcbajo.cz nebo osobně v Báju. Cena: 230 Kč. Počet míst omezen.
Pátek 23. ledna 2015 | KERAMICKÁ DÍLNA
Pro děti i dospělé, kteří nemohou chodit na pravidelný kroužek. Pod vedením zkušené lektorky si budete moci vytvořit misky, hrnky, hodiny, talířky nebo výrobek dle vlastní fantazie, případně podle návrhu, který si přinesete či který Vám poskytne lektorka. Všechen pracovní materiál bude k dispozici. Cena kurzu 80 Kč, děti 40 Kč. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info[zavináč]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 22. 1. 2015.
Pátek 23. ledna 2015 | VYCHOVÁVÁTE DÍTĚ?
Beseda na téma výchova dítěte od narození do šesti let - první část plánovaného cyklu o výchově dětí. Při kávě či čaji se dozvíte o metodách výchovy prověřených praxí. Přednášet bude Mgr. Jana Karvaiová, zkušená matka a pedagožka.
Vstupné 30 Kč (malé občerstvení v ceně).
Úterý 6. ledna 2015 | TŘÍKRÁLOVÁ KOLEDA
Tradiční novoroční přání Střediska volného času Bájo českoskalickým občanům v ulicích města předají děti z dětského folklorního souboru Barunka.
Sobota 3. ledna 2015 | TŘÍKRÁLOVÉ ZPÍVÁNÍ
ve sboru Církve bratrské v České Skalici
Středisko volného času Bájo a Církev bratrská v České Skalici Vás zvou na koncert lidových písní a vánočních koled z Čech, Moravy a Slovenska, které Vám zahrají a zazpívají lidová muzika Šmikuranda SVČ Bájo a Kostelecká cimbálová muzika z Červeného Kostelce. Přijďte posedět, popít čaj či punč, třeba si i zazpívat; budete vítáni. Vstupné dobrovolné.

 


 

ARCHIV POZVÁNEK 2014
 
Neděle 28. prosince 2014 | VESELME SE VŠICKNI NYNÍ
Přijďte si zazpívat (anebo poslechnout) vánoční písně z českých barokních kancionálů a staré lidové koledy za doprovodu dobových nástrojů. Srdečně Vás zveme ke zpívání krásných barokních textů o narození Ježíše Krista. Zpěvníček bude k dispozici. Nebude chybět malé občerstvení - čaj a vánoční punč; cukroví nechť si příchozí přinesou dle libosti s sebou... Vstup volný.
Pátek 26. prosince 2014 | KOLEDA, KOLEDA, ŠTĚPÁNE
VRudrově mlýně v Ratibořicích
Vánoční program, který pořádá FS Barunka o. s., Česká Skalice ve spolupráci se SVČ Bájo a Správou státního zámku Ratibořice. Více informací na plakátu ZDE.
Neděle 21. prosince 2014 | 4. ADVENTNÍ KONCERT: U KOLÉBKY ČESKÉ HUDBY
V kostele Nanebevzetí Panny Marie v České Skalici

Zazní adventní skladby českých autorů 16. a 17. století (Harant, Holan, Mazák, Michna, Šteyer). Zpívá KRKONOŠSKÉ COLLEGIUM MUSICUM pod vedením Víta Mišoně, doprovází CONSORTVS F:A:G:V:S:, soubor viol da gamba ZUŠ Jaroměř pod vedením Ladislava Horkého. Koncert v rámci Roku české hudby pořádá SVČ Bájo Česká Skalice ve spolupráci s místní římskokatolickou farností. Projekt "Cyklus koncertů staré hudby" byl podpořen grantem města Česká Skalice. Vstupné 60 Kč.
Pátek 19. prosince 2014 | VÁNOČNÍ NOTOVÁNÍ
Dva malé předvánoční koncerty dětí, které v SVČ Bájo navštěvují hudební obory. V programu, sestaveném z krátkých hudebních vystoupení, zazní adventní, vánoční i jiné písně.
Pátek 12. prosince 2014 | TVOŘIVÁ DÍLNA: ANDÍLEK Z KUKUŘIČNÉHO ŠUSTÍ
Zveme děti i dospělé na kurz, při kterém si vytvoříte ozdobu na vánoční stromeček. Cena kurzu 60 Kč, děti 30 Kč. Všechen materiál bude k dispozici. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info[zavináč]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 11. 12. 2014.
Středa 10. prosince 2014 | PATCHWORK
Kurz je vhodný pro všechny (děti i dospělé), kteří umí šít v ruce nebo na šicím stroji. V prosincové lekci si vytvoříme POLŠTÁŘ - SLONA. Seznam potřebného materiálu si můžete vyzvednout v Báju nebo vám ho zašleme na vámi sdělenou e-mailovou adresu. Cena kurzu 60 Kč, děti do 15 let 30 Kč.
5. 12. 2014 - 5. ledna 2015 | JEHLOU A NITÍ
Výstava prací účastnic pravidelných tvořivých kurzů patchworku SVČ Bájo v galerii Fortna.
4. - 7. prosince 2014 | MUZIKANTI, CO DĚLÁTE?
V Rudrově mlýně v Ratibořicích
SVČ Bájo vyhlásilo pro děti ze škol a školských zařízení Královéhradeckého a Pardubického kraje výtvarnou soutěž na téma „české, moravské a slovenské lidové písně“. Výběr ze soutěžních prácí si budete moci prohlédnout na výstavě, kterou SVČ Bájo připravilo v rámci akce Advent v Babiččině údolí. Všechny práce budou vystaveny v galerii Fortna SVČ Bájo v lednu 2015.
Neděle 30. listopadu 2014 | SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
SVČ Bájo srdečně zve ke kašně na Husově náměstí na tradiční setkání k zahájení adventu v České Skalici. Čeká Vás muzika v podání pěveckého sboru Církve bratrské z České Skalice, promluva starosty města a také malé občerstvení - čaj a vánoční punč. Na závěr bude rozsvícen městský vánoční strom za cinkání zvonečků, které si prosím přineste s sebou.
Pátek 28. listopadu 2014 | TVOŘIVÁ DÍLNA: VÁNOČNÍ 3D OZDOBY Z KORÁLKŮ
Zveme děti i dospělé na kurz, při kterém si vyrobíte z korálků ZVONEČEK. Pracovní materiál bude k dispozici. Cena kurzu 60 Kč, děti 30 Kč. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info[zavináč]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 27. 11. 2014.
Středa 26. listopadu 2014 | PATCHWORK
Kurz je vhodný pro všechny (děti i dospělé), kteří umí šít v ruce nebo na šicím stroji. V listopadových lekcích si ušijeme klasický vzor SVATEBNÍ PRSTENY a VÁNOČNÍ PROSTÍRÁNÍ. Seznam potřebného materiálu si můžete vyzvednout v Báju nebo vám ho zašleme na vámi sdělenou e-mailovou adresu. Cena kurzu 60 Kč, děti do 15 let 30 Kč.
Pátek 21. listopadu 2014| KERAMICKÁ DÍLNA
Zveme děti i dospělé na keramický kurz. Pod vedením zkušené lektorky si budete moci vytvořit misky, hrnky, hodiny, talířky nebo výrobek dle vlastní fantazie, případně podle návrhu, který si přinesete či který Vám poskytne lektorka. Všechen pracovní materiál bude k dispozici. Cena kurzu 80 Kč, děti 40 Kč. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info[zavináč]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 20. 11. 2014. Počet míst omezen.
Pátek 14. listopadu 2014 | ČÍNSKÁ MEDICÍNA
Na besedu o čínské medicíně, nemocech a jejich netradičním léčení, o tom, jak ovlivňovat své zdraví v podzimních a zimních měsících, vás zve zkušený terapeut Radomír Klimeš. Vstupné 30 Kč.
Pátek 7. listopadu 2014 | TVOŘIVÁ DÍLNA: ŠÁLA PLETENÁ BEZ JEHLIC
Zveme děti i dospělé na kurz, při kterém si vytvoříte nadýchanou šálu pletenou na rukou. Kdo si přinese jedno - dvě klubíčka silné vlny (Kala, Dina, Ruby, Ozzy, Grace, Molly, Trio, Magia) – mohou být i dvě k sobě ladící barvy, odnese si hotový výrobek! Cena kurzu 30 Kč, děti 15 Kč. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info[zavináč]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 6. 11. 2014.
Sobota 2. listopadu 2014 | KŘEST CD HUDEBNÍHO SOUBORU MUSICA PER GAUDIUM
V rámci hudebně-literárního barokního podvečera "Dušičky neboli Nebe nebolí" pokřtí svoje CD soubor staré hudby Musica per gaudium, který pracuje v SVČ Bájo pod vedením Ladislava Horkého již osmým rokem. Všechny srdečně zveme na koncert, kde budou členové souboru spoluúčinkovat s Michaelem Pospíšilem a Kamilem Remešem. Leitmotivem podvečerního koncertu je, případně vzhledem k datu, vztah barokního člověka ke smrti.
7. - 30. listopadu 2014
VÝSTAVA"ENKAUSTIKA A TAPISERIE
"
Výstava v galerii Fortna. Kouzlení voskem a malování vlnou autorky Marie Bukovské a keramika dětí z výtvarného kroužku z Kuksu. Výtvarná díla Marie Bukovské i dětí vznikají v místě, které svou neopakovatelnou atmosférou inspiruje malé i velké.
Do 31. října 2014 | VÝSTAVA "PORTRÉTY"
Kresby a malby vystavuje Gabriela Kupcová, žákyně 8. ročníku Základní školy Hořičky.
Pátek 31. října 2014 | TVOŘIVÁ DÍLNA: 3D OZDOBA Z KORÁLKŮ
Zveme děti i dospělé na kurz, při kterém si vyrobíte z korálků KOČIČKU. Pracovní materiál bude k dispozici. Cena kurzu 60 Kč, děti 30 Kč. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info[zavináč]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 29. 10. 2014.
Středa 29. října 2014 | PODZIMNÍ PRÁZDNINY S BÁJEM
Zveme děti na VÝLET VLAKEM DO HRADCE KRÁLOVÉ. Navštívíme zajímavou výstavu v MUZEU a vykoupeme se v AQUACENTRU. Sraz v 8:15 na vlakovém nádraží v  České Skalici, ukončení v 16.31 (příjezd vlaku) tamtéž. S sebou: v batohu jídlo a pití na celý den, malý skicák nebo papíry, tužku; plavky a ručník v igelitové tašce, malé kapesné dle uvážení rodičů. Přihlásit se můžete do pátku 24. října 2014 formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info[zavináč]svcbajo.cz nebo osobně v Báju. Pozor, počet míst je omezen; cena 230 Kč.
Pátek 24. října 2014| KERAMICKÁ DÍLNA
Zveme děti i dospělé na keramický kurz. Pod vedením zkušené lektorky si budete moci vytvořit misky, hrnky, hodiny, talířky nebo výrobek dle vlastní fantazie, případně podle návrhu, který si přinesete či který Vám poskytne lektorka. Všechen pracovní materiál bude k dispozici. Cena kurzu 80 Kč, děti 40 Kč. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info[zavináč]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 23. 10. 2014. Počet míst omezen.
Sobota 18. října 2014 | RELAXAČNÍ ODPOLEDNE
Náplní odpoledne bude meridiánové cvičení, praktický nácvik reflexní terapie, vyzkoušení autotrakčního lehátka, posilovací a uvolňovací cviky zaměřené na pohybové problémy, praktické ukázky některých dalších přírodních preventivních a léčebných postupů – vše pod vedením zkušené lektorky MUDr. Renaty Měřínské. S sebou: karimatku, pohodlný oděv na cvičení, teplé ponožky, ručník, dostatek tekutin. Cena: 200 Kč; počet míst je omezen, hlaste se prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info[zavináč]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 15. 10. 2014.
Sobota 27. září 2014 | MUSICA PER GAUDIUM A BARUNKA NA SLAVNOSTECH ADAMA MICHNY V JINDŘICHOVĚ HRADCI
Soubor staré hudby Musica per gaudium a DFS Barunka se zúčastní letošních oslav v Jindřichově Hradci. Musica per gaudium se představí s programem Hudba evropské renesance, v němž zazní franko-vlámská, španělská, italská či francouzská hudba 15. a 16. století, folklorní soubor Barunka předvede své taneční vystoupení inspirované starými renesančními a barokními tanci.
Pátek 26. září 2014 | KERAMICKÁ DÍLNA
Zveme děti i dospělé na keramický kurz. Pod vedením zkušené lektorky si budete moci vytvořit misky, hrnky, hodiny, talířky nebo výrobek dle vlastní fantazie, případně podle návrhu, který si přinesete či který Vám poskytne lektorka. Všechen pracovní materiál bude k dispozici. Cena kurzu 80 Kč, děti 40 Kč. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info[zavináč]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 25. 9. 2014. Počet míst omezen.
Neděle 21. září 2014 | POSVÍCENÍ
9:30 mše svatá, 10:30 procesí od kostela k ratibořickému mlýnu, 13:00 posvícenská hostina. Více informací ZDE.
Sobota 13. září 2014 | LOUTNA ČESKÁ ADAMA MICHNY, RYTÍŘE Z OTTRADOVIC
Koncert barokní hudby v kostele Nanebevzetí Panny Marie v České Skalici
Adam Michna, svérázný, hluboce vzdělaný šlechtic, jindřichohradecký měšťan, varhaník, básník, skladatel a "hospodský" byl bezpochyby nejvýznamnější českou hudební osobností 17. století. Třináct písní Loutny české (1653) tvoří podivuhodnou hudebně básnickou suitu, založenou na paralele dvojího mystického sňatku: Panny Marie s Bohem a lidské duše s Kristem. Zpívají a na dobové nástroje hrají Michael Pospíšil, soubor La Bilancetta a účastníci úpické hudební dílny. Akci pořádá SVČ Bájo Česká Skalice ve spolupráci s místní římskokatolickou farností a Muzeem Boženy Němcové. Vstupné 60 Kč. Projekt "Cyklus koncertů staré hudby" byl podpořen grantem města Česká Skalice.
13. - 30. září 2014 | VÝSTAVA"ROZKOŠ"
Výstava obrazů v galerii Fortna SVČ Bájo. Společná výstava výtvarnic z partnerských měst České Skalice a Liptovského Hrádku; slovenští účastníci navštěvují výtvarný obor Základní umělecké školy Liptovský Hrádek – ateliér dospělých.
Sobota 6. září 2014 | MUSICA PER GAUDIUM NA NÁCHODSKÝCH KURONSKÝCH SLAVNOSTECH
Kaple zámku v Náchodě
Soubor Musica per gaudium se v SVČ Bájo pod vedením Ladislava Horkého již osmým rokem zabývá interpretací staré hudby na kopie dobových nástrojů. Na Náchodských Kuronských slavnostech se letos představí s programem Hudba evropské renesance, zazní franko-vlámská, španělská, italská či francouzská hudba 15. a 16. století, posluchači uvidí a uslyší dobové nástroje - violy da gamba, zobcové flétny, dobové strunné a bicí nástroje...
25. července - 29. srpna 2014 | PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S KERAMIKOU III.
Program zaměřený na práci s keramickou hlínou, jehož součástí bude ale i výlet vlakem do Hradce Králové na letní koupaliště Flošna, dále hry, soutěže, procházky, tradiční i netradiční výtvarné činnosti.
21. července - 25. července 2014 | PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S KERAMIKOU II.
Program zaměřený na práci s keramickou hlínou, jehož součástí bude ale i výlet vlakem do Hradce Králové na letní koupaliště Flošna, dále hry, soutěže, procházky, tradiční i netradiční výtvarné činnosti.
13. července - 19. července 2014 | TÁBOR MALOVANÉ PRÁZDNINY
ve Dvoře Králové nad Labem, kde je světoznámá zoologická zahrada zaměřená na africká zvířata, historické památky a také krásné koupaliště. Tábor je určen dětem, které rády vytvářejí něco hezkého vlastníma rukama nebo i rády zpívají. Letos se zaměříme na zvířata, inspirovat nás budou návštěvy v ZOO; k táboru budou patřit i hry, zábava a koupání.
Sobota 12. července 2014 | KRAMAŘENÍ
V ulici Boženy Němcové a ve staré škole
SVČ Bájo pořádá jarmark s doprovodným kulturním programem - o hudbu se postará lidová muzika Šmikuranda, vtipnými loutkohereckými výstupy pobaví malé i velké diváky lidový loutkář Jiří Polehňa a napětí přinese vystoupení tanečnice s živým hadem! Kromě stánků s řemeslníky budou k dispozici i řemeslné dílny, kde si zájemci budou moct vytvořit vlastníma rukama výrobek.
7. července - 11. července 2014 | PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S KERAMIKOU I.
Program zaměřený na práci s keramickou hlínou, jehož součástí bude ale i výlet vlakem do Hradce Králové na letní koupaliště Flošna, dále hry, soutěže, procházky, tradiční i netradiční výtvarné činnosti.
Neděle 29. června 2014 | MLYNÁŘSKÉ SLAVNOSTI
V Rudrově mlýně v Ratibořicích

Detaily najdete na plakátu ZDE >>
Pátek 20. června 2014 | NOTOVÁNÍ
V Jiřinkovém sále Muzea Boženy Němcové
Slavnostní závěrečné vystoupení absolventů letošních hudebních kurzů spojené s předáváním osvědčení.
Sobota 7. června 2014 | TVOŘIVÁ DÍLNA V RATIBOŘICÍCH
V rámci výtvarné dílny, kterou v zahradě Rudrova mlýna nabídne návštěvníkům SVČ Bájo, si budou moci zájemci vyzkoušet tkaní na rámu, tvoření z těsta a tiskání na textil.
6. - 20. června 2014 | VÝSTAVA "ČESKOSKALICKÁ PALETKA 2014"
Nesoutěžní přehlídka výtvarných prací, které děti vytvořily mimo školu a školská zařízení.
3. - 6. června 2014 | BARUNČINA ŠKOLA ANEB KDYŽ CHODILA BOŽENA NĚMCOVÁ DO ŠKOLY
SVČ Bájo připravilo nejen pro školní výlety ukázku ze života žáčků 19. století. Stylizované školní vyučování, včetně hodiny zpěvu, češtiny, ale i dětských letních her, tanců a písniček předvádějí v areálu Barunčiny školy děti z dětského folklorního souboru Barunka.
Neděle 1. června 2014 | DEN DĚTÍ V ŘECKU
„Návštěva“ Řecka přinese dětem bohaté zážitky, i když se podívají do Řecka „jenom jako“. Každé dítě si odnese vlastnoručně zhotovený výrobek, dárek a také spoustu informací. Ke Dni dětí v Řecku vyhlásilo Bájo výtvarnou soutěž, které se může zúčastnit každý malý i větší výtvarník. Uzávěrka je 20. května 2014. Podrobnosti najdete na www.svcbajo.cz.
Pátek 30. května 2014 | KERAMICKÁ DÍLNA
Zveme děti i dospělé na keramický kurz. Pod vedením zkušené lektorky si budete moci vytvořit misky, hrnky, hodiny, talířky nebo výrobek dle vlastní fantazie, případně podle návrhu, který si přinesete či který Vám poskytne lektorka. Všechen pracovní materiál bude k dispozici. Cena kurzu 80 Kč, děti 40 Kč. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info[zavináč]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 29. 5. 2014. Počet míst omezen.
Čtvrtek 22. a pátek 23. května 2014 | BÁJO NA BAMBIRIÁDĚ
Ve veřejném parku Střediska volného času Déčko Náchod se koná další ročník přehlídky volnočasových aktivit, kterou pořádá DUHA Bartoňka. V bohatém programu této akce nabídne SVČ Bájo účastníkům tvořivou dílnu, drobné hry, čajovnu a pódiová taneční vystoupení. Přijeďte se na Bambiriádu podívat!
Pátek 9. května 2014 | VÝTVARNÁ DÍLNA: LETNÍ ŠPERKY
Zveme děti i dospělé na výtvarný kurz, při kterém si vyrobíte různé šperky a ozdoby z barevné organzy a korálků. Pracovní materiál bude k  dispozici. Cena kurzu 80 Kč, děti 40 Kč. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info[zavináč]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 8. 5. 2014.
7. - 11. května 2014 | KDO JSME - KTO SME
České Středisko volného času Bájo Česká Skalice a slovenská Základní umělecká škola Liptovský Hrádek pokračují ve svém dlouhodobém projektu Kto sme – Kdo jsme. Po našem loňském zájezdu do Liptovského Hrádku je na řadě pobyt slovenských partnerů v České Skalici. České a slovenské děti budou společně kreslit a malovat, poznávat naše město, jeho krásné okolí i sebe navzájem. Vytvořená výtvarná díla si budete moci prohlédnout na výstavě v Regionálním informačním centru v letních měsících.
5. - 26. května 2014 | VÝSTAVA "NAŠE ZAHRADA"
Děti z výtvarného kroužku SVČ Bájo, který pracuje pod vedením Mgr. Martiny Horké, Vás srdečně zvou na výstavu svých prací v galerii Fortna SVČ Bájo Česká Skalice.
Neděle 4. května 2014 | MAJALES to jest Máj a Les
V ratibořickém zámeckém parku

Srdečně zveme malé i velké na neprávem pozapomenutou slavnost našich předků, kteří od pohanských dob po celá staletí děkovali tělem i duší za dar nového léta. Zpívají, na dobové nástroje hrají, juchají, piknikují, pikle kují, jí, tančí, jančí Michael Pospíšil, soubor Barunka a hosté. „A bude-li pršet, (v kuželníku) nezmoknem“. Pořádá Folklorní soubor Barunka, o.s. Česká Skalice ve spolupráci se SVČ Bájo a Správou státního zámku Ratibořice. Projekt byl podpořený grantem města Česká Skalice.
Čtvrtek 1. května 2014 | 16 hodin
MAJALES to jest Máj a Les
V zahradě Vily Čerych

Srdečně zveme malé i velké do kulis krásné zahrady českoskalické Vily Čerych na neprávem pozapomenutou slavnost našich předků, kteří od pohanských dob po celá staletí děkovali tělem i duší za dar nového léta. Spolu s s Vámi budou zpívat, hrát, tančit, jančit Michael Pospíšil, Vladimír Kočí, Martina Pavlasová, členové folklorního souboru Barunka a hosté. V případě nepříznivého počasí se akce koná ve Vile Čerych. Pořádá Folklorní soubor Barunka, o.s. Česká Skalice ve spolupráci se SVČ Bájo Česká Skalice a Centrem rozvoje Česká Skalice, o. p. s. Projekt byl podpořený grantem města Česká Skalice. fotografie >>
Středa 30. dubna 2014 | 23. LET ČARODĚJNIC SKALICÍ
Čarodějnice se vydají v 18 hodin z Husova náměstí do Autokempu Rozkoš, kde bude v 19 hodin zapálena vatra. K dispozici bude malý ohýnek na opékání buřtů. Zpátky poletí malé čarodějnice a čarodějové po setmění za svitu lampionů.
Pondělí 28. dubna 2014 | DEN ZEMĚ
SVČ Bájo, Centrum rozvoje Česká Skalice a ornitologicko-křesťanská společnost A ROCHA připravily v prostorách Bája pro žáky 4. ročníku českoskalické základní školy program, jehož prostřednictvím si připomenou svátek naší modré planety.
Pátek 25. dubna 2014 | KERAMICKÁ DÍLNA
Pro velký zájem opakujeme kurz pro děti i dospělé, kteří nemohou chodit na pravidelný kroužek. Pod vedením zkušené lektorky si budete moci vytvořit misky, hrnky, hodiny, talířky nebo výrobek dle vlastní fantazie, případně podle návrhu, který si přinesete či který Vám poskytne lektorka. Všechen pracovní materiál bude k dispozici. Cena kurzu 80 Kč, děti 40 Kč. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info[zavináč]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 27. 3. 2014. Počet míst omezen.
Neděle 20. dubna 2014 | ZÁZRAK VZKŘÍŠENÍ neboli NEBE NEBOLÍ čili Špásy Spásy v Zrcadle Česko-Skalických Hudebních Pramenů
V kostele Nanebevzetí Panny Marie

Velikonoční zpěvy z tzv. Českoskalického graduálu z roku 1567, ze kterého po staletí zpívali česky naši předkové a jenž je uchován v Muzeu Boženy Němcové v České Skalici. Premiérově se z něho zpívaly roráty v loňském adventu, nyní v podání Michaela Pospíšila (zpěv, varhanní pozitiv, badatelská práce, dramaturgie programu) a souboru staré hudby Musica per gaudium ze SVČ Bájo Česká Skalice zazní zpěvy o vzkříšení Kristově.
Pořádá SVČ Bájo ve spolupráci s římskokatolickou farností Česká Skalice. Projekt "Cyklus koncertů staré hudby" byl podpořen grantem města Česká Skalice. fotografie >>
Čtvrtek 17. dubna 2014 | VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY - VÝLET DO HRADCE KRÁLOVÉ
Sraz v 8:15 na vlakovém nádraží v České Skalici, ukončení v 16:31 (příjezd vlaku) tamtéž. Program: návštěva Muzea východních Čech s dětským ateliérem a zajímavou výstavou, koupání v AQUACENTRU, malý rozchod na drobné nákupy (kdo bude chtít). S sebou: v batohu jídlo a pití na celý den, penál (tužky, pastelky); plavky a ručník v igelitové tašce, malé kapesné dle uvážení rodičů. Přihlášky: do úterý 15. dubna 2014 buď formou SMS na č. 604 187  325, e-mailem na adresu info[zavináč]svcbajo.cz nebo osobně v Báju. Pozor, počet míst je omezen! Cena: 230 Kč (platí se až při srazu na nádraží).
Pátek 11. dubna 2014 | VÝTVARNÁ DÍLNA: SMALTOVÁNÍ
Kurz pro starší děti a dospělé, na kterém se naučíte tradiční řemeslo s použitím moderních smaltovacích barev vypalovaných na 150 °C. Materiál bude k dispozici, vyrobit si budete moci drobné šperky, přívěsky, náušnice, spony do vlasů, jmenovky apod. Cena kurzu je 80 Kč/dospělí, 40 Kč/děti. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info[zavináč]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 10. 4. 2014.
Pátek 11. dubna 2014 | ČÍNSKÁ MEDICÍNA A POHYBOVÝ APARÁT
Beseda o netradičních formách léčení. O tom, jak dovést a udržet své tělo v dobré kondici a ještě o dalších zajímavostech zdravého života přijde do čajového klubu v přízemí Bája opět povídat zkušený terapeut Radomír Klimeš. Vstup volný.
Pondělí 7. dubna 2014 | PETRKLÍČ
Srdečně vás zveme do čajového klubu v přízemí Bája na jarní koncert, na kterém zazpívají děti z pěveckého souboru Petrklíč, který v SVČ Bájo vede Pavlína Prudilová.
Neděle 6. dubna 2014 | VYNÁŠENÍ ZIMY
Na smrtnou neděli dopoledne budou děvčata z folklorního souboru Barunka obcházet s lítem obyvatele České Skalice s přáním hezkého jara a s koledou. Odpoledne ve 14 hodin vyjde z Husova náměstí průvod v čele s Mořenou. Průvod doprovázený lidovou muzikou Šmikuranda půjde ulicí Boženy Němcové k řece Úpě pod maloskalickou tvrzí, kde bude Mořena - Zima odstrojena a utopena.
4. - 30. dubna 2014 | VÝSTAVA "SNY BÍLÉ DRAČICE"
Od 4. dubna v galerii Fortna vystavuje své práce Andrea Haková, žákyně 9. ročníku Základní školy Schulzovy sady Dvůr Králové nad Labem.
Středa 2. dubna 2014 | PATCHWORK
Kurz je vhodný pro všechny (děti i dospělé), kteří umí šít v ruce nebo na šicím stroji. Seznam potřebného materiálu si můžete vyzvednout v Báju nebo vám ho zašleme na vámi sdělenou e-mailovou adresu. Cena kurzu 60 Kč, děti 40 Kč.
Sobota 29. března 2014 | RELAXAČNÍ ODPOLEDNE
Náplní odpoledne bude meridiánové cvičení, praktický nácvik reflexní terapie, vyzkoušení autotrakčního lehátka, posilovací a uvolňovací cviky zaměřené na pohybové problémy, praktické ukázky některých dalších přírodních preventivních a léčebných postupů – vše pod vedením zkušené lektorky MUDr. Renaty Měřínské. S sebou: karimatka, pohodlný oděv na cvičení, teplé ponožky, ručník, dostatek tekutin. Cena: 200 Kč; počet míst je omezen, hlaste se prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info[zavináč]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 28. 3. 2014.
Pátek 28. března 2014 | KERAMICKÁ DÍLNA
Pro velký zájem opakujeme kurz pro děti i dospělé, kteří nemohou chodit na pravidelný kroužek. Pod vedením zkušené lektorky si budete moci vytvořit misky, hrnky, hodiny, talířky nebo výrobek dle vlastní fantazie, případně podle návrhu, který si přinesete či který Vám poskytne lektorka. Všechen pracovní materiál bude k dispozici. Cena kurzu 80 Kč, děti 40 Kč. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info[zavináč]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 27. 3. 2014. Počet míst omezen.
27. března - 18. dubna 2014 | VÝSTAVA "ŠIKULOVÉ"
v Regionálním informačním centru
Výstava výtvorů dětí, které navštěvují výtvarné, keramické a rukodělné kroužky ve Středisku volného času Bájo Česká Skalice.
Středa 26. března 2014 | VÝTVARNÁ DÍLNA: PLSTĚNÍ
V restauraci U Pitašů ve Velkém Třebešově. Zájemce čeká zpracování tradičního materiálu - ovčího rouna pomocí plstících jehel a řemeslná výroba jarních dekorací a výzdoby k velikonočním svátkům.
Středa 19. března 2014 | PATCHWORK
Kurz je vhodný pro všechny (děti i dospělé), kteří umí šít v ruce nebo na šicím stroji. Seznam potřebného materiálu si můžete vyzvednout v Báju nebo vám ho zašleme na vámi sdělenou e-mailovou adresu. Cena kurzu 60 Kč, děti 40 Kč.
Pondělí 10. března - čtvrtek 13. března 2014 | PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR "CESTA KOLEM SVĚTA"
Každý den se podíváme na jiný světadíl, budeme pracovat s keramickou hlínou i jiným výtvarným materiálem, ve čtvrtek 13. března pojedeme na výlet vlakem do Hradce Králové do bazénu s toboganem a vlnobitím. Cena 930 Kč zahrnuje i obědy, pitný režim, jízdné a vstupné do bazénu. Dítě můžete přihlásit i na jednotlivé dny - cena 175 Kč/den, 230Kč/výlet do Hradce Králové. Přihlásit se můžete do 28. února 2014 v kanceláři Bája nebo na e-mailové adrese info[zavináč]svcbajo.cz.
S sebou: přezůvky, malou svačinku, na sebe pohodlné oblečení, na ven oblečení a obuv přiměřeně k počasí. Na výlet 13.3.: v batohu jídlo a pití na celý den, malý skicák nebo papíry, penál (tužky, pastelky); plavky a ručník v igelitové tašce, malé kapesné dle uvážení rodičů; sraz na vlakovém nádraží v 8:15, návrat tamtéž 15:30 hod.
7. - 31. března 2014 | VÝSTAVA "ČESKOSKALICKÁ PALETA"
Nesoutěžní přehlídka pro mládež od 15 let a dospělé v oborech kresba, malba, grafika, kombinované techniky, objekt, užité umění a ruční práce.
Neděle 2. března 2014 | VELKÝ DĚTSKÝ KARNEVAL
Zveme všechny malé i větší děti a jejich rodiče, příbuzné a kamarády na dětský karneval, který již tradičně pořádá SVČ Bájo o masopustní neděli vklubovně zahrádkářů. Čekají vás hry a soutěže o ceny, tanec a taneční vystoupení, výtvarná dílna, občerstvení. Vstupné: masky 25 Kč, ostatní 35 Kč.
Sobota 1. března 2014 | BACCHANALIA
Srdečně zveme všechny měšťany i přespolní na hostinu s pijáckými a hodovními písněmi a tanci, které si budete moci zazpívat z připravených unikátních zpěvníků. Podáváno bude občerstvení masopustní, totiž prdelačka s kroupami, tlačenka, guláš, taktéž koblihy a čaj, jakož i chleba sádlem mazaný, cibulí sypaný. Akce je součástí příhraničního mikroprojektu „Prameny“. Pořádá FS Barunka, o.s. Česká Skalice ve spolupráci se SVČ Bájo Česká Skalice a Městem Česká Skalice.
Sobota 1. března 2014 | MASOPUST
Nejprve Na Husově náměstí Pronobus za všechny maškary u starosty města o povolení Českou Skalicí pochodit požádá a pak už se průvod po náměstí a přilehlých ulicích pohybovati bude a veselí a hluk zde ztropí. Pokračovati se pak bude o 11. hodině v přízemí Bája (viz níže).
3. - 28. února 2014 | VÝSTAVA "CELKOVÝ ÚČINNÝ PRŮŘEZ"
Výstava v galerii Fortna. Plakáty a další grafické práce Vojtěcha Vavřína, studenta grafického designu na škole [současného umění] Scholastika.
Pátek 28. února 2014 | VÝTVARNÁ DÍLNA: MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
Zveme děti i dospělé na tvořivou dílnu, která je určena pro výtvarníky i ty, kteří si myslí, že výtvarný talent nemají – každý si odnese krásný, vlastnoručně ozdobený hedvábný výrobek, např. šátek, šálku, polštářek, kravatu, taštičku, obrázek ap.. Vyzkoušet si budete moci i voskovou batiku. Všechen hedvábný materiál a speciální barvy budou k dispozici na místě. Cena kurzu 60 Kč, děti 30 Kč + cena za hedvábný výrobek, který si vyberete (40 – 100 Kč). Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info[zavináč]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 27. 2. 2014.
Pátek 14. února 2014 | KERAMICKÁ DÍLNA
Pro velký zájem opakujeme kurz pro děti i dospělé, kteří nemohou chodit na pravidelný kroužek. Pod vedením zkušené lektorky si budete moci vytvořit misky, hrnky, hodiny, talířky nebo výrobek dle vlastní fantazie, případně podle návrhu, který si přinesete či který Vám poskytne lektorka. Všechen pracovní materiál bude k dispozici. Cena kurzu 80 Kč, děti 40 Kč. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info[zavináč]svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 13. 2. 2014. Počet míst omezen.
Pátek 14. února 2014 | ČÍNSKÁ MEDICÍNA A POHYBOVÝ APARÁT
Beseda o netradičních formách léčení. O tom, jak dovést a udržet své tělo v dobré kondici a ještě o dalších zajímavostech zdravého života přijde opět povídat zkušený terapeut Radomír Klimeš. Vstup volný.
Pátek 31. ledna 2014 | POLOLETNÍ PRÁZDNINY S BÁJEM
Výlet vlakem do Hradce Králové. Navštívíme historickou památku - vodní elektrárnu „Hučák“, infocentrum „Obnovitelné zdroje“, odpoledne strávíme v královéhradeckém aquacentru s tobogánem. Přihlášky přijímáme v kanceláři Bája nebo na adrese info@svcbajo.cz do čtvrtka 30. ledna 2014. Další informace najdete v průběhu ledna na webu svcbajo.cz. Pozor, počet míst je omezen. fotografie >>
10. - 31. ledna 2014
VÝSTAVA "OD PRAMENE K OCEÁNU
"
SVČ Bájo vyhlásilo pro děti ze škol a školských zařízení Královéhradeckého a Pardubického kraje výtvarnou soutěž na téma „Vodní toky i jejich břehy od pramene, přes potoky, řeky, moře až po oceány“. Na výstavě si budete moci prohlédnout výběr z 545 zaslaných soutěžních prací. Návštěvníci výstavy budou moci v anketě během ledna vybrat obrázek, který se jim nejvíce líbí – ten pak získá zvláštní „cenu diváka“ (anketní lístky budou slosovány, vylosovaný výherce obdrží hezký dárek). Výstavu si můžete prohlédnout do konce ledna.
Sobota 25. ledna 2014 | RELAXAČNÍ ODPOLEDNE
Náplní odpoledne bude meridiánové cvičení, praktický nácvik reflexní terapie, vyzkoušení autotrakčního lehátka, posilovací a uvolňovací cviky zaměřené na pohybové problémy, praktické ukázky některých dalších přírodních preventivních a léčebných postupů – vše pod vedením zkušené lektorky MUDr. Renaty Měřínské. S sebou: karimatka, pohodlný oděv na cvičení, teplé ponožky, ručník, dostatek tekutin. Cena: 200 Kč; počet míst je omezen, hlaste se prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info@svcbajo.cz nebo osobně v  Báju do 24. 1. 2014.
Pátek 24. ledna 2014 | VÝTVARNÁ DÍLNA: TWIST ART
Zveme děti i dospělé na tvořivou dílnu, při které si vyrobíte květiny z papírových provázků k různým příležitostem (dárek, do věnců, dekorace). Všechen pracovní materiál bude k dispozici. Cena kurzu 80 Kč, děti 40 Kč. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info(zavináč)svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 23. 1. 2014.
Pátek 17. ledna 2014 | ČÍNSKÁ MEDICÍNA VE STRAVOVÁNÍ
Beseda o netradičních formách léčení, o tom, jak dovést organismus do stavu harmonie a jak se udržet v dobré kondici i v době chřipkové epidemie. Tradiční čínská medicína například rozlišuje potraviny nejen podle obsahu živin, ale i podle jejich energie. Nejdůležitější je přitom jejich rozdělení na potraviny, které organismus zahřívají, a ty, které jej naopak ochlazují. O tom a ještě o dalších zajímavostech zdravého stravování přijde povídat zkušený terapeut Radomír Klimeš. Vstup volný.
Pátek 10. ledna 2014 | KERAMICKÁ DÍLNA
Dílna pro děti i dospělé, kteří nemohou chodit na pravidelný kroužek. Pod vedením zkušené lektorky si budete moci vytvořit misky, hrnky, hodiny, talířky nebo výrobek dle vlastní fantazie, případně podle návrhu, který si přinesete či který Vám poskytne lektorka. Všechen pracovní materiál bude k dispozici. Cena kurzu 80 Kč, děti 40 Kč. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info(zavináč)svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 9. 1. 2014.
Pondělí 6. ledna 2014 | TŘÍKRÁLOVÁ KOLEDA
Tradiční novoroční přání střediska volného času Bájo českoskalickým občanům v ulicích města předají děti z dětského folklorního souboru Barunka.

 


 

ARCHIV POZVÁNEK 2013
 
Neděle 22. prosince 2013 | ADVENTNÍ KONCERT: HUDBA V RENESANČNÍCH ČECHÁCH V DOBĚ ADVENTU
V kostele Nanebevzetí Panny Marie v České Skalici
Renesanční písně, jak zněly v adventu v Čechách v 15. a 16. století, zahraje a zazpívá soubor staré hudby LA BILANCETTA. Písně z Benešovského kancionálu, kompozice Petra Wilhelmi de Grudencz a další renesanční skladby zazní na dobové nástroje - violy da gamba, zobcové flétny, vihuelu a varhanní pozitiv. Koncert pořádá SVČ Bájo ve spolupráci s místní římskokatolickou farností.
Pátek 20. prosince 2013 | VÁNOČNÍ NOTOVÁNÍ
Dva malé předvánoční koncerty dětí, které v SVČ Bájo navštěvují hudební obory. V programu, sestaveném z krátkých hudebních vystoupení, zazní adventní, vánoční i jiné písně.
Středa 11. prosince 2013 | PATCHWORK
Kurz je vhodný pro všechny (děti i dospělé), kteří umí šít v ruce nebo na šicím stroji. V prosincové lekci si vytvoříme ŠITOU HRAČKU - SLONA. Seznam potřebného materiálu si můžete vyzvednout v Báju nebo vám ho zašleme na vámi sdělenou e-mailovou adresu. Cena kurzu 60 Kč, děti 40 Kč.
7. - 31. prosince 2013 | VÝSTAVA „ČAS MALOVÁNÍ = ČAS RADOSTI“
Výstava prací Aleny Sejvalové. „Něco vytvářet, malovat, byl můj sen. K tomuto koníčku jsem se dostala až v důchodovém věku a jako samouk. Je to radost, když se něco povede a tak stále hledám můj styl.“
Sobota 7. prosince 2013 | ČESKOSKALICKÉ RORÁTE ANEB RADOSTNÉ ZPĚVY ADVENTNÍ (v kostele Nanebevzetí Panny Marie v České Skalici)
Premiérové uvedení adventních zpěvů z tzv. Českoskalického Graduálu z roku 1567, ze kterého staletí zpívali naši předkové a jenž je uchován v českoskalickém Muzeu Boženy Němcové. Program začínající v 17:00 hodin plynule přejde v 17:30 do bohoslužby, jak to dříve bývalo. Mezi české chorální zpěvy z Graduálu budou zařazeny tradiční adventní písně, které si, jak doufáme, ze zapůjčených zpěvníčků s námi s chutí zazpíváte i Vy!
Připravil, zpívá a na varhánky doprovází Michael Pospíšil, na dobové nástroje hrají a zpívají členové souborů Barunka a Musica per gaudium a hosté, i Vy? Pořádá FS Barunka, o.s., SVČ Bájo Česká Skalice ve spolupráci s místní římskokatolickou farností. Akce je realizována s podporou města Česká Skalice. Vstup volný.
Pátek 6. prosince 2013 | ŽIVOT S VÁŠNÍ A ČOKOLÁDOU
Čokoláda jako potěšení, jako lék, jako přítel... Přijďte si poslechnout něco o historii, výrobě a blahodárných účincích pravé poctivé čokolády, starodávného a téměř posvátného nápoje Mayů a Aztéků, přijďte ochutnat a nakoupit jedinečné a kvalitní čokolády. Vstupné 80 Kč (zahrnuje ochutnávku čokolád). V případě zájmu si rezervujte místo na tel. 777 990 895.
5. - 8. prosince 2013 | BARUNKA NA AKCI ADVENT V RATIBOŘICÍCH (v Rudrově mlýně v Ratibořicích)
Členové folklorního souboru Barunka vystupují v adventně laděném programu v ratibořickém mlýně. Předvedou barokní hru o sv. panně Barboře, ta je také osobně navštíví, a budou se "v přímém přenosu" učit s kantorem rorátní zpěvy.
Úterý 3. prosince 2013 | OTISKY DĚTSKÝCH RUČIČEK A NOŽIČEK
Oblíbený keramický mini kurz, při kterém si pod vedením zkušené lektorky vyrobíte keramickou destičku, do které otisknete ručičku či chodidlo vašeho děťátka. Výrobky mohou být velmi hezkým vánočním dárkem. Cena za jednu destičku 50 Kč. Na kurz se hlaste prosím do 2. 12. 2013 na tel. č. 608 321 833 – budete zařazeni do rozvrhu, abyste s dítětem nemuseli na otisk dlouho čekat.
Neděle 1. prosince 2013 | SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
SVČ Bájo srdečně zve ke kašně na Husově náměstí na tradiční setkání k zahájení adventu v České Skalici. Čekají vás písničky v podání pěveckého sdružení Pěnice ze Skalice, krátká promluva zástupce města a také malé občerstvení - čaj a vánoční punč. Na závěr bude rozsvícen městský vánoční strom za cinkání zvonečků, které si prosím přineste s sebou.
11.-30. listopadu 2013 | MAKOM
Makom - hebrejské slovo, které znamená „místo“ ve smyslu „místo v srdci“. V galerii Fortna představuje své meditační vnímání reality ve svých intuitivních kresbách Marie Komárková z Kuksu.
Pátek 29. listopadu 2013 | MUSICA PER GAUDIUM NA ADVENTNÍM KONCERTU VE STUDNICI
Soubor staré hudby SVČ Bájo Musica per gaudium vystoupí ve studnickém kostele ČSCH na adventním koncertu pořádaném místní základní a mateřskou školou.
Pátek 29. listopadu 2013 | VÝTVARNÁ DÍLNA: VÁNOČNÍ 3D OZDOBY Z KORÁLKŮ
Zveme děti i dospělé na kurz, při kterém si vyrobíte z korálků ANDĚLA. Pracovní materiál bude k dispozici. Cena kurzu 60 Kč, děti 30 Kč. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info(zavináč)svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 28. 11. 2013.
Středa 27. listopadu 2013 | PATCHWORK
Kurz je vhodný pro všechny (děti i dospělé), kteří umí šít v ruce nebo na šicím stroji. V druhé listopadové lekci si ušijete VÁNOČNÍ UBRUS. Seznam potřebného materiálu si můžete vyzvednout v Báju nebo vám ho zašleme na vámi sdělenou e-mailovou adresu. Cena kurzu 60 Kč, děti do 15 let 40 Kč.
Pátek 15. listopadu 2013 | VÝTVARNÁ DÍLNA: TECHNIKA CANDY BAG
Zveme děti i dospělé na výtvarný kurz, při kterém si vyrobíte z papíru náramek nebo sponu do vlasů módní technikou CANDY BAG. Pracovní materiál bude k dispozici. Cena kurzu 60 Kč, děti 30 Kč. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info(zavináč)svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 14. 11. 2013.
Sobota 9. listopadu 2013 | RELAXAČNÍ ODPOLEDNE
Náplní odpoledne bude meridiánové cvičení, praktický nácvik reflexní terapie, vyzkoušení autotrakčního lehátka, posilovací a uvolňovací cviky zaměřené na pohybové problémy, praktické ukázky některých dalších přírodních preventivních a léčebných postupů – vše pod vedením zkušené lektorky MUDr. Renaty Měřínské. S sebou: karimatka, pohodlný oděv na cvičení, teplé ponožky, ručník, dostatek tekutin. Cena: 200 Kč; počet míst je omezen, hlaste se prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info(zavináč)svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 8. 11. 2013.
Pátek 8. listopadu 2013 | ČÍNSKÁ MEDICÍNA
Na besedu o čínské medicíně, nemocech a jejich léčení, o baňkování, akupunktuře a moxování vás zve zkušený terapeut Radomír Klimeš. Vstup volný.
Středa 30. října 2013 | PODZIMNÍ PRÁZDNINY
Středisko volného času Bájo zve děti na VÝLET VLAKEM DO HRADCE KRÁLOVÉ. Navštívíme zajímavou výstavu v MUZEU a vykoupeme se v AQUACENTRU. Přihlásit se můžete do pátku 25. října 2013 formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info(zavináč)svcbajo.cz nebo osobně v Báju. Pozor, počet míst je omezen. Cena 230 Kč.
Pátek 25. října 2013 | VÝTVARNÁ DÍLNA: MODROTISK
Zveme děti i dospělé na kurz, při kterém si speciální barvou (tzv. rezervou) namalujete nebo natisknete obrázky na plátno - vytvoříte si tak ubrus, ubrousky, polštáře a jiné textilie podle vašeho přání. Všechen materiál bude k dispozici, můžete si přinést svůj návrh, ale není to vůbec podmínkou. Plátno po namalování odešleme společně do modrotiskové dílny v Olešnici na Moravě, kde plátno profesionálně obarví. Kurz je určen pro všechny, také pro ty, kteří si myslí, že nemají výtvarný talent! Cena kurzu: 30 Kč dítě, 60 Kč dospělý; plus cena spotřebované textilie dle rozměru (160 Kč za 100 cm délky, šíře 76 cm). Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info(zavináč)svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 24. 10. 2013.
4. - 31. října 2013 | JEHLOU A NITÍ
Výstava prací účastnic pravidelných tvořivých kurzů patchworku v SVČ Bájo Česká Skalice. Výstava v galerii Fortna bude zahájena vernisáží v pátek 4. října 2013 v 18 hodin.
Pátek 18. října 2013 | MALOVÁNÍ MANDAL
Renata Marie KWOKOVÁ Vás srdečně zve na setkání, při kterém prožijete uvolnění a doplnění energie díky malování mandal. Malování mandal je účinná technika, která nás vede k tomu, že naplno prožíváme přítomný okamžik. Je to zároveň způsob sebepoznání. Každý tvar, každá barva mají svůj význam, a to znamená, že každá namalovaná mandala je správně. Je to obraz vnitřního já. Malování pomáhá k uvolnění tlaku, napětí a kontrol. Pro přihlášení pište na email: renatamariekwokova@seznam.cz, nebo sms na číslo 608 948 052. S sebou pastelky (není podmínkou), cena 250 Kč.
Středa 16. října 2013 | PATCHWORK
Kurz je vhodný pro všechny (děti i dospělé), kteří umí šít v ruce nebo na šicím stroji. V říjnových lekcích si ušijeme polštář ORIGAMI a vánoční dekoraci 3D HVĚZDU. Seznam potřebného materiálu si můžete vyzvednout v Báju nebo vám ho zašleme na vámi sdělenou emailovou adresu. Cena kurzu 60 Kč, děti do 15 let 30 Kč.
14. - 30. září 2013 | KDO JSME - KTO SME
SVČ Bájo připravilo v Regionálním informačním centru výstavu výtvarných prácí, které vznikly během květnového pobytu v Liptovském Hrádku – v části Dovalovo. Kresby, malby a fotografie, které zobrazují prostředí malebné podtatranské obce, vystavují děti i dospělí partnerských organizací ZUŠ Liptovský Hrádok a SVČ Bájo Česká Skalice. Pobyt byl součástí společného dlouhodobého projektu Kdo jsme - Kto sme obou těchto školských zařízení a byl finančně podpořen městem Česká Skalice. Výstava bude zahájena vernisáží v sobotu 14. září 2013 v 9 hodin za účasti delegace ze slovenského partnerského města.
14. - 30. září 2013 | KVĚTINA
Výstava obrazů výtvarnic z partnerských měst Liptovského Hrádku a České Skalice. Výstava bude zahájena slavnostní vernisáží v sobotu 14. září 2013 v 17 hodin v galerii Fortna za účasti delegace výtvarnic, které navštěvují výtvarný obor ZUŠ Liptovský Hrádok – ateliér dospělých.
Pátek 27. září 2013 | VÝTVARNÁ DÍLNA: KERAMICKÉ MISKY
Keramický kurz pro ty, kteří nemají čas chodit na pravidelný keramický kroužek a chtějí si vyrobit misku z keramické hlíny, případně jinou nádobku, hrnek či tácek. Vyzkoušet si můžete i točení na hrnčířském kruhu. Pod vedením zkušené lektorky vytvoří keramický výrobek i nezkušený keramik. Všechen materiál bude k dispozici. Cena kurzu 80 Kč, děti 40 Kč. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info@svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 26. 9. 2013.
Pátek 27. září 2013 | MALOVANÝ VEČÍREK
Tradiční setkání účastníků tábora Malované prázdniny, při kterém vzpomínáme na společně prožité chvíle na táboře, který jsme tentokrát strávili v Úpici, kde nás k výtvarné práci inspirovaly návštěvy úpické hvězdárny a život a dílo bratři Čapků, kteří v Úpici prožili své dětství a chodili do školy, ve které jsme byli ubytováni. Na setkání při promítání fotografií a filmů z tábora zveme i rodiče a všechny přátele!
Pátek 20. září 2013 | MALOVÁNÍ MANDAL
Renata Marie KWOKOVÁ Vás srdečně zve na setkání, při kterém prožijete uvolnění a doplnění energie díky malování mandal. Malování mandal je účinná technika, která nás vede k tomu, že naplno prožíváme přítomný okamžik. Je to zároveň způsob sebepoznání. Každý tvar, každá barva mají svůj význam, a to znamená, že každá namalovaná mandala je správně. Je to obraz vnitřního já. Malování pomáhá k uvolnění tlaku, napětí a kontrol. Pro přihlášení pište na email: renatamariekwokova@seznam.cz, nebo sms na číslo 608 948 052. S sebou pastelky (není podmínkou), cena 250 Kč.
14. – 15. září 2013 | MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
v prostorách Muzea Boženy Němcové a Textilního muzea UPM
Výtvarná dílna, kterou v rámci doprovodného programu výstavy jiřinek připravilo SVČ Bájo, je určena pro výtvarníky i ty, kteří si myslí, že výtvarný talent nemají – každý si odnese krásný, vlastnoručně ozdobený hedvábný výrobek, např. šátek, šálku, polštářek, kravatu, taštičku nebo obrázek (všechen hedvábný materiál a speciální barvy budou k dispozici na místě).
Sobota 14. září 2013 | BAROKNÍ NEŠPORY
ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Malé Skalici
Slavnostní novodobá premiéra skladby českého barokního skladatele Jiřího Melcelia Vesperae Canonicae Minores. Návštěvníci koncertu budou přítomni "rekonstrukci nešpor", této podvečerní hudební modlitby, jak byla prováděna v 17. století. Skladbu k znovuuvedení po více než 300 letech připravil Ladislav Horký, zpívá a na dobové nástroje hraje soubor Consortio Melcelii. Koncert se koná za finanční podpory města Česká Skalice a pořádá ho SVČ Bájo spolu s místní římskokatolickou farností a Muzeem Boženy Němcové. více o Jiřím Melceliovi >>
28. srpna - 10. září 2013 | TLUČENÍ KOHOUTA
Výstava v galerii Fortna SVČ Bájo - výtvarné práce účastníků mezinárodního projektu Střediska volného času Bájo Česká Skalice Folklor před folklorem, kterého se jako hosté zúčastnili mladí lidé z ukrajinské Poltavy a ze slovenského Liptovského Hrádku. Motivem, který byl během projektu zpracováván tanečně, hudebně i výtvarně, byla rekonstrukce barokního lidového zvyku: stínání, později tlučení kohouta. Projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Sobota 13. července 2013 | KRAMAŘENÍ
SVČ Bájo pořádá v ulici Boženy Němcové a ve staré škole jarmark s doprovodným kulturním programem - středověkou hudbu na dobové nástroje zahraje kapela DURO NUX, vtipnými divadelními výstupy pobaví obecenstvo MALÉ DIVADÉLKO PRAHA. Kromě stánků s řemeslníky budou k dispozici i řemeslné dílny, kde si zájemci budou moct vytvořit vlastníma rukama výrobek.
Pátek 21. června 2013 | NOTOVÁNÍ
Slavnostní závěrečné vystoupení absolventů letošních hudebních kurzů spojené s předáváním osvědčení. Koncert se koná v Jiřinkovém sále českoskalického Muzea Boženy Němcové.
7. - 21. června 2013 | VÝSTAVA"ČESKOSKALICKÁ PALETKA"
Nesoutěžní přehlídka výtvarných prací, které děti vytvořily mimo školu a školská zařízení.
Sobota 1. června 2013 | DEN DĚTÍ ZA POLÁRNÍM KRUHEM
Děti se v den svého svátku vydají za polární kruh. Cesta za daleký polární kruh přinese dětem bohaté zážitky, i když se na ni vydají „jenom jako“. Každé dítě si odnese vlastnoručně zhotovený výrobek, dárek a také spoustu informací. Ke Dni dětí za polárním kruhem vyhlásilo Bájo výtvarnou soutěž, které se může zúčastnit každý malý i větší výtvarník. fotografie >>
Pátek 24. května 2013 | BÁJO NA NOCI KOSTELŮ
Hudební soubor SVČ Bájo Consortus fabulosus zahraje na českoskalické Noci kostelů na dobové nástroje hudbu francouzského baroka. Začátek vystoupení je cca ve 20 hodin. Během celého programu, tedy cca od 19 do 22 hodin, se také budou moci návštěvníci "Noci" zúčastnit výtvarné dílny SVČ Bájo. fotografie >> fotografie >>
8. - 12. května 2013 | KDO JSME - KTO SME
Pokračuje spolupráce SVČ Bájo a slovenské ZUŠ Liptovský Hrádok. Po loňské návštěvě slovenských přátel u nás se další část dlouhodobého projektu „Kto sme – kdo jsme“ uskuteční na slovenské straně. Skupina dětí a pedagogů bude společně se slovenským protějškem výtvarně tvořit v malebné obci Dovalovo nedaleko partnerského města Liptovského Hrádku. Na programu je poznávání slovenského venkova, prohlubování přátelských vztahů a hlavně celodenní malování a kreslení v plenéru. Vytvořená díla si budete moci prohlédnout i na výstavě v České Skalici.
6. - 26. května 2013 | VÝSTAVA "NITKA ZA NITKOU"
Své práce inspirované lidovým uměním vystavují v galerii Fortna děti z výtvarného kroužku SVČ Bájo, který pracuje pod vedením Mgr. Martiny Horké. fotografie z výstavy >>
Úterý 30. dubna 2013 | 22. LET ČARODĚJNIC SKALICÍ
Průvod čarodějnic se vydá v 18 hodin z Husova náměstí do Autokempu Rozkoš, kde bude v 19 hodin zapálena vatra. K dispozici bude malý ohýnek na opékání buřtů. Zpátky poletí malé čarodějnice a čarodějové po setmění za svitu lampionů. fotografie >>
Pátek 26. dubna 2013 | PLSTĚNÁ ZVÍŘÁTKA A SKŘÍTKOVÉ
Kurz pro starší děti a dospělé, na kterém se naučíte z ovčí vlny technikou suchého plstění vytvořit různé postavičky zvířátek a pohádkových postav – výrobky se mohou stát hračkou nebo milým dárkem. Materiál dostanete, s sebou si vezměte přezůvky. Cena kurzu je 60 Kč/dospělí, 30 Kč/děti. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info(zavináč)svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 25. 4. 2013.
Pátek 19. dubna 2013 | DEN ZEMĚ
SVČ Bájo, Centrum rozvoje Česká Skalice a ornitologicko-křesťanská společnost A ROCHA připravily v prostorách Bája pro žáky 4. ročníku českoskalické základní školy program, jehož prostřednictvím si připomenou svátek naší modré planety. fotografie >>
5.- 26. dubna 2013 | VÝSTAVA "BARVY ZLATA"
Své fotografie podzimního zámeckého parku vystavuje v galerii Fortna Jiří Skořepa. fotografie >>
Pátek 22. března 2013 | JARNÍ VĚNEC
Zveme děti i dospělé na výtvarný kurz, při kterém si vyrobíte velikonoční dekoraci. Pracovní materiál bude k dispozici. Cena kurzu 60 Kč, děti 30 Kč. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info(zavináč)svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 21. 2. 2013.
18. března - 23. dubna 2013 | ŠIKULOVÉ
Výstava výtvorů dětí z výtvarných a rukodělných kroužků SVČ Bájo Česká Skalice v Regionálním a informačním centru. fotografie >> fotografie >>
Pondělí 18. března 2013 | SVĚTOVÝ DEN VODY
V prostorách SVČ Bájo si žáci českoskalické ZŠ tvořivým způsobem připomenou svátek nejpotřebnější tekutiny na světě. fotografie >>
Neděle 17. března 2013 | VYNÁŠENÍ SMRTKY
Na smrtnou neděli dopoledne budou děvčata z folklorního souboru Barunka obcházet s lítem obyvatele České Skalice s přáním hezkého jara a s koledou. Odpoledne ve 14 hodin vyjde z Husova náměstí průvod v čele s Mořenou. Průvod doprovázený lidovou muzikou FS Barunka o. s. půjde ulicí Boženy Němcové k řece Úpě pod maloskalickou tvrzí, kde bude Mořena - Zima odstrojena a utopena. fotografie >>
Středa 13. března 2013 | PATCHWORK
Kurz je vhodný pro všechny (děti i dospělé), kteří umí šít v ruce nebo na šicím stroji. V březnové lekci si ušijeme letní tašku. Seznam potřebného materiálu si můžete vyzvednout v Báju nebo vám ho zašleme na vámi sdělenou e-mailovou adresu. Cena kurzu 60 Kč, děti 40 Kč.
1. - 29. března 2013 | VÝSTAVA "ČESKOSKALICKÁ PALETA"
Výstava amatérských výtvarníků, kteří v České Skalici a okolí bydlí, pracují nebo jsou příznivci města Česká Skalice. fotografie >>
Pátek 22. února 2013 | PERGAMANO
Zveme děti i dospělé na výtvarný kurz, při kterém si vyrobíte z pergamenového papíru blahopřání s obálkou nebo průsvitku do okna či dárkovou krabičku. Pracovní materiál bude k dispozici. Cena kurzu 60 Kč, děti 30 Kč. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info(zavináč)svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 21. 2. 2013. fotografie >>
Neděle 10. února 2013 | VELKÝ DĚTSKÝ KARNEVAL
V klubovně zahrádkářů
Zveme všechny malé i větší děti a jejich rodiče, příbuzné a kamarády na dětský karneval, který již tradičně pořádá SVČ Bájo o masopustní neděli. Čekají vás hry a soutěže o ceny, tanec a taneční vystoupení, výtvarná dílna, občerstvení. Vstupné: masky 20 Kč, ostatní 30 Kč. fotografie >>
Sobota 9. února 2013 | MASOPUST
U příležitosti masopustního veselí projde Českou Skalicí pro obveselení všech měšťanů rozpustilý průvod masopustní. Nejprve Pronobus za všechny maškary pana starostu města o povolení Skalicí s masopustem pochoditi požádá a pak již se průvod po náměstí a přilehlými ulicemi města hýbat bude a všeliký rozruch ztropí. fotografie >>
1. - 28. února 2013 | DEVĚT PODOB LÁSKY
Výstava intuitivních kreseb Renaty Marie Kwokové v galerii Fortna. fotografie >>
Pátek 1. února 2013 | VÝLET S BÁJEM O POLOLETNÍCH PRÁZDNINÁCH
Středisko volného času Bájo zve děti na pololetní výlet do Hradce Králové. Prohlédneme si město, navštívíme zajímavou výstavu a vykoupeme se v AQUACENTRU. Podrobné informace získáte na čísle 604 187 325, e-mailem na adrese info(zavináč)svcbajo.cz nebo osobně v Báju. fotografie >>
11. - 31. 2013 | VÝSTAVA "ŘÍŠE RYB"
SVČ Bájo vyhlásilo pro děti ze škol a školských zařízení Královéhradeckého a Pardubického kraje výtvarnou soutěž na téma "vodní svět pramenů, tůní, potoků, říček, řek, jezer, rybníků i moří a oceánů". Výběr z 1221 zaslaných soutěžních prácí si budete moci prohlédnout na výstavě v galerii Fortna. Návštěvníci výstavy budou moci vybrat v anketě obrázek, který se jim nejvíce líbí – ten pak získá zvláštní „cenu diváka“ (anketní lístky budou slosovány, vylosovaný výherce obdrží hezký dárek). fotografie z vernisáže >> fotografie >>
Pátek 25. ledna 2013 | QUILLING
Zveme děti i dospělé na výtvarný kurz, při kterém si vyrobíte papírové obrázky (např. různá blahopřání) módní technikou uváděnou i pod počeštěným názvem kvilling. Pracovní materiál bude k dispozici. Cena kurzu 60 Kč, děti 30 Kč. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info(zavináč)svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 24. 1. 2013.
Neděle 6. ledna 2013 | TŘÍKRÁLOVÁ KOLEDA
Tradiční novoroční přání střediska volného času Bájo českoskalickým občanům v ulicích města předají děti z dětského folklorního souboru Barunka. fotografie >>

 


 

ARCHIV POZVÁNEK 2012
 
Pátek 21. prosince 2012 VÁNOČNÍ NOTOVÁNÍ
Malý předvánoční koncert dětí, které v SVČ Bájo navštěvují hudební obory. V programu, sestaveném z krátkých hudebních vystoupení, zazní adventní a vánoční písně.
Neděle 16. prosince 2012 AUTORSKÝ PRODEJ KNIHY "MOUDRÉ POHÁDKY VESMÍRNÝCH SKŘÍTKŮ"
Probíhající výstavu ilustrací Markéty Kejzlarové v galerii Fortna navštíví v tento den autorka knihy Anna Birke - Semeráková. Její knihu si budou moci na místě zakoupit, samozřejmě opatřenou podpisem autorky. Informace o knize na www.bukio.webnode.cz.
6. - 9. prosince 2012 v Rudrově mlýně v Ratibořicích ŘÍŠE RYB
SVČ Bájo vyhlásilo pro děti ze škol a školských zařízení Královéhradeckého a Pardubického kraje výtvarnou soutěž na téma: vodní svět pramenů, tůní, potoků, říček, řek, jezer, rybníků i moří a oceánů. Výběr soutěžních prácí si budete moci prohlédnout na výstavě, kterou SVČ Bájo připravilo v rámci akce Advent v Babiččině údolí.
Pátek 7. prosince 2012 PLSTĚNÍ
Zveme děti i dospělé na kurz, při kterém si vyrobíte drobné plstěné vánoční dárky - dekorace, šperky a ozdoby z ovčí vlny. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info(zavináč)svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 6. 12. 2012. Pracovní materiál bude k dispozici. Cena kurzu 80 Kč, děti 40 Kč.
Pátek 7. prosince 2012 ZAČÍNÁME HÁČKOVAT (1. lekce)
Zveme děti i dospělé na kurz háčkování, při kterém se naučíte základům této oblíbené ruční práce, která se stává módní záležitostí. Příze a háčky na učení budou k dispozici, pokud chcete v načatém háčkování pokračovat doma, přineste si svůj háček i přízi. Cena kurzu 60 Kč, děti 30 Kč. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info(zavináč)svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 15. 11. 2012.
Neděle 2. prosince 2012 SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
SVČ Bájo vás srdečně zve ke kašně na Husově náměstí na tradiční setkání k zahájení adventu v České Skalici. Čekají Vás písničky v podání dětského pěveckého sboru SVČ Bájo, krátká promluva zástupce města a také malé občerstvení - čaj a vánoční punč. Na závěr bude rozsvícen městský vánoční strom za cinkání zvonečků, které si prosím přineste s sebou.
Pátek 16. listopadu 2012 ZAČÍNÁME ŠÍT (1. lekce)
Zveme starší děti i dospělé na kurz šití, při kterém se naučíte základům práce se šicím strojem. Nabyté dovednosti budete moci uplatnit např. při šití jednoduše šitých oděvů, při vytváření patchworku, spravování oděvů i jiném šití na šicím stroji. Cena kurzu 60 Kč, děti 30 Kč. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info(zavináč)svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 15. 11. 2012.
Středa 14. listopadu 2012 PATCHWORK
Zveme pokročilé a začátečníky na další lekci patchworku, na které si ušijete dečku „vánoční hvězda“. Kurz je vhodný pro všechny (děti i dospělé), kteří umí šít v ruce nebo na šicím stroji (dva šicí stroje budou k dispozici). Seznam potřebného materiálu si můžete vyzvednout v Báju nebo vám ho zašleme na vámi sdělenou e-mailovou adresu. Cena kurzu 60 Kč, děti 40 Kč.
Středa 14. listopadu 2012 OTISKY DĚTSKÝCH RUČIČEK
Oblíbený keramický mini kurz, při kterém si pod vedením zkušené lektorky vyrobíte keramickou destičku, do které otisknete ručičku či chodidlo vašeho děťátka. Výrobky mohou být velmi hezkým vánočním dárkem. Cena za jednu destičku 50 Kč. Na kurz se hlaste prosím do 8. 11. 2012 na tel. 608321833 – budete zařazeni do rozvrhu, abyste s dítětem nemuseli na otisk dlouho čekat.
Pátek 9. listopadu 2012 VÝTVARNÁ DÍLNA: VÁNOČNÍ OZDOBY Z KORÁLKŮ
Zveme děti i dospělé na kurz, při kterém si vyrobíte korálkové andělíčky. Pracovní materiál bude k dispozici. Cena kurzu 60 Kč, děti 30 Kč. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info(zavináč)svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 8. 11. 2012.
Pátek 9. listopadu 2012 VÝTVARNÁ DÍLNA: VÁNOČNÍ OZDOBY Z KORÁLKŮ
Zveme děti i dospělé na kurz, při kterém si vyrobíte korálkové andělíčky. Pracovní materiál bude k dispozici. Cena kurzu 60 Kč, děti 30 Kč. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info(zavináč)svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 8. 11. 2012.
Pátek 2. listopadu 2012 MUSICA PER GAUDIUM NA VERNISÁŽI V GALERII ZÁZVORKA
Hudební soubor SVČ Bájo doprovodí středověkou duchovní hudbou vernisáž výstavy Vojtěšky Vlčkové "Biblické krajiny"
Středa 31. října 2012 | 16 hodin PATCHWORK
Zveme pokročilé a začátečníky na další lekci patchworku, ve které si ušijete taštičku. Kurz je vhodný pro všechny (děti i dospělé), kteří umí šít v  ruce nebo na šicím stroji (dva šicí stroje budou k dispozici). Seznam potřebného materiálu si můžete vyzvednout v Báju nebo vám ho zašleme na vámi sdělenou e-mailovou adresu. Cena kurzu 60 Kč, děti 40 Kč.
4. - 29. října 2012 KRÁLOVSTVÍ
Výstava v galerii Fortna. Obrázky z výtvarné soutěže Poznáváme svět vyhlášené SVČ Bájo, do které zaslaly své práce zobrazující Spojené království Velké Británie a Severního Irska děti ze základních škol a školských zařízení Královéhradeckého a Pardubického kraje.
Čtvrtek 25. října 2012 PODZIMNÍ PRÁZDNINY
Středisko volného času Bájo zve děti na VÝLET DO HRADCE KRÁLOVÉ. Navštívíme zajímavou výstavu v MUZEU a vykoupeme se v AQUACENTRU. Přihlásit se můžete do středy 24. října 2012 formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info(zavináč)svcbajo.cz nebo osobně v Báju.
Pátek 12. října 2012 VÝTVARNÁ DÍLNA: MODROTISK
Zveme děti i dospělé na kurz, při kterém si speciální barvou (tzv. rezervou) namalujete nebo natisknete obrázky na plátno - vytvoříte si tak ubrus, Ubrousky, polštáře a jiné textilie podle vašeho přání. Všechen materiál bude k dispozici, můžete si přinést svůj návrh, ale není to vůbec podmínkou. Plátno po namalování odešleme společně do Modrotiskové dílny v Olešnici na Moravě, kde plátno profesionálně obarví. Kurz je určen i pro ty, kteří si myslí, že nemají výtvarný talent! Cena kurzu: 30 Kč dítě, 60 Kč dospělý; plus cena spotřebované textilie dle rozměru (190 Kč za 100 cm délky, šíře 76 cm). Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info(zavináč)svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 11. 10. 2012.
Pátek 5. října 2012 VÝTVARNÁ DÍLNA: MODROTISK
Zveme děti i dospělé na kurz, při kterém si speciální barvou (tzv. rezervou) namalujete nebo natisknete obrázky na plátno - vytvoříte si tak ubrus, Ubrousky, polštáře a jiné textilie podle vašeho přání. Všechen materiál bude k dispozici, můžete si přinést svůj návrh, ale není to vůbec podmínkou. Plátno po namalování odešleme společně do Modrotiskové dílny v Olešnici na Moravě, kde plátno profesionálně obarví. Kurz je určen i pro ty, kteří si myslí, že nemají výtvarný talent! Cena kurzu: 30 Kč dítě, 60 Kč dospělý; plus cena spotřebované textilie dle rozměru (190 Kč za 100 cm délky, šíře 76 cm). Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info(zavináč)svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 4. 10. 2012.
8. - 30. září 2012 ŽENA
Výstava v galerii Fortna SVČ Bájo - společná výstava obrazů výtvarnic z České Skalice a výtvarnic z partnerského města Liptovského Hrádku, které navštěvují ateliér dospělých na tamější ZUŠ.
Sobota 8. září 2012 KONCERT V RÁMCI LITURGIE: MISSA ABSQUE NOMINE
Ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Malé Skalici
Slavnostní novodobá premiéra barokní mše pozapomenutého, ale ve své době proslulého českého skladatele Jiřího Melcelia. Jedná se o jedinečnou událost, protože tato skladba, zachovaná pouze v jednom opisu v kroměřížském hudebním archivu, bude veřejně provedena poprvé po více než třech staletích právě v maloskalickém kostele. Skladba bude uvedena právě v tento den jako příspěvek ke Dni evropského dědictví 2012. Mši pro znovuuvedení připravil a nastudoval Ladislav Horký, na dobové i moderní nástroje zahraje ansámbl Consortio Melcelii. Akci pořádá společně SVČ Bájo, místní římskokatolická farnost a Muzeum Boženy Němcové. Více informací na www.melcelius.wz.cz
8. – 9. září 2012 MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
Výtvarná dílna vprostorách Muzea Boženy Němcové a Textilního muzea UPM, kterou v rámci doprovodného programu výstavy jiřinek připravilo SVČ Bájo. Dílna je určena pro výtvarníky i ty, kteří si myslí, že výtvarný talent nemají – každý si odnese krásný, vlastnoručně ozdobený hedvábný výrobek (všechen materiál bude k dispozici na místě).
Sobota 8. září 2012 MUSICA PER GAUDIUM NA NÁCHODSKÝCH KURONSKÝCH SLAVNOSTECH
Soubor staré hudby SVČ Bájo Musica per gaudium, se představí v kapli náchodského zámku se programem Siglo d´oro, sestaveným ze skladeb španělské renesance a baroka.
6. - 9. září 2012 CINDRUŠKA OPĚT V ČESKÉ SKALICI
Děti z dětského folklorního souboru Cindruška z Liptovského Hrádku přijíždějí opět na návštěvu do České Skalice, tentokrát na pozvání Místní akční skupiny Mezi Úpou a Orlicí. Přivítá je i soubor Barunka a SVČ Bájo, kteří se stanou jejich průvodci po celou dobu jejich návštěvy a kteří připravily pro své kamarády bohatý program.
Sobota 14. července 2012 KRAMAŘENÍ
V ulici Boženy Němcové a ve staré škole se i letos konal jarmark s doprovodným kulturním programem - středověkou hudbu na dobové nástroje zahrála kapela ELTHIN, vtipnými divadelními výstupy pobavila obecenstvo pražská divadelní společnost KEJKLÍŘ. Kromě stánků s řemeslníky, kteří prodávali své zboží a předváděli řemeslo, byly k dispozici i řemeslné dílny, kde si zájemci vyrobili vlastníma rukama výrobek.
Pátek 22. června 2012 NOTOVÁNÍ
Závěrečné vystoupení absolventů hudebních a tanečních kurzů SVČ Bájo, spojené se slavnostním předáváním osvědčení.
5. - 8. června 2012 BARUNČINA ŠKOLIČKA ANEB KDYŽ CHODILA BOŽENA NĚMCOVÁ DO ŠKOLY
Stylizované školní vyučování, včetně hodiny zpěvu, češtiny, ale i dětských letních her, tanců a písniček předvádějí v areálu Barunčiny školy děti z folklorního souboru Barunka SVČ Bájo.
Neděle 3. června 2012 DEN DĚTÍ V KRÁLOVSTVÍ
Oslava Dne dětí, kterou pro děti k jejich svátku připravilo SVČ Bájo. Pro děti malé i velké a jejich rodiče je připraven bohatý program, ve kterém tentokrát zavítáme do království, a to do Spojeného království Velké Británie a Severního Irska; podíváme se do země, kde se letos v létě konají XXX. olympijské hry a kde královna slaví 60 let na trůnu. Každé dítě si odnese vlastnoručně zhotovený výrobek, dárek a také spoustu zážitků a informací. Vstup je zdarma.
Pátek 1. června 2012 MUSICA PER GAUDIUM NA NOCI KOSTELŮ
Dětský soubor staré hudby Musica per gaudium zahraje na letošní českoskalické Noci kostelů na dobové nástroje skladby španělské renesance. Soubor hraje ve složení Adéla Pöllnerová (zpěv), Tereza Kollertová (zpěv, zobcová flétna), Anna Horká (zobcové flétny, viola da gamba, zpěv), Kristina Pavlasová (zobcové flétny, zpěv), Matyáš Horký (bubny a perkuse) a Jan Karvai (barokní kytara). Vedoucím souboru, působícím v SVČ Bájo, je Ladislav Horký (viola da gamba, zpěv).
Čtvrtek 24. května a pátek 25. května 2012 BÁJO NA BAMBIRIÁDĚ
V parku náchodského SVČ Déčko se koná další ročník přehlídky volnočasových aktivit, kterou pořádá DUHA Bartoňka. V bohatém programu této akce nabídne SVČ Bájo účastníkům tvořivou dílnu, drobné hry, čajovnu a pódiová vystoupení tanečního klubu Marineta a taneční skupiny Piškoti. Přijeďte se na Bambiriádu podívat – určitě si odnesete bohaté zážitky!
Pátek 18. května 2012 VÝTVARNÁ DÍLNA: DRÁTOVANÝ HRNEK
Volné pokračování kurzu drátování pro starší děti i dospělé – tentokrát poznáte staré drátenické řemeslo prostřednictvím drátování nádoby – můžete si přinést vlastní keramický hrnek, láhev, květináč ap. Pokud si nedonesete vlastní nádobku, bude vám k dispozici láhev. Vítány jsou štípačky, malé kleště nebo ketlovací kleště, dále s sebou přezůvky. Cena kurzu 60 Kč, děti 30 Kč.
14. - 28. května 2012 ZA LOUTKOVÝM DIVADLEM
Své práce na téma loutky, o loutkách a o divadle vůbec vystavily děti z výtvarného kroužku SVČ Bájo, který pracuje pod vedením Mgr. Martiny Horké.
1. – 18. května 2012 BARUNČIN STŘEVÍČEK aneb STOPY BOŽENY NĚMCOVÉ V ČESKÉ SKALICI
SVČ Bájo připravilo ve spolupráci s Muzeem Boženy Němcové pro děti poznávací hru, při které „objeví stopy“ spisovatelky, kterých si jindy nevšimnou. Skupinky dětí budou plnit interaktivní úkoly na trase mezi Muzeem Boženy Němcové a pomníkem Boženy Němcové na Husově náměstí.
1. – 10. května 2012 KDO JSME - KTO SME
Výstava výtvarných prací, které vznikly během dubnové mezinárodní výtvarné dílny na téma TEXTIL. Své práce představují veřejnosti slovenské děti ze Základní umělecké školy Liptovský Hrádek a české děti ze Střediska volného času Bájo Česká Skalice. Vernisáž se koná za účasti hostů z Liptovského Hrádku v úterý 1. května od 19 hodin.
Pondělí 30. dubna 2012 | 18 hodin 21. LET ČARODĚJNIC SKALICÍ
Průvod čarodějnic se vydá z Husova náměstí do Autokempu Rozkoš, kde bude v 19 hodin zapálena vatra. Zpátky poletí malé čarodějnice a čarodějové po setmění za svitu lampionů.
28. dubna - 2. května 2012 BÁJO HOSTÍ PŘÁTELE ZE SLOVENSKA
Skupina žáků a jejich pedagogů z Liptovského Hrádku (partnerské město České Skalice) oplácí v těchto dnech naši loňskou návštěvu Slovenska v  rámci projektu "Kto sme, odkial´ ideme, kam kráčame". V bohatém programu pobytu slovenských kamarádů bude i návštěva Textilního muzea, výtvarné dílny na téma textil a jeho zdobení a výstava vytvořených děl v galerii Fortna a ve výloze Bája.
Pátek 20. dubna 2012 DEN ZEMĚ
SVČ Bájo, Centrum rozvoje Česká Skalice a ornitologicko-křesťanská společnost A ROCHA připravily v prostorách Bája pro žáky českoskalické základní školy program, jehož prostřednictvím si připomenou svátek naší modré planety.
Pátek 13. dubna 2012 VÝTVARNÁ DÍLNA: SMALTOVANÉ ŠPERKY
Kurz pro děti i dospělé. Naučíte se zacházet s barvami Efcolor, vyrobíte si drobné šperky (přívěšky, náušnice, spony, nebo jmenovky apod.), které si z kurzu také odnesete. Materiál dostanete, s sebou si vezměte pracovní košili a přezůvky, vítány jsou nůžky na plech a různé pilníky na kov. Cena kurzu je 80 Kč. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info(zavináč)svcbajo.cz nebo osobně v Báju, nejlépe do středy 11. 4. 2012. (ukázky z předchozí dílny ZDE >>)
Čtvrtek 5. dubna 2012 VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY V BÁJU
SVČ Bájo zve děti na výlet vlakem do Hradec Králové. Navštívíme zajímavou výstavu v Muzeu východních Čech s dětským ateliérem, vyrobíme si velikonoční ozdobu a vykoupeme se v AQUACENTRU. Přihlásit se můžete do úterý 3. dubna 2012 buď formou SMS na čísle 604 187 325, emailem na adrese info(zavináč)svcbajo.cz, nebo osobně v Báju.
Středa 4. dubna 2012 VÝTVARNÁ DÍLNA: DRÁTOVANÉ VEJCE
Poznáte základy starého řemesla – drátování. A protože jsou Velikonoce za dveřmi, naučíme se odrátovat vajíčko. Materiál bude k dispozici, vítány jsou štípačky, malé kleště nebo ketlovací kleště, dále s sebou přezůvky. Cena kurzu 60 Kč, děti 40 Kč.
Neděle 25. března 2012 LÍTOVÁNÍ A VYNÁŠENÍ SMRTKY
Na smrtnou neděli dopoledne (od 9 hodin) budou děvčata z folklorního souboru Barunka obcházet s lítem obyvatele České Skalice s přáním hezkého jara a s koledou. Odpoledne ve 14 hodin vyjde z Husova náměstí průvod v čele s Mořenou. Průvod půjde ulicí Boženy Němcové k řece Úpě pod maloskalickou tvrzí, kde bude Mořena – Zima odstrojena a utopena.
Pátek 16. března 2012 VÝTVARNÁ DÍLNA: KORÁLKOVÁ ZVÍŘÁTKA
Kurz pro děti i dospělé, ze kterého si odnesete hezké korálkové ozdoby. Korálky a pomůcky budou k dispozici; s sebou přezůvky. Cena kurzu 60 Kč, děti 40 Kč. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info(zavináč)svcbajo.cz nebo osobně v Báju, nejlépe do středy 14. 3. 2012.
3. - 31. března 2012 VÝSTAVA"ČESKOSKALICKÁ PALETA 2012"
Výstava amatérských výtvarníků, kteří v České Skalici a okolí bydlí, pracují nebo jsou příznivci města Česká Skalice.
Neděle 19. února 2012 KARNEVAL
Zveme všechny malé i větší děti a jejich rodiče, příbuzné a kamarády do klubovny zahrádkářů na dětský karneval, který již tradičně pořádá SVČ Bájo o masopustní neděli. Čekají vás hry a soutěže o ceny, dětská diskotéka, výtvarná dílna, taneční vystoupení a občerstvení. Vstupné: masky 20 Kč, ostatní 30 Kč.
Sobota 18. února 2012 MASOPUST
U příležitosti masopustního veselí projde Českou Skalicí pro obveselení všech měšťanů rozpustilý průvod masopustní. Nejprve z Husova náěmstí do staré školy Pronobus všechny maškary odvede, an tam pak starostu města o povolení Skalicí s masopustem pochoditi požádá a pak již se průvod po náměstí a přilehlými ulicemi města hýbat bude a všeliký rozruch ztropí. Masopust v České Skalici pořádá SVČ Bájo spolu s FS Barunka o.s. a Muzeem Boženy Němcové.
Pátek 10. února 2012 VÝTVARNÁ DÍLNA: VELIKONOČNÍ KERAMICKÉ DEKORACE
Zveme děti i dospělé na kurz, při kterém si vyrobíte keramické „perníčky“ – velikonoční či vánoční dekorace pro výzdobu vašeho domova. Výroba je jednoduchá, zvládnou ji i „nešikové“... :-) Zkušení keramici si mohou případně vytvořit libovolný výrobek. Na první lekci bude navazovat druhá, při které si výrobky naglazujete – koná se v pátek 9. března 2012. Cena kurzu 80 Kč/2 lekce. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info(zavináč)svcbajo.cz nebo osobně v Báju.
10. - 29. února 2012 VÝSTAVA: KOŘENÍ
Své výtvarné práce vystavuje Martina Sedláčková, žákyně ZŠ Česká Skalice a dlouholetá členka výtvarného kroužku SVČ Bájo Česká Skalice.
Pátek 3. února 2012 VÝLET O POLOLETNÍCH PRÁZDNINÁCH
Sraz v 8:15 hodin na vlakovém nádraží v České Skalici, rozchod na nádraží v 16:31 hodin (příjezd vlaku). Program: návštěva Muzea východních Čech s dětským ateliérem a zajímavou výstavou a Městské lázně - Aquacentrum. S sebou v batohu: jídlo a pití na celý den, skicák, obyčejná tužka, pastelky (penál); plavky, ručník a mýdlo v igelitové tašce, malé kapesné dle uvážení rodičů. Cena: 230 Kč (vstupné, jízdné). Přihlásit se můžete do středy 1. února buď formou SMS na čísle 604 187 325, e-mailem na adrese info(zavináč)svcbajo.cz nebo osobně v Báju. Počet míst je omezen.
9. - 31. ledna 2012 RÁDI MALUJEME, KRESLÍME, VYTVÁŘÍME
Své práce v Regionálním informačním centru
vystavili účastníci a účastnice činnosti zájmových kroužků SVČ Bájo.
Pátek 27. ledna 2012 VÝTVARNÁ DÍLNA: MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
Výtvarný kurz, při kterém si namalujete speciálními barvami hedvábné výrobky (šálky, šátky, obrázky v rámečcích, kravaty, toaletní taštičky apod. – vše bude k dispozici). Kurz je určen i pro ty, kteří si myslí, že nemají výtvarný talent! :-) Cena kurzu dle zvoleného hedvábného výrobku - od 60 do 120 Kč za jeden výrobek. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info(zavináč)svcbajo(tečka)cz nebo osobně v Báju do 26. ledna 2012.
6.- 27. ledna 2012 VÝSTAVA: PATCHWORK
Účastnice kurzů patchworku, které se konají v Báju, vystavují v galerii Fortna v přízemí SVČ Bájo.
Pátek 20. ledna 2012 KŘEST KNIHY "BOŽENA NĚMCOVÁ - SEDMERO POHÁDEK" S ILUSTRACEMI EVY SKOŘEPOVÉ-RADOVÉ
Výtvarnice Eva Skořepová připravila nové vydání knížky Boženy Němcové Sedmero pohádek s vlastními barevnými i černobílými ilustracemi. V SVČ Bájo proběhne křest knihy a budete si ji moci také na místě zakoupit.
Pátek 6. ledna 2012 TŘÍKRÁLOVÁ KOLEDA
Tradiční novoroční přání střediska volného času Bájo českoskalickým občanům v ulicích města předají děti z dětského folklorního souboru Barunka. (fotografie >>)

 


 

ARCHIV POZVÁNEK 2011
 
2. - 31. prosince 2011 VÝSTAVA "PODE MLEJNEM, NADE MLEJNEM"
Výstava dětských prací z výtvarné soutěže VODNÍK vyhlášené SVČ Bájo pro děti ze škol a školských zařízení Královéhradeckého a Pardubického kraje.
Pondělí 19. prosince 2011 od 17 hodin VÁNOČNÍ NOTOVÁNÍ
Malý předvánoční koncert dětí, které v SVČ Bájo navštěvují hudební obory. V programu, sestaveném z krátkých hudebních vystoupení, zazní adventní a vánoční písně.
Neděle 18. prosince 2011 od 17 hodin ADVENTNÍ KONCERT: HUDBA V BAROKNÍCH ČECHÁCH V DOBĚ ADVENTU
SVČ Bájo společně s římskokatolickou farností Česká Skalice pořádá ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v malé Skalici poslední letošní adventní koncert. Program budou tvořit skladby, které zněly v českých kostelích v adventu před třemi sty lety. V podání ansámblu staré hudby La bilancetta uslyšíte hudbu českých autorů V. K. Hollana Rovenského, A. V. Michny, J. J. Božana a A. Mazáka, hranou na dobové nástroje. (plakát >>)
Pátek 9. prosince 2011 od 18 hodin VÝTVARNÁ DÍLNA: PLSTĚNÍ
Zveme děti i dospělé na kurz, při kterém si vyrobíte jednoduché plstěné šperky, náušnice a korále z ovčí vlny. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info(zavináč)svcbajo(tečka)cz nebo osobně v Báju do 8. 12. 2011. Pracovní materiál bude k dispozici. Cena kurzu 80 Kč, děti 40 Kč. (plakát >>)
4.-30. listopadu 2011 ČESKOSKALICKÉ NÁMĚSTÍ VE FOTOGRAFII
Zájmový kroužek Čalamáda představuje v galerii Fortna v přízemí SVČ Bájo svůj celoroční projekt „Českoskalické náměstí“. Jedná se o výstavu fotografií, obrázků a dokumentů, týkajících se minulosti i současnosti českoskalického náměstí. (fotografie >>)
Neděle 27. listopadu 2011 od 16 hodin SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
SVČ Bájo vás srdečně zve ke kašně na Husově náměstí na tradiční setkání k zahájení adventu v České Skalici. Čeká vás „Andělská hra“, adventní muzika, krátká promluva zástupce města a také malé občerstvení - čaj a vánoční punč. Na závěr bude rozsvícen městský vánoční strom za cinkání zvonečků, které si prosím přineste s sebou. (fotografie >>)
Pátek 25. listopadu 2011 od 15 do 17 hodin OTISKY DĚTSKÝCH RUČIČEK
Oblíbený keramický mini kurz, při kterém si pod vedením zkušené lektorky vyrobíte keramickou destičku, do které otisknete ručičku či chodidlo vašeho děťátka. Výrobky mohou být velmi hezkým vánočním dárkem. Cena za jednu destičku 30 Kč.
Úterý 15. listopadu 2011 v 19 hodin ZAHÁJENÍ KURZU JÓGY PRO ZAČÁTEČNÍKY A MÍRNĚ POKROČILÉ
Obsahem kurzu budou průpravná cvičení, usány, dechové techniky, relaxace, koncentrace, zpěv manter. Cvičitel jógy II. třídy zajistí individuální přístup v souladu s potřebami a možnostmi cvičenců. Bližší informace získáte v Báju nebo na telefonním čísle 724 156 743.
Pátek 4. listopadu 2011 VÝTVARNÁ DÍLNA: VÁNOČNÍ HVĚZDIČKY Z KORÁLKŮ
Zveme děti i dospělé na kurz, při kterém si vyrobíte korálkové vánoční ozdoby. Pracovní materiál bude k dispozici. Cena kurzu 60 Kč, děti 30 Kč. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info(zavináč)svcbajo(tečka)cz nebo osobně v Báju do 3. 11. 2011.
7.-30. října 2011 VÝSTAVA "RETROOBRAZY A CYKLUS GRAFICKÝCH LISTŮ ´ŽIVLY´"
Průřez výtvarnou tvorbou posledních 10 let českoskalické výtvarnice Aleny Kordíkové. (fotografie >>)
Středa 26. října 2011 PODZIMNÍ PRÁZDNINY S BÁJEM
SVČ Bájo zve děti na výlet vlakem do Hradec Králové, kde navštívíme dětský ateliér Muzea východních Čech a Městské lázně - Aquacentrum. Podrobné informace získáte v kanceláři Bája nebo na www.svcbajo.cz.
Pátek 21. října 2011 VÝTVARNÁ DÍLNA: TEA BAG FOLDING
Seznámíte se s módní technikou skládání čajových sáčků, jehož základem je prastaré japonské skládání z papíru - origami. Vyrobíte si také vánoční hvězdičky do oken. Kurz je vhodný pro děti i dospělé. Cena kurzu 60 Kč, děti 20 Kč. Na kurz se hlaste prosím do 20. 10. 2011 SMSkou na tel. č. 604 187 325 nebo e-mailem na info(zavináč)svcbajo(tečka)cz. S sebou ostré nůžky, přezůvky, papírové přebaly čajových sáčků (kdo má).
9. - 30. září 2011 VÝSTAVA "200 LET ZÁMECKÉHO PARKU"
Výstava fotografií dřevin k 200. výročí založení parku kněžnou Kateřinou Vilemínou Zaháňskou v Ratibořicích. Běžné i cizokrajné stromy a keře v zámeckém parku zachytili svými objektivy studenti soukromé střední školy ACADEMIA MERCURII v Náchodě v rámci projektu Zelené Ratibořice.
Sobota 10. září 2011 BARUNKA NA JIŘINKOVÝCH SLAVNOSTECH
Dětský folklorní soubor Barunka vystoupí v rámci Jiřinkových slavností na maloskalické tvrzi.
Sobota 10. září 2011 MUSICA PER GAUDIUM NA KURONSKÝCH SLAVNOSTECH
Soubor staré hudby SVČ Bájo vystoupí v kapli náchodského zámku s duchovními skladbami období gotiky a baroka.
26. června - 30. srpna 2011 VÝSTAVA "TEN PLYNE ČAS..."
Své fotografie a básně o historii maloskalické tvrze vystavuje paní Naděžda Chobotská.
Sobota 16. července 2011 KRAMAŘENÍ
V ulici Boženy Němcové a ve staré škole se i letos bude konat jarmark s bohatým doprovodným kulturním programem. K poslechu zahraje folklorní muzika BARUNKA, a dětský soubor staré hudby SVČ Bájo MUSICA PER GAUDIUM, vtipnými divadelními výstupy pobaví obecenstvo ČMUKAŘI z Turnova... Kromě stánků s řemeslníky, kteří budou prodávat své zboží a předvádět řemeslo, budou k dispozici i řemeslné dílny, kde si zájemci vyrobí vlastníma rukama výrobek. Občerstvit se budete moci v čajovně, kafírně nebo kramářské hospůdce.
Sobota 30. července 2011 BARUNKA NA SVATOANENSKÝCH SLAVNOSTECH
Dětský folklorní soubor Barunka vystoupí na slavnostech pořádaných Domovem svatého Josefa v Žirči.
Pondělí 20. června 2011 NOTOVÁNÍ
V Jiřinkovém sále Muzea Boženy Němcové předvedou na závěrečném koncertu absolventi hudebních kurzů SVČ Bájo, co se za letošní školní rok naučili. Koncert je spojený se slavnostním předáváním osvědčení.
9. - 13. června 2011 BÁJO V LIPTOVSKÉM HRÁDKU
Skupinka mladých výtvarníků se spolu s pedagogy zúčastní workshopu v plenéru poblíž Liptovského Hrádku, slovenského partnera města České Skalice. Připraví také výstavu „Priatelky“ a její vernisáž. Pozvání a společný pobyt českých a slovenských výtvarníků je prací Mgr. Libuše Vyšné ze ZUŠ Liptovský Hrádok. Akce je pokračováním přátelské spolupráce započaté v roce 2009.
Pondělí 13. června 2011 MERIDIÁNOVÁ CVIČENÍ - cesta k mládí a zdraví
SVČ Bájo zve všechny zájemce na cvičení pro zlepšení celkové vitality, pružnosti páteře a kloubů, ke zprůchodnění energetických bloků v těle. Cvičení povede každé pondělí v čase 17:15-18:15 MUDr. Renata Měřínská. Cena jednotlivé lekce: děti 15 Kč, dospělí 30 Kč. S sebou pohodlné oblečení a podložku.
6. - 9. června 2011 BARUNČINA ŠKOLIČKA ANEB KDYŽ CHODILA BOŽENA NĚMCOVÁ DO ŠKOLY
Stylizované školní vyučování, včetně hodiny zpěvu, češtiny, ale i dětských letních her, tanců a písniček předvádějí v areálu Barunčiny školy děti z folklorního souboru Barunka SVČ Bájo.
Neděle 5. června 2011 DEN DĚTÍ V ORIENTU
Oslava Dne dětí. Děti se tentokrát seznámí se zeměmi arabského poloostrova a okolních států na rozhraní jihozápadní Asie, s jejich historií, kulturou a tradicemi. Každé dítě si odnese vlastnoručně zhotovený výrobek, dárek a také spoustu zážitků a informací.
2.-29. května 2011 VÝSTAVA VÝTVARNÝCH KROUŽKŮ "LÍTÁME NAD MĚSTEM"
V galerii Fortna navštivte výstavu prací dětí, které v tomto školním roce pracovaly ve výtvarném kroužku SVČ Bájo pod vedením Mgr. Martiny Horké. (ukázky ZDE >>)
Sobota 28. května 2011 VÝLET DO HISTORIE
Cílem naší výpravy bude historická vesnice umění a řemesel v Ostré u Lysé nad Labem, kde se v tento den koná medová pouť. V historické vesnici uvidíme ukázky tradičních řemesel, která si budeme moci vyzkoušet. Navštívíme i rozkvetlé bylinné zahrady. Informace a přihlášky v Báju do 25. května 2011. Cena výletu: 300,- Kč.
Pátek 27. května 2011 MUSICA PER GAUDIUM NA NOCI KOSTELŮ
V maloskalickém kostele Nanebevzetí Panny Marie v rámci Noci kostelů vystoupí soubor staré hudby Musica per gaudium ze SVČ Bájo s duchovní i světskou hudbou ze 13. století. Letošní ročník Noci kostelů pořadatelé zaměřili na 800. výročí narození svaté Anežky České, proslulé svou dobročinností a milosrdenstvím. Skladby, které soubor zahraje, pochází právě z doby Anežky Přemyslovny.
Čtvrtek a pátek 26.-27. května 2011 SVČ BÁJO NA BAMBIRIÁDĚ 2011
V parku náchodského SVČ Déčko se koná další ročník přehlídky volnočasových aktivit, kterou pořádá DUHA Bartoňka. V bohatém programu této akce nabídne SVČ Bájo účastníkům tvořivou dílnu, drobné hry, čajovnu a pódiová vystoupení tanečního country clubu Marineta a tanečních skupin Piškoti a Piškotci.
Pátek 20. května 2011 SMALTOVANÉ ŠPERKY
Zájemci se naučí zacházet s barvami Efcolor a vyrobí si drobné šperky (přívěšky, náušnice, spony apod.), Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese infosvcbajo.cz nebo osobně v Báju. (ukázky ZDE >>)
Středa 18. května 2011 OTISKY DĚTSKÝCH RUČIČEK A CHODIDEL do keramické destičky
Keramický minikurz v přízemí SVČ Bájo, při kterém si pod vedením zkušené lektorky vyrobíte keramickou destičku, do které obtisknete ručičku, chodidlo vašeho děťátka. Cena za jednu destičku 30 Kč.
Sobota 30. dubna 2011 20. LET ČARODĚJNIC SKALICÍ
Průvod čarodějnic se vydá z Husova náměstí do Autokempu Rozkoš, kde bude v 19 hodin zapálena vatra. Zpátky poletí malé čarodějnice a čarodějové po setmění za svitu lampionů.
Sobota 23. dubna 2011 DEN ZEMĚ ANEB RATIBOŘICKÉ OVČÁCKÉ SLAVNOSTI
SVČ Bájo uspořádá na OVČÁCKÝCH SLAVNOSTECH v Ratibořicích výtvarnou dílnu.
Čtvrtek 21. dubna 2011 VÝLET DO POLICE NAD METUJÍ
Sraz v 8 hodin v Báju, ukončení v 17:30 hodin. Program: výlet autobusem, návštěva Muzea stavebnice Merkur, oběd v restauraci, prohlídka města. S sebou: svačinka, pití, kapesné dle uvážení rodičů. Cena: 150 Kč. Přihlásit se můžete do úterý 19. dubna formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese infosvcbajo.cz nebo osobně v Báju. (odkaz >>)
Středa 20. dubna 2011 DEN ZEMĚ
SVČ Bájo ve spolupráci se základní školou, ornitologicko-křesťanskou společností A ROCHA a Centrem rozvoje pořádá pro žáky 4. ročníku ZŠ program jako oslavu svátku naší modré planety...
Pátek 15. dubna 2011 VÝTVARNÁ DÍLNA: MALOVÁNÍ NA PORCELÁNOVÝ HRNEČEK
Zveme malé i velké do ateliéru SVČ Bájo na kurz, při kterém si namalujete porcelánový hrnek zapékacími barvami. Hrnečky, které si namalované odnesete domů, i pracovní materiál budou k dispozici. Cena kurzu 60 Kč, děti 30 Kč. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese infosvcbajo.cz nebo osobně v Báju. (ukázky ZDE >>)
Středa 13. dubna 2011 OTISKY DĚTSKÝCH RUČIČEK A CHODIDEL DO KERAMICKÉ DESTIČKY
Keramický minikurz v přízemí SVČ Bájo, při kterém si pod vedením zkušené lektorky vyrobíte keramickou destičku, do které obtisknete ručičku, chodidlo vašeho děťátka. Cena za jednu destičku 30 Kč. Na kurz se hlaste prosím do 12. 4. 2011 na tel. č. 608 321 833 - budete zařazeni do rozvrhu, abyste s dítětem nemuseli na obtisk dlouho čekat.
Neděle 10. dubna 2011 VYNÁŠENÍ SMRTKY
Na smrtnou neděli dopoledne budou děvčata z folklorního souboru Barunka obcházet s lítem obyvatele České Skalice s přáním hezkého jara a s koledou. Odpoledne ve 14 hodin vyjde z Husova náměstí průvod v čele s Mořenou. Průvod půjde ulicí Boženy Němcové k řece Úpě pod maloskalickou tvrzí, kde bude Mořena - Zima odstrojena a utopena.
1. - 27. dubna 2011 VÝSTAVA "HLEDÁNÍ"
V galerii Fortna v přízemí SVČ Bájo své výtvarné práce vystavuje Matyáš Horký, student primy Jiráskova gymnázia a člena výtvarného kroužku SVČ Bájo.
Pátek 1. - sobota 2. dubna 2011 NOC S ANDERSENEM
SVČ Bájo a Městská knihovna v České Skalici připravily pro děti opět pohádkovou noc v rámci celostátní akce. Pro děti od 10 let je připraven bohatý program, půlnoční procházka městem a spaní v Báju. Přihlášky a informace v Báju. (fotografie >>)
Pátek 25. března 2011 VÝTVARNÁ DÍLNA: ANTISTRESOVÉ KOSTIČKY
Naučíte se ušít zajímavou a neobvyklou látkovou hračku nejen pro děti... . Kurz je vhodný pro všechny (děti i dospělé), kteří umí šít v ruce. Cena kurzu 60 Kč, děti 30 Kč. Na kurz se hlaste prosím do 20. 3. 2011 formou SMS na tel. č. 604 187 325 nebo e-mailem na infosvcbajo.cz., kde také můžete získat podrobné informace. S sebou: 6 látek k sobě se hodících (stačí zbytky látek - nejlépe bavlna, plátýnko, rozměr cca 30 x 40 - jedna látka), ostré! nůžky, cca 100 špendlíků, přezůvky. (ukázky kostiček ZDE >>)
4. - 25. března 2011 VÝSTAVA ČESKOSKALICKÁ PALETA
Své práce v galerii Fortna SVČ Bájo společně vystavují amatérští výtvarníci, kteří v České Skalici a okolí bydlí, pracují nebo jsou příznivci města Česká Skalice.
Pátek 18. března 2011 VÝTVARNÁ DÍLNA: KERAMICKÝ HRNEČEK
Zveme malé i velké do ateliéru SVČ Bájo na kurz, při kterém si pod vedením zkušené lektorky vyrobíte vlastní hrnky, ze kterých jistě budete rádi pít čaj či kávu. Zveme malé i velké na kurz, při kterém si pod vedením zkušené lektorky vyrobíte vlastní hrnky, ze kterých jistě budete rádi pít čaj či kávu. Cena kurzu 60 Kč, děti 30 Kč.
Sobota 5. března 2011 MASOPUST
U příležitosti masopustního veselí projde Českou Skalicí pro obveselení všech měšťanů rozpustilý průvod masopustní. Nejprve na Husově náměstí Pronobus za všechny maškary u starosty města o povolení Českou Skalicí s masopustem pochoditi požádá a pak již se průvod ulicemi města pohne a všeliký rozruch ztropí.
Neděle 6. března 2011 VELKÝ DĚTSKÝ KARNEVAL
Zveme všechny malé i větší děti a jejich rodiče, příbuzné a kamarády do klubovny zahrádkářů na dětský karneval, který již tradičně pořádá SVČ Bájo o masopustní neděli. Čekají vás hry a soutěže o ceny, tanec a taneční vystoupení, výtvarná dílna, občerstvení. Vstupné: masky 20 Kč, ostatní 30 Kč.
Pondělí 21. února 2011 VÝTVARNÁ DÍLNA: GRAFICKÉ TECHNIKY
Kurz pro děti v první den jarních prázdnin. Práce ve výtvarném ateliéru - tisk na grafickém lisu.
Pátek 18. února 2011 KURZ FOTOGRAFOVÁNÍ
Volné pokračování kurzu pro starší děti, mládež a dospělé. Cena 30 Kč. S sebou si můžete vzít vlastní fotoaparát.
Pátek 11. února 2011 PROČ A JAK SPRÁVNĚ KRMIT PTÁKY?
Jaké je vhodné a nevhodné krmení? Jak dlouho v sezóně krmit? Na toto protichůdně diskutované téma promluví ornitolog Pavel Světlík, který nás seznámí s novými poznatky a zkušenostmi zejména z Německa a Anglie. Také si prohlédnete řadu modelů krmítek, ale též modelů ptáků, kteří se na krmítkách mohou objevit. Vstupné dobrovolné.
Pátek 4. února 2011 POLOLETNÍ PRÁZDNINY S BÁJEM
Zveme děti na výlet do Nového Města nad Metují. Sraz v 8 hodin v Báju, ukončení v 15 hodin. Program: výlet autobusem, návštěva Městského muzea a Městské galerie Zázvorka, výtvarná dílna, ze které si odnesete domů hezký výrobek; oběd v restauraci, prohlídka města. S sebou: svačina, pití, kapesné dle uvážení rodičů. Cena: 120 Kč Přihlásit se můžete do středy 2. února formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese infosvcbajo.cz nebo osobně v Báju. (fotografie >>)
18.-31. ledna 2011 LIDOVÝ ROK BARUNKY
Výstava v galerii Fortna SVČ Bájo. Prezentace projektu, který se uskutečnil v letech 2009 - 2010 a byl spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis. (fotografie z vernisáže >>)
Pátek 21. ledna 2011 TEA BAG FOLDING
Výtvarný kurz vateliéru Bája. Seznámíte se s módní technikou skládání čajových sáčků, jehož základem je prastaré japonské skládání z papíru - origami. Kurz je vhodný pro děti i dospělé. Cena kurzu 60 Kč, děti 20 Kč. Na kurz se hlaste prosím do 20. 1. 2011 SMSkou na tel. č. 604 187 325 nebo e-mailem na infosvcbajo.cz. S sebou: ostré nůžky, přezůvky, papírové přebaly čajových sáčků (kdo má). (fotografie >>)
Středa 12. ledna 2011 OBTISKY DĚTSKÝCH RUČIČEK A CHODIDEL do keramické destičky
Keramický minikurz v přízemí SVČ Bájo, při kterém si pod vedením zkušené lektorky vyrobíte keramickou destičku, do které obtisknete ručičku, chodidlo vašeho děťátka. Cena za jednu destičku 30 Kč. Na kurz se hlaste prosím do 11. 1. 2011 na tel. č. 608 321 833 - budete zařazeni do rozvrhu, abyste s dítětem nemuseli na obtisk dlouho čekat.
Úterý 11. ledna 2011 PRVNÍ POMOC
Volné pokračování přednášek pro dospělé, studenty a starší děti. Získáte základní poznatky o první pomoci, kterou je někdy třeba poskytnout lidem ve vašem okolí doma či na ulici - záchrana života a zdraví by měla být prioritou každého člověka! Přednáška s možností besedy bude tentokrát zaměřena na infarkt, cukrovku, epilepsii atd. Lektorkou je zkušená zdravotní sestra. Přednáška se koná v přízemí SVČ. Vstupné dobrovolné.
Středa 5. ledna 2011 PATCHWORK
Kurz pro děti od 14 let a dospělé v ateliéru SVČ Bájo. Vyrobíte si tzv. antistresové kostky. Seznam látek a potřeb obdržíte na základě přihlášky (nejsou v ceně kurzu). Cena kurzu 60 Kč, děti 20 Kč. Na kurz se hlaste prosím do 4. 1. 2011 SMSkou na tel. č. 604 187 325 nebo e-mailem na infosvcbajo.cz.
Čtvrtek 6. ledna 2011 TŘI KRÁLOVÉ
Tradiční tříkrálová obchůzka dětí ze SVČ Bájo, které budou chodit s koledou a přáním hezkého nového roku...

 


 

ARCHIV POZVÁNEK 2010
 
20. prosince 2010     VÁNOČNÍ NOTOVÁNÍ
Malý předvánoční koncert dětí navštěvujících v SVČ Bájo hudební obory. (fotografie >>)
16. prosince 2010     MUSICA PER GAUDIUM NA ADVENTNÍM KONCERTU VE V. TŘEBEŠOVĚ
Dětský soubor staré hudby Musica per gaudium ze SVČ Bájo vystoupil na adventním koncertu, který ve starobylém římsko-katolickém kostele pořádala místní základní škola.
11. prosince 2010     MUSICA PER GAUDIUM NA ADVENTNÍM KONCERTU VE STUDNICI
Dětský soubor staré hudby Musica per gaudium ze SVČ Bájo vystoupil na adventním koncertu, který v kostele CČSH pořádala místní základní škola. (fotografie >>)
9. - 11. prosince 2010     BARUNČINY VÁNOCE
Návštěvníky čekala vánočně vyzdobená stará škola, výstava dětských obrázků z výtvarné soutěže "Ptačí svět", inspirace pro vánoční výzdobu, dobový nábytek a předměty minulých století, adventní a vánoční zpívání, výroba drobných dárků vlastníma rukama, hospůdka s domácím pečivem, punčem a jinými dobrotami a v sobotu jarmark lidových řemeslníků a ukázky jejich práce. (fotografie >>)
5. prosince 2010     POCHVÁLEN BUĎ...
V Jiřinkovém sále Muzea Boženy Němcové v České Skalici vystoupil dětský folklorní soubor Barunka SVČ Bájo a jejich host Folklorní soubor Lipka z Pardubic. (fotografie >>)
3. prosince 2010     VÝTVARNÁ DÍLNA: HEDVÁBÍ V MIKROVLNCE
Výtvarný kurz pro děti (malé i velké) a dospělé, na kterém si zájemci vytvořili krásný hedvábný výrobek. (fotografie >>)
3. prosince 2010     PATCHWORK - VERNISÁŽ A WORKSHOP
První výstava členek zájmového útvaru SVČ Bájo. Vernisáž výstavy byla spojena s workshopem.
28. listopadu 2010     SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Tradiční setkání k zahájení adventu v České Skalici, na kterém zazněly barokní písně v podání dětského pěveckého sboru, který na ZŠ Hořičky pracuje pod vedením Pavlíny Prudilové, a dětského souboru staré hudby Musica per gaudium. Svou báseň přednesl starosta města, k dispozici bylo i malé občerstvení - čaj a vánoční punč. (fotografie >>)
26. listopadu 2010     ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU NA HOŘIČKÁCH
V předvečer začátku adventu vystoupil na Hořičkách dětský pěvecký sbor, který na ZŠ Hořičky pracuje pod vedením Pavlíny Prudilové, a dětský soubor staré hudby Musica per gaudium. Obě seskupení jsou zájmovými útvary SVČ Bájo.
12. listopadu 2010     PROMÍTÁNÍ FOTOGRAFIÍ BOHDANA HOLOMÍČKA
Bohdan Holomíček fotografuje divadlo, osoby a dění v kultuře (mimo jiné také Václava Havla), ale i vše, co se v jeho okolí děje (lidi a věci a situace, které kolem něho probíhají). Promítání fotografií známého fotografa Bohdana Holomíčka se uskutečnilo v čajovém klubu Bája. (fotografie z promítání >>)
11. listopadu 2010     PRVNÍ POMOC
Přednáška a beseda, jejíž účastníci získali základní poznatky o první pomoci, kterou je někdy třeba poskytnout.
5. listopadu 2010     VERNISÁŽ: MARTINOVA PRVNÍ VÝSTAVA aneb TO BYLO TAK...
Na vernisáži výstavy studenta primy na Jiráskově gymnáziu v Náchodě a člena výtvarného kroužku SVČ Bájo Martina Karvaie zaimprovizovali členové bubenického kroužku. (fotografie z vernisáže >>)
27. října 2010     PODZIMNÍ PRÁZDNINY S BÁJEM
Výlet vlakem do Hradec Králové, kde děti navštívily Bílou věž, nové netradiční muzeum loutek "Labyrint" Divadla Drak s atraktivním programem a tvůrčími dílnami a další příjemná místa. (fotografie >>)
22. října 2010     VÝSTAVA"TAKOVÝ SVĚT"
Výstava dětských prací z výtvarné soutěže vyhlášené v letošním únoru Společností Boženy Němcové a SVČ Bájo ke 190. výročí narození Boženy Němcové. Vystavují: MŠ Včelka Polná, ZŠ Boženy Němcové Jaroměř, ZŠ a MŠ Hořičky, ZUŠ B. M. Černohorského Nymburk, ZUŠ Červený Kostelec, ZUŠ Semily – pobočka ve Vysokém nad Jizerou a ZUŠ Liptovský Hrádok (Slovensko). (fotografie z vernisáže >>)
1.-22. října 2010     VÝTVARNÁ DÍLNA - HLINĚNÁ BATIKA
další z řady výtvarných kurzů pro děti i dospělé, ze kterého si účastníci odnesli krásný výrobek... (fotografie >>)
11.-30. září 2010     LIBUŠA VYŠNÁ: OBRAZY
Výstava slovenské výtvarnice Libuše Vyšné z Liptovského Petera v galerii Fortna. (fotografie z vernisáže >>)
11. září 2010     HUDEBNÍ SOUBOR MUSICA PER GAUDIUM NA KURONSKÝCH SLAVNOSTECH
Dětský soubor staré hudby SVČ Bájo Musica per gaudium vystoupil již podruhé na Kuronských slavnostech v areálu náchodského zámku, a to hned ve dvou časech. Členové souboru se také zúčastnili za zpěvu písně Nitida stella průvodu doprovázejícího vévodu kuronského...
11. - 12. září 2010     SVČ BÁJO NA JIŘINKOVÝCH SLAVNOSTECH
V rámci tradičních Jiřinkových slavností jsme přispěli k programu hned ve dvou směrech: Dětský folklorní soubor Barunka vystoupil na maloskalické tvrzi ve Folklorním okénku a Hana s Martinou nabídly všem zájemcům (a bylo jich opravdu mnoho) možnost vyzkoušet si malování na hedvábí a smaltovaný šperk. Svoje umělecké výtvory si pak každý odnesl s sebou... (fotografie >>)
24. - 29. srpna 2010     DFS BARUNKA NA SLOVENSKU
Dětí z folklorního souboru Barunka strávily konec prázdnin na pozvání partnerského souboru Cindruška v Liptovského Hrádku. Vrcholem pobytu bylo vystoupení ve skanzenu - Múzeu liptovskej dediny v Pribylině.
31. července 2010     HUDEBNÍ SOUBOR MUSICA PER GAUDIUM V ŽIRČI
Již potřetí podpořil svým vystoupením bez nároku na finanční náhradu hudební soubor SVČ Bájo Musica per gaudium akci pořádanou Domovem svatého Josefa v Žirči, který se stará o pacienty s roztroušenou sklerozou. (fotografie >>)
18. - 24. července 2010     MALOVANÉ PRÁZDNINY
Tradiční lLetní tábor, jehož náplní byla výtvarná a hudební činnost. Po kutnohorském "gotickém" táboře v roce 2008 a loňském "renesančním" pardubickém táboře jsme se letos v Broumově zaměřili n a barokní umění. (fotografie >>)
17. července 2010     KRAMAŘENÍ
Jarmark s bohatým doprovodným kulturním programem v ulici Boženy Němcové a ve staré škole. Zazněla středověká hudba v podání kapely RADVANOCH z Liberce, pro radost dětem i dospělým zahrálo MALÉ DIVADÉLKO PRAHA, představil se i místní dětský soubor staré hudby MUSICA PER GAUDIUM. Kromě rekordního počtu jarmarečních prodejců, nabízejících všeliké rukodělné zboží, byly k dispozici řemeslné dílny, kde si zájemci mohly zhotovit vlastníma rukama výrobek, občerstvit se bylo možné kromě stánků s občerstvením také v čajovně... (fotografie >>)
12.-16.7 a 23.-27.8. 2010     TÁBORY S KERAMIKOU
Pořádali jsme dva příměstské tábory zaměřené na práci s keramickou hlínou, jejich součástí byly ale i výlety, hry a další výtvarné činnosti. (fotografie >>)
18. června 2010     NOTOVÁNÍ
Slavnostní závěrečný koncert spojený s předávání osvědčení v Jiřinkovém sále Muzea Boženy Němcové. Své schopnosti a dovednosti předvedli absolventi letošních hudebních kurzů, vystoupily také členky tanečního kroužku SVČ Bájo TCK Marineta.
11. června 2010     SETKÁNÍ S MANDALOU
Výtvarnou dílnu s povídáním o mandalách vedla Vladimíra Jíchová. Účastníci poznali výtvarnou techniku, která je prostředkem k uvolnění, soustředění a také poznání sebe sama.
1. června 2010     VERNISÁŽ VÝSTAVY "FOTOMŽIKY"
V galerii Fortna SVČ Bájo své práce vystavily členové fotografického kroužku, který po celý školní rok pracoval pod vedením Mgr. Martiny Horké: Eliška Fischerová, Jan Kleprlík, Ivanna Postolyuk a Lucie Řeháková. Na vernisáži výstavy vystoupil hudební soubor Musica per gaudium. (fotografie >>)
28. května 2010     VYSTOUPENÍ SOUBORU MUSICA PER GAUDIUM NA "NOCI KOSTELŮ"
Dětský soubor staré hudby Musica per gaudium, který pracuje třetím rokem v SVČ Bájo, vystoupil v maloskalickém kostele Nanebevstoupení Panny Marie v rámci tzv. "Noci kostelů" se zpracováním mariánských písní ze středověkých rukopisů Llibre Vermell de Montserrat a Cantigas de Santa Maria. (fotografie >>)
30. května 2010     DEN DĚTÍ V AFRICE
Oslava Dne dětí ve Vile Čerych. Děti se seznámily s tzv. černým kontinentem, jeho historií, kulturou a tradicemi, zahrály si na africké bubny, ochutnaly africký rooibos, vlastnoručně zhotovily malované dřevěné korále atd. (fotografie >>) (info v PDF >>) (oceněné práce soutěže Poznáváme svět >>)
20. - 21. května 2010     BAMBIRIÁDA
SVČ Bájo se prezentovalo na krajské Bambiriádě v SVČ Déčko Náchod. (fotografie >>)
7. května 2010     VÝTVARNÁ DÍLNA "ZDOBÍME TEXTIL"
Výtvarný kurz pro děti i dospělé - zdobení textilu tiskem (tuto techniku zvládne a hezké výrobky si odnese i začátečník – nevýtvarník) (fotografie >>)
6. května 2010     VERNISÁŽ VÝSTAVY "JABIA"
Na vernisáži výstavy dvou výtvarných kroužků SVČ Bájo, které po celý školní rok pracovaly pod vedením Mgr. Martiny Horké, byly promítnuty fotografie z celoroční činnosti kroužků, zahrál dětský soubor staré hudby Musica per gaudium, bylo snědeno občerstvení... :o) (fotografie >>)
16.-30. dubna 2010     JARNÍ HRÁTKY
V galerii Fortna SVČ Bájo Česká Skalice vystavila všehochuť výtvarných technik, materiálů a kreativních nápadů inspirovanou hravými tóny jarní přírody Irena Vavřenová.
30. dubna 2010     19. LET ČARODĚJNIC SKALICÍ
Čarodějnice a čarodějníci se po hrátkách před Bájem vydali z Husova náměstí do autokempu Rozkoš v hasičských autech. Krátce po 19 hodině byla zapálena vatra.
26.-27. března 2010     NOC S ANDERSENEM
SVČ Bájo a Městská knihovna v České Skalici připravily pro děti opět pohádkovou noc v rámci celostátní akce. V noci z pátku 26. března na sobotu 27. března 2010 se v Báju a českoskalické knihovně uskutečnila akce Noc s Andersenem. Akce začala literárně - hudebním pořadem hudební skupiny Vajíčko. Po večeři děti vyráběly a vypouštěly létající balónky. V knihovně se četlo, malovalo, hrálo divadlo, proběhla soutěž v jazykolamech a dokonce přišel i duch... V sobotu před odchodem si účastníci akce vyzkoušeli malování
horkým voskem. (fotografie >>)
21. března 2010     SMRTNÁ NEDĚLE
Na smrtnou neděli dopoledne děvčata z folklorního souboru Barunka obcházela s lítem obyvatele České Skalice s přáním hezkého jara a s koledou. Odpoledne ve 14 hodin předvedly děti z Barunky ve staré škole krátký jarní program a poté se už průvod v čele s Mořenou vydal k řece Úpě, kde byla Mořena - Zima odstrojena a utopena... (fotografie >>)
19. března 2010     KURZ SMALTOVÁNÍ BEZ PÍCKY
Zájemci se naučili zacházet s barvami Efcolor a vyrobili si drobné šperky (přívěšky, náušnice, spony ap.), které si z kurzu také odnesli...
5. března 2010     VERNISÁŽ VÝSTAVY "ČESKOSKALICKÁ PALETA"
Společná výstava amatérských výtvarníků, kteří v České Skalici a okolí bydlí, pracují nebo jsou příznivci města Česká Skalice. Na vernisáži zazněly renesanční písně Johna Dowlanda v podání Pavlíny Prudilové a Jakuba Staňka.. (fotografie >>)
14. února 2010     VELKÝ DĚTSKÝ KARNEVAL
Soutěže o ceny, taneční vystoupení a jiná překvapení zažily děti v klubovně zahrádkářů. (fotografie >>)
13. února 2010     MASOPUST
SVČ Bájo a FS Barunka uspořádalo opět masopustní průvod v ulicích České Skalice. (fotografie >>)
29. ledna 2010     POLOLETNÍ PRÁZDNINY
Jednodenní pololetní prázdniny strávily děti výtvarnými činnostmi v ateliéru Bája a návštěvou výstavy "Za hračkami do muzea" v Jaroměři. (fotografie >>)
22. ledna 2010     VIETNAM - OD HANOJE PO SAIGON (CESTOPIS)
Cestopisné povídání Hany a Petra Baudyšových z Bílých Poličan. (fotografie >>)
15. ledna 2010     VÝTVARNÝ KURZ - FIMO
Z polymerové hmoty, u nás známé jako FIMO, si účastníci kurzu mohli vytvořit hezké šperky či drobné dárkové předměty. (fotografie >>)
8.-28. ledna 2010     AMAZE (VÝSTAVA V GALERII FORTNA)
Výstava fotografií Anny Miewaldové a Kateřiny Dvořákové, studentek čtvrtého ročníku náchodské střední školy Academia Mercurii. (fotografie >>)

 


 

ARCHIV POZVÁNEK 2009
 
18. prosince 2009     VÁNOČNÍ NOTOVÁNÍ
Vánoční koncert dětí navštěvujících v SVČ Bájo hudební obor. (fotografie >>)
3. - 6. prosince 2009     BARUNČINY VÁNOCE
Vánočně vyzdobená Barunčina škola, prodej výrobků lidových řemeslníků a ukázky jejich práce, inspirace pro vánoční výzdobu, výtvarná soutěž „O nejkrásnější svícen“, výroba drobných dárků vlastníma rukama, výstava obrázků z výtvarné soutěže „Jablko“, adventní a vánoční písně, stylizovaná ukázka vyučování 19. století - to všechno čekalo návštěvníky Barunčiných Vánoc ve staré škole. (fotografie >>)
3. - 30. listopadu 2009     PŘÍRODA V MÓDĚ, MÓDA V PŘÍRODĚ
V galerii Fortna SVČ Bájo vystavily svoje obrázky a fotografie slovenské děti ze Základní umělecké školy v partnerském městě Liptovský Hrádok a české děti ze Základní umělecké školy v Semilech z pobočky ve Vysokém nad Jizerou. (fotografie >>)
29. listopadu 2009     SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
SVČ Bájo uspořádalo na Husovo náměstí opět tradiční setkání k zahájení adventu v České Skalici. Diváky čekalo krátké hudební vystoupení sboru Viktorka ZŠ Česká Skalice, promluva zástupce města a občerstvení - čaj či punč... (fotografie >>)
29. - 31. října 2009     PODZIMNÍ PRÁZDNINY V PRAZE
Během tří dnů, které s námi děti strávily v Praze, navštívily např. Náprstkovo muzeum, Národní muzeum, prohlédly si prostory Pražského hradu, baziliku sv. Jiří, v podzemí chrámu svatého Víta hrobku s ostatky českých králů a další zajímavosti... (fotografie >>)
23. října 2009     SMALTOVÁNÍ BEZ PÍCKY
Zájemci se naučili zacházet s barvami Efcolor a vyrobili si drobné šperky (přívěšky, náušnice, spony ap.), které si z kurzu také odnesli... (fotografie >>)
3. - 31. října 2009     VÝSTAVA "ILUSTRACE K TAJEMSTVÍ SVATÝCH RŮŽENCŮ"
Své práce v galerii Fortna SVČ Bájo vystavila českoskalická výtvarnice Mgr. Eva Skořepová. (fotografie >>)
30. srpna - 30. září 2009     VÝSTAVA VÝTVARNÝCH KROUŽKŮ SVČ BÁJO V LIPTOVSKÉM HRÁDKU
Výstava "Moje kniha" dvou výtvarných kroužků SVČ Bájo, které po celý školní rok pracovaly pod vedením Mgr. Martiny Horké, proběhla nejen v SVČ Bájo, ale také v partnerském městě České SKalice - v Liptovském Hrádku na Slovensku. Na vernisáži, která se uskutečnila v neděli 30. srpna 2009 v čajovně Za sedmero horami, zahrál hudební soubor SVČ Bájo Musica per gaudium. Články s fotografiemi z regionálního tisku a internetových stránek místní MAS si můžete přečíst ZDE, resp. ZDE, na TOMTO MÍSTĚ se můžete podívat na TV záznam regionální televize.
12. a 13. září 2009     MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
Výtvarnou dílnu pořádalo SVČ Bájo v rámci výstavy jiřin v prostorách muzejního areálu v České Skalici. Zájemci si mohli vlastnoručně namalovat hedvábné šály, šátky, kravaty, taštičky, polštářky, pouzdra na brýle aj. (fotografie >>)
19. - 25. 7. 2009     MALOVANÉ PRÁZDNINY
Tábor určený dětem, které rády malují, kreslí a rády vytvářejí něco hezkého vlastníma rukama. Letos jsme se po loňském "gotickém" táboře v Kutné Hoře zaměřili na renesanci. Seznámili jsme se s životem v tomto období, s architekturou, hudbou, podívali jsme se na noční oblohu hvězdářským dalekohledem, k programu patřilo i koupání a zábava... (fotografie >>)
18. července 2009     KRAMAŘENÍ
Jarmark s bohatým doprovodným kulturním programem v ulici Boženy Němcové a ve staré škole. Během celého dne vystupovali: hudební skupina Perkelt, divadelní společnost Kejklíř a dětský hudební soubor Musica per gaudium. Kromě stánků s řemeslníky, kteří prodávali své zboží a předváděli řemeslo, byly k dispozici i řemeslné dílny, kde si mohli zájemci vyrobit vlastníma rukama výrobek. Občerstvit se návštěvník Kramaření mohl v čajovně, kafírně u Omara nebo kramářské hospůdce... (fotografie >>)
22. června 2009     NOTOVÁNÍ
Na slavnostním závěrečném koncertu spojeném s předávání osvědčení v Jiřinkovém sále Muzea Boženy Němcové zahráli absolventi hudebních kurzů a hudební soubory SVČ Bájo Capella egregia a Musica per gaudium. (fotografie >>)
31. května 2009     DEN DĚTÍ V EVROPĚ
Oslava Dne dětí v zahradě Vily Čerych. Děti se seznámily s evropskými zeměmi, jejich historií, jazyky, kulturou a tradicemi, každý dítě si odnesl zážitky, vlastnoručně zhotovený výrobek a dárek. (fotografie >>)
7. - 22. května 2009     MOJE KNIHA
Výstava výtvarných kroužků, které pracovaly pod vedením Mgr. Martiny Horké, probehla v galerii Fortna. (fotografie >>)
20. května 2009     SMALT
Účastníci kurzu si vyrobili drobný šperk zhotovený z měděného plíšku a barev Efcolor. (fotografie >>)
30. dubna 2009     18. LET ČARODĚJNIC SKALICÍ
Čarodějnice se po hrátkách před Bájem vydaly z Husova náměstí do autokempu Rozkoš tentokrát v hasičských autech. Krátce po 19 hodině byla zapálena vatra. (fotografie >>)
3.-4. dubna 2009     NOC S ANDERSENEM
SVČ Bájo a Městská knihovna v České Skalici připravily pro děti pohádkovou noc v rámci celostátní akce pořádané Klubem dětských knihoven SKIP a Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR. Pro děti byl připraven bohatý program, noční procházka městem a spaní v Báju. (fotografie >>)
6. - 27. března 2009     ČESKOSKALICKÁ PALETA
Společná výstava amatérských výtvarníků, kteří v České Skalici a okolí bydlí, pracují nebo jsou příznivci města Česká Skalice. (fotografie >>)
29. března 2009     VYNÁŠENÍ SMRTKY
Dopoledne děvčata obcházela s lítem obyvatele České Skalice s přáním hezkého jara a s koledou, odpoledne byla v řece Úpě utopena Mořena - zima. (fotografie >>)
21. března 2009     TUČ A ŇÁK
Loutkovou pohádku dětem skvěle zahrála Jarmila Vlčkové z Divadla U staré herečky z Hradce Králové. (fotografie >>)
20. března 2009     JERUZALÉM V POHYBU
S nejkrásnějšími místy Jeruzaléma a se svými zážitky z pracovního pobytu v Izraeli se s diváky hledáčkem kamery podělil Tomáš Černohous.
22. února 2009     VELKÝ DĚTSKÝ KARNEVAL
Soutěže o ceny, taneční vystoupení a jiná překvapení. (fotografie >>)
21. února 2009     MASOPUST
Masopustní veselí v ulicích České Skalice. (fotografie >>)
20. února 2009     ISLAND
Cestopisné povídání Ctibora Košťála z Trutnova.
9. - 27. února 2009     MOJE ILUSTRACE HARRYHO POTTERA
Výstava obrázků ze soutěže, které se mohli zúčastnit mladí výtvarníci z celých východních Čech. (fotografie z výstavy >>)
9. - 30. ledna 2009     OBLOHA A RIEKA ANEB PLYNUTIE V ČASE
První výstava v galerii Fortna uspořádaná ve spolupráci se slovenským partnerským městem - své kresby a malby vystavovali žáci výtvarného oboru ZUŠ Liptovský Hrádok. (fotografie z výstavy >>)
16. ledna 2009     EGYPT
Přednáška s besedou a promítáním fotografií z měsíční expedice cestovatele Ondřeje Valáška z Pardubic.
17. ledna 2009     ...ALE KDYŽ ONA JE ZAKLETÁ
Veselá loutková pohádka v provedení divadélka POLLLI z Hradce Králové. (fotografie >>)

 


 

ARCHIV POZVÁNEK 2008
 
4. - 7. prosince 2008     BABIČČINY VÁNOCE
Vánoční trhy a výstava "Vánoce v průběhu času", prodej výrobků lidových řemeslníků a ukázky jejich práce, výstava obrázků z výtvarné soutěže "Návraty", procházka Vánocemi v období 19. století, 20. - 30. a 60. let 20. století, výtvarná soutěž pro dětské kolektivy "Mikuláš s doprovodem", výstava paličkované krajky z dílny Marcely Hovadové, dobový nábytek a předměty minulých století, výroba drobných dárků vlastníma rukama...
30. listopadu 2008     SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Na již tradičním setkání k zahájení adventu v České Skalici se kromě promluvy starosty města několik set diváků dočkalo vystoupení Pěveckého sboru Církve bratrské z České Skalice, mohli si zakoupit adventní věnec, čaje či punč...
21. listopadu 2008     NEJVZÁCNĚJŠÍ VYKUŘOVADLA
Přednáška Michaela Rymera s praktickými ukázkami vykuřovadel a možností jejich zakoupení.
15. listopadu 2008     O VLKOVI & O KOZE
Dvě pohádky od mistrů pohádkářů - bratří Grimmů a Boženy Němcové - zahrála před naplněným hledištěm Jaroslava Holasová z Václavic.
14. listopadu 2008     INDIE - ZEMĚ KONTRASTŮ
Prostřednictvím 600 digitálních fotografií a několika krátkých videí jsme navštíili spolu s Hanou a Petrem Baudyšovými z Bílých Poličan nejlidnatější stát světa.
25. října 2008     ČERNÁ A BÍLÁ FRÓNA
Soubor Maminy z Jaroměře zahrál klasický loutkový příběh na motivy vlámské pohádky o zlé čarodějnici, která měla velice krásnou dceru.
17. října 2008     NEPÁL - HIMALAYA
O své cestě k nejvyššímu vrcholu světa, pobytu s Jozefem Rakoncajem, nepálských zvycích a svátcích Vás slovem a obrazem vyprávěl Libor Turek z Trutnova.
12. července 2008     KRAMAŘENÍ
Neobyčejný jarmark lidových řemesel proběhl jako každoročně v ulici Boženy Němcové a ve staré škole. Zahráli: jarmareční hudební těleso NEŠLAPETO, MUSICA PER GAUDIUM a CONTRO DI SOLI a pohádkami potěšilo loutkové divadlo POLI, K zakoupení bylo nespočet ručně vyráběného zboží z oboru řezbářského, hrnčířského, sklářského, krejčovského a mnoha dalších...
23. června 2008     NOTOVÁNÍ
V Jiřinkovém sále Muzea Boženy Němcové předvedli vše, co se za uplynulý školní rok naučili, absolventi vybraných zájmových útvarů DDM Bájo.
1. června 2008     DEN DĚTÍ SE SLOVENSKEM
Děti se seznámily se Slovenskem - zemí, která je nám etnicky, jazykově, zeměpisně i historicky velmi blízká. Poznaly její tradice, historii, hudbu, jazyk i jídlo, vyzkoušely si slovenštinu, zahrály si na opravdovou fujaru. Každé dítě si odneslo zážitky, vlastnoručně zhotovené výrobky i dárek.
30. května 2008     PLETENÍ PAPÍROVÝCH KOŠÍKŮ
Další z výtvarných kurzů pro děti i dospělé.
1. - 22. května 2008     ČESKOSKALICKÁ PALETA
Výstava amatérských výtvarníků v oboru kresba, malba, grafika,objekt, užité umění a ruční práce v galerii Fortna v přízemí Bája.
2. května 2008     NAPŘÍČ AUSTRÁLIÍ NA KOLE
Cestopisná beseda MARTINA STILLERA a RENÁTY LORIŠOVÉ - cyklocestovatelů, kteří projeli Austrálii ze západu na východ.
30. dubna 2008     17. LET ČARODĚJNIC SKALICÍ
Průvod čarodějnic se vydal z Husova náměstí v České Skalici do autokempu Rozkoš, kde byla v 19 hodin zapálena vatra. Zpátky letěly malé čarodějnice a čarodějové po setmění za svitu lampionů.
22. dubna 2008     DEN ZEMĚ
Ve spolupráci se základní školou, ornitologicko-křesťanskou společností A ROCHA a Centrem rozvoje jsme si ve Vile Čerych připomněli svátek naší modré planety.
18. dubna 2008     MAGICKÁ MOC VONNÝCH DÝMŮ
Přednáška MICHAELA RYMERA s praktickými ukázkami vykuřovadel a možností jejich zakoupení. Vykuřovadla používaná v šamanismu, praktická část, tradiční kouřové látky.
11. dubna 2008     MALOVÁNÍ NA TRIČKA POMOCÍ TISKÁTEK
Výtvarný kurz pro děti i dospělé. S sebou: bílá i barevná trička, i jiné oblečení nebo textilie (malování lépe vynikne na světlých odstínech), dále fén, případně návrhy na obrázky, pracovní košili a přezůvky; více než 50 odstínů barev a pomůcky budou k dispozici. Cena kurzu je 60 Kč za jedno namalované tričko.
28. března 2008     NOVÝ ZÉLAND
O svém měsíčním pobytu v městě Hastings, práci v jabloňových sadech, poznávání místních zvyků a obyvatel, o problematice maorského spolužití s bílými, o fenoménu jménem Kiwi a dalších zajímavostech si s Vámi přijede pobesedovat a promítnout diapozitivy KAREL STÝBLO, člen Českého klubu cestovatelů a autor knih Kavkaz 2001 a Aotearoa. Vstupné 35 Kč.
28. - 29. března 2008     NOC S ANDERSENEM
DDM Bájo a Městská knihovna v České Skalici připravily pro děti již po druhé pohádkovou noc v rámci celostátní akce pořádané Klubem dětských knihoven SKIP a Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR. Pro děti je připraven bohatý program, noční procházka městem a spaní v Báju.
21. března 2008     ZDOBENÍ KRASLIC VOSKEM
Výtvarný kurz pro děti i dospělé. Naučíte se tradičnímu zdobení kraslic voskem. S sebou: několik vejdunků nebo vařených vajec (vejce mohou být obarvena), pracovní košili, přezůvky. Ostatní pomůcky budou k dispozici. Přihlaste se prosím předem buď formou SMS na čísle 604 187 325 nebo e-mailem na adrese bajo-csseznam.cz. Cenu kurzu je 60 Kč (i pro celou rodinu).
20. - 21. března     VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY V BÁJU
Celodenní program v Báju s hrami, výtvarničením (každý si odnese hezký výrobek), cestou za pokladem a opékáním buřtů. Na oběd půjdeme společně do Eurestu. Pro děti bude během velikonočních prázdnin otevřen čajový klub.
9. března 2008     VYNÁŠENÍ SMRTKY
Na smrtnou neděli budou děvčata z folklorního souboru Barunka obcházet s lítem obyvatele České Skalice s přáním hezkého jara a s koledou. Odpoledne ve 14 hodin vyšel z Husova náměstí průvod v čele s Mořenou. Průvod prošel ulicí Boženy Němcové k řece Úpě pod maloskalickou tvrzí, kde byla Mořena - zima odstrojena a utopena.
7. března 2008     VERNISÁŽ VÝSTAVY "OD PRVNÍ DO PÁTÉ"
Žáci 5.A Základní školy Česká Skalice Vás srdečně zvou do Bája na vernisáž výstavy. Obrázky budou v galerii Fortna k vidění od 7. do 28. března 2008 (kromě víkendů).
29. února 2008     KORÁLKOVÁNÍ
Výtvarný kurz pro děti i dospělé. Naučíte se vyrábět náramek a náhrdelník. Všechny potřeby budou k dispozici. Kurz je určen pro začátečníky i pokročilé. Cena kurzu je 60 Kč.
22. února 2008     KEŇA
Divadelní performer a příležitostný cestovatel Zdeněk VRÁGA bude vyprávět o své cestě po africkém státě KEŇA. Svým neopakovatelným způsobem a za pomoci diapozitivů Vás provede nejznámějšími rezervacemi této země. Vstupné 35 Kč.
25. ledna 2008      KURZ VOSKOVÉ BATIKY
Výtvarný kurz pro děti i dospělé. Materiál bude k dispozici, můžete si ale s sebou přinést štětce, případně návrhy na obrázky. K dispozici pro batikování budou hedvábné polotovary (šátky, šály, polštáře apod.). Cena těchto hedvábných polotovarů je 50 - 150 Kč. Cena kurzu je 60 Kč.