ROK 2019
 název akce
 vyfotografováno
 6. 1. 2019
 11. 1. 2019
 1. - 26. 2. 2019
 1. 3. 2019
 4. - 7. 3. 2019
 29. - 30. 3. 2019
 12. 4. 2019
 17. 4. 2019
 23. 4. 2019
 6. - 29. 5. 2019
 30. 5. 2019
 8. - 13. 5. 2019
 1. 6. 2019
 8. - 12. 7. 2019
 21. - 27. 7. 2019
 19. - 23. 8. 2019
 26. - 30. 8. 2019
 Dárečkování - práce ve školním roce 2018-2019  
 Výtvarné kroužky - práce ve školním roce 2018-2019  
 1. - 30. 9. 2019
 1. - 30. 9. 2019
 7. - 8. 9. 2019
 28. 8. 2019
 4. 10. 2019
 7. - 10. 10. 2019

 

 ROK 2018
 název akce
 vyfotografováno
 6. 1. 2018
 12. 1. 2018
 18. 1. 2018
 19. 1. 2018
 29. 1. 2018
 5. - 28. 2. 2018
 10. 2. 2018
 26. 2. - 1. 3. 2018
 9. 3. 2018
 13. 3. 2018
 18. 3. 2018
 18. 3. 2018
 27. 4. 2018
 27. - 1. 5. 2018
 9. - 30. 5. 2018
 21. 5. 2018
 24. 5. 2017
 25. 5. 2018
 Den dětí v zemi galského kohouta
 3. 6. 2018
 6. 6. 2018
 Výtvarné kroužky - práce ve školním roce 2017-2018  
 Fotografický kroužek - práce ve školním roce 2017-2018  
 Šperkování - práce ve školním roce 2017-2018  
 9. - 13. 8. 2018
 18. 8. 2018
 20. - 24. 8. 2018
 27. - 31. 8. 2018
 1. - 30. 9. 2018
 8. 9. 2018
 8. - 9. 9. 2018
 1. 10. 2018
 5. - 31. 10. 2018
 8. - 10. 10. 2018
 24. 10. 2018
 2. 11. 2018
 9. 11. 2018
 2. 12. 2018
 3. - 21. 12. 2018
 6. - 9. 12. 2018
 19. 12. 2018

 

 ROK 2017
 název akce
 vyfotografováno
 6. 1. 2017
 6. 1. 2017
 13. 1. 2017
 3. 2. 2017
 11. 2. 2017
 18. 2. 2017
 19. 2. 2017
 20. - 23. 2. 2017
 3. 3. 2017
 23. 3. 2017
 2. 4. 2017
 2. 4. 2017
 3. 4. 2017
 25. 4. 2017
 28. 4. 2017
 28. 4. 2017
 2. - 24. 5. 2017
 3. - 8. 5. 2017
 3. 5. 2017
 6. 5. 2017
 10. 5. 2017
 18. 5. 2017
 25. 5. 2017
 26. 5. 2017
 4. 6. 2017
 5. 6. 2017
 6. - 9. 6. 2017
 22. 6. 2017
 17. - 21. 7. 2017
 23. - 30. 7. 2017
 19. 8. 2017
 21. - 25. 8. 2017
 
 Keramické kroužky - fotografie prací ze školního roku 2016-2017  
 Šperkování - fotografie prací ze školního roku 2016-2017  
 Výtvarné kroužky - práce ve školním roce 2016-2017  
 1. - 2. 9. 2017
 9. 9. 2017
 9. - 10. 9. 2017
 15. 9. 2017
 28. 9. 2017
 13. 10. 2017
 18. - 24. 10. 2017
 25. 10. 2017
 26. 10. 2017
 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
 3. 12. 2017
 Výstava "Prší, prší, jen se leje" v ratibořickém mlýně
 7. 12. 2017
 Vánoční notování
 20. 12. 2017

 

 ROK 2016
 název akce
 vyfotografováno
 6. 1. 2016
 8. 1. 2016
 9. 1. 2016
 22. 1. 2016
 29. 1. 2016
 29. 1. 2016
 29. 1. 2016
 3. 2. 2016
 6. 2. 2016
 7. 2. 2016
 8. - 12. 2. 2016
 4. 3. 2016
 11. 3. 2016
 13. 3. 2016
 13. 3. 2016
 14. 3. 2016
 17. 3. 2016
 18. 3. 2016
 2. 4. 2016
 4. 4. 2016
 8. 4. 2016
 8. 4. 2016
 21. 4. 2016
 21. 4. 2016
 22. 4. 2016
 30. 4. 2016
 2. 5. 2016
 4. - 7. 5. 2016
 9. 5. 2016
 14. 5. 2016
 26. 5. 2016
 27. 5. 2016
 30. 5. 2016
 1. 6. 2016
 5. 6. 2016
 6. 6. 2016
 5. - 6. 6. 2016
 24. 6. 2016
 28. 6. 2016
 Šperkování - fotografie prací ze školního roku 2015-2016  
 Výtvarný kroužek - fotografie prací ze školního roku 2015-2016
 11. - 15. 7. 2016
 12. 7. 2016
 17. - 23. 7. 2016
 20. 8. 2016
 23. 8. 2016
 10. - 11. 9. 2016
 22. - 26. 8. 2016
 29. - 31. 8. 2016
 3. a 17. 9. 2016
 10. 9. 2016
 10. 9. 2016
 10. - 30. 9. 2016
 28. 9. 2016
 7. 10. 2016
 25. 10. 2016
 26. 10. 2016
 4. 11. 2016
 6. 11. 2016
 9. 11. 2016
 11. 11. 2016
 11. 11. 2016
 12. 11. 2016
 16. 11. 2016
 17. 11. 2016
 24. 11. 2016
 27. 11. 2016
 1.-4. 12. 2016
 2. 12. 2016
 4. 12. 2016
 19. 12. 2016
 21. 12. 2016
 
 Šperkování - fotografie prací ze školního roku 2016-2017  
 Výtvarné kroužky - fotografie prací ze školního roku 2016-2017  

 

 ROK 2015
 název akce
 vyfotografováno
 3. 1. 2015
 6. 1. 2015
 9. 1. 2015
 2. 2. 2015
 4. 2. 2015
 14. 2. 2015
 26. 2. 2015
 3. 3. 2015
 4. 3. 2015
 6. 3. 2015
 13. 3. 2015
 22. 3. 2015
 29. 3. 2015
 11. 4. 2015
 25. 4. 2015
 30. 4. 2015
 4. 5. 2015
 21. - 22. 5. 2015
 31. 5. 2015
 3. - 8. 6. 2015
 11. - 12. 6. 2015
 Výstava "Priatelky III" (Liptovský Hrádok)
 8. - 18. 6. 2015
 Kurz drátování na Mlynářských slavnostech v Ratibořicích
 27. 6. 2015
 Příměstský tábor s keramikou I
 29. 6. - 3. 7. 2015
 Příměstský tábor s poníkem
 7. - 10. 7. 2015
 Kramaření
 11. 7. 2015
 Malované prázdniny (Rychnov nad Kněžnou)
 12. - 18. 7. 2015
 Příměstský tábor s keramikou II
 20. - 24. 7. 2015
 Příměstský tábor s keramikou III
 24. - 28. 8. 2015
 Lidová muzika Šmikuranda na Náchodských Kuronských slavnostech
 5. 9. 2015
 Soubor staré hudby Musica per gaudium na Náchodských Kuronských slavnostech
 5. 9. 2015
 Výstava "Kdo jsme - kto sme" v RIC
 12. 9. 2015
 12. 9. 2015
 Lidová muzika Šmikuranda na Novovinobraní
 12. 9. 2015
 Vernisáž výstavy "Cesty"
 12. 9. 2015
 Tvořivé dílny v Ratibořicích
 26. 9. 2015
 Svatováclavské posvícení
 28. 9. 2015
 Vernisáž výstavy (Petr Vlček)
 2. 10. 2015
 Řemeslná dílna. Drátování (vzdělávání pedagogů)
 6. 10. 2015
 Co vypěstoval dýňový skřítek (program pro MŠ ve Vile Čerych)
 12. - 15. 10. 2015
 Výstava výtvarných prací kroužků SVČ Bájo ve Vile Čerych
 16. 10. 2015
 Petrklíč ve Vile Čerych
 24. 10. 2015
 Den stromů pro 2. ročník ZŠ Česká Skalice
 27. 10. 2015
 Podzimní dobrodružství (výukový program pro MŠ)
 podzim 2015
 Vernisáž výstavy "Českoskalická paletka"
 6. 11. 2015
 Výtvarný kroužek v galerii Luxfer
 13. 11. 2015
 Tvořivá dílna: Smaltování
 13. 11. 2015
 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
 29. 11. 2015
 Workshop: Přírodní kosmetika
 30. 11. 2015
 Tvořivá dílna s dětmi ze ŠD ve Velkém Třebešově: Vánoční hvězda
 2. 12. 2015
 Advent v Babiččině údolí
 3. - 6. 12. 2015
 Výstava "Modrotisk" v Ratibořicích
 3. - 6. 12. 2015
 Tvořivá dílna ve Vile Čerych: Mikulášská dílnička
 5. 12. 2015
 Vánoční notování
 18. 12. 2015
 TT Band rock na Gymfestu
 18. 12. 2015

 

 ROK 2014
 název akce
 vyfotografováno
 6. 1. 2014
 10. 1. 2014
 Výstava "Od pramene k oceánu" v Báju (porota, vernisáž, výstava)  10. 1. 2014
 Podzimní prázdniny - výlet do Hradce Králové  31. 1. 2014
 3. 2. 2014
 Výtvarná dílna: Malování na hedvábí  28. 2. 2014
 Masopust  1. 3. 2014
 Karneval  2. 3. 2014
 Výstava "Českoskalická paleta"  7. 3. 2014
 Jarní prázdniny: Cesta kolem světa  10. - 13. 3. 2014
 Tvořivá dílna pro seniory ve Velkém Třebešově  26. 3. 2014
 Výstava "Šikulové" v RIC  3. 4. 2014
 Vernisáž výstavy "Sny bílé dračice" (Andrea Haková)  4. 4. 2014
 Šmikuranda v Ratibořicích  5. 4. 2014
 Lítování  6. 4. 2014
 Topení Zimy  6. 4. 2014
 Jarní koncert sboru Petrklíč  7. 4. 2014
 Petrklíč na Novopackém slavíčku  9. 4. 2014
 Výtvarná dílna: Enkaustika  11. 4. 2014
 Výtvarná dílna: Smaltování  11. 4. 2014
 Velikonoční prázdniny: Výlet do Hradce Králové  17. 4. 2014
 Zázrak vzkříšení  20. 4. 2014
 Tvořivá dílna: Keramika  25. 4. 2014
 Bájo na Ovčáckých slavnostech v Ratibořicích  26. 4. 2014
 Den Země  28. 4. 2014
 Čarodějnice  30. 4. 2014
 Majales aneb Máj a Les (ve Vile Čerych)  1. 5. 2014
 Majales aneb Máj a Les (v Ratibořicích)  4. 5. 2014
 Vernisáž výstavy "Naše zahrada"  5. 5. 2014
 Kdo jsme - Kto sme (mezinárodní výtvarná dílna, tentokrát v Č. Skalici)  7. - 11. 5. 2014
 Bájo na Bambiriádě  22. - 23. 5. 2014
 Den dětí v Řecku  1. 6. 2014
 Den dětí v Řecku pro ZŠ  2. 6. 2014
 Barunčina škola aneb Když chodila Božena Němcová do školy  5. 6. 2014
 Vernisáž výstavy "Českoskalická paletka"  6. 6. 2014
 Tvořivá dílna v Ratibořicích  7. 6. 2014
 Šmikuranda v Ratibořicích  28. 6. 2014
 Mlynářské slavnosti  29. 6. 2014
 Tábor s keramikou I.  7. - 11. 7. 2014
 Výstava "Kdo jsme - Kto sme" v RIC  10. 7. - 15. 8. 2014
 Kramaření  12. 7. 2014
 Malované prázdniny (Dvůr Králové nad Labem)  13. - 19. 7. 2014
 Tábor s keramikou II.  21. - 25. 7. 2014
 Barunka na MFF v Č. Kostelci  23. 8. 2014
 Barunka na Jarmarku tkalců v Chelmsku Śląském  24. 8. 2014
 Tábor s keramikou III.  25. - 29. 8. 2014
 6. 9. 2014
 13. 9. 2014
 13. 9. 2014
 13. - 14. 9. 2014
 21. 9. 2014
 21. 9. 2014
 27. 9. 2014
 6. 10. 2014
 24. 10. 2014
 1. 11. 2014
 2. 11. 2014
 7. 11. 2014
 30. 11. 2014
 4. 12. 2014
 8. 12. 2014
 12. 12. 2014
 19. 12. 2014
 21. 12. 2014
 28. 12. 2014

 

 ROK 2013
 název akce
 vyfotografováno
 6. 1. 2013
 11. 1. 2013
 11. 1. 2013
 16. 1. 2013
 25. 1. 2013
 25. 1. 2013
 1. 2. 2013
 1. 2. 2013
 2. 2. 2013
 5. 2. 2013
 6. 2. 2013
 9. 2. 2013
 10. 2. 2013
 22. 2. 2013
 1. 3. 2013
 17. 3. 2013
 17. 3. 2013
 18. 3. 2013
 18. 3. 2013
 20. 3. 2013
 22. 3. 2013
 Taneční kroužek na soutěži Josefovský klíč (video>>)
 23. 3. 2013
 26. 3. 2013
 27. 3. 2013
 28. 3. 2013
 5. 4. 2013
 11. 4. 2013
 12. 4. 2013
 19. 4. 2013
 24. 4. 2013
 26. 4. 2013
 27. 4. 2013
 22. let čarodějnic Skalicí
 30. 4. 2013
 6. 5. 2013
 6. 5. 2013
 8. - 12. 5. 2013
 21. 5. 2013
 24. 5. 2013
 24. 5. 2013
 5. 2013
 1. 6. 2013
 7. 6. 2013
 15. 6. 2013
 30. 6. 2013
 8. - 12. 7. 2013
 13. 7. 2013
 14. - 20. 7. 2013

Projekt Folklor před folklorem

Den první
Den druhý
Den třetí
Den čtvrtý
Den pátý
Den šestý
Den sedmý
Den osmý
Den devátý
Den desátý

 19. - 28. 8. 2013

 

 26. - 30. 8. 2013
 6. 9. 2013
 7. 9. 2013
 14. - 15. 9. 2013
 14. 9. 2013
 20. 9. 2013
 27. 9. 2013
 4. 10. 2013
 30. 10. 2013
 31. 10. 2013
 Výtvarný kurz (vzdělávání pedagogických pracovníků)  7. 11. 2013
 Keramika v MŠ a ZŠ Dolany  7. 11. 2013
 Výtvarný kurz (vzdělávání pedagogických pracovníků)  16. 11. 2013
 Výtvarná dílna v ZŠ Studnice  19. 11. 2013
 3D ozdoby z korálků  29. 11. 2013
 Výtvarná dílna pro ZŠ Velký Třebešov  29. 11. 2013
 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu  29. 11. 2013
 Výstava "Od pramene k oceánu" v ratibořickém mlýně  5. - 8. 12. 2013
 Vernisáž výstavy "Čas malování = čas radosti" (Alena Sejvalová)  7. 12. 2013
 Vánoční notování  20. 12. 2013

 

 ROK 2012
 název akce
 vyfotografováno
 6. 1. 2012
 6. 1. 2012
 26. 1. 2012
 27. 1. 2012
 3. 2. 2012
 10. 2. 2012
 10. 2. 2012
 16. 2. 2012
 18. 2. 2012
 9. 3. 2012
 9. 3. 2012
 16. 3. 2012
 25. 3. 2012
 30. 3. 2012
 4. 4. 2012
 5. 4. 2012
 13. 4. 2012
 13. 4. 2012
 20. 4. 2012
 20. 4. 2012
 23. 4. 2012
 29. 4. 2012
 12.5. 2012
 24. 5. 2012
 2. 6. 2012
 3. 6. 2012
 5. 6. 2012
 6. 6. 2012
 11. 6. 2012
 9. 7. 2012
 14. 7. 2012
 15.-21. 7. 2012
 27. 8. 2012
 8. 9. 2012
 8. 9. 2012
 8. 9. 2012
 8. 9. 2012
 8. 9. 2012
 12. 10. 2012
 12. 10. 2012
 13. 10. 2012
 24. 10. 2012
 25. 10. 2012
 2. 11. 2012
 2. 11. 2012
 9. 11. 2012
 12. 11. 2012
 15. 11. 2012
 15. 11. 2012
 16. 11. 2012
 20. 11. 2012
 2. 12. 2012
 2. 12. 2012
 4. 12. 2012
 7. 12. 2012
 7. 12. 2012
 21. 12. 2012
 28. 12. 2012

 

 ROK 2011
 název akce
 vyfotografováno
 6. 1. 2011
 11. 1. 2011
 18. 1. 2011
 21. 1. 2011
 4. 2. 2011
 4. 2. 2011
 4. 2. 2011
 4. 2. 2011
 21. 2. 2011
 4. 3. 2011
 5. 3. 2011
 6. 3. 2011
 10. 3. 2011
 Výstavy prací dětí ze školní družiny ZŠ Č. Skalice ve výloze Bája
 24. 3. 2011
 1. 4. 2011
 1. 4. 2011
 10. 4. 2011
 10. 4. 2011
 Pletení z pedigu (vzdělávání pedagogů)
 13. 4. 2011
 Výtvarná dílna: Malování na porcelánový hrneček
 15. 4. 2011
 Den Země (4. ročník ZŠ Česká Skalice v SVČ Bájo)
 20. 4. 2011
 Výlet do Police nad Metují
 21. 4. 2011
 SVČ Bájo na Dni Země v Ratibořicích
 23. 4. 2011
 Dvacátý let čarodějnic Skalicí
 30. 4. 2011
 2. 5. 2011
 2. 5. 2011
 5. 5. 2011
 19. 5. 2011
 22. 5. 2011
 26. 5. 2011
 27. 5. 2011
 5. 6. 2011
 9. 6. 2011
 12. 6. 2011
 20. 6. 2011
 11. 7. 2011
 16. 7. 2011
 17. - 23. 7. 2011
 22. 8. 2011
 29. 8. 2011
 9. 9. 2011
 9. 9. 2011
 9. 9. 2011
 9. 9. 2011
 12. 9. 2011
 14. 9. 2011
 7. 10. 2011
 13. 10. 2011
 15. 10. 2011
 21. 10. 2011
 25. 10. 2011
 26. 10. 2011
 28. 10. 2011
 4. 11. 2011
 4. 11. 2011
 9. 11. 2011
 10. 11. 2011
 11. 11. 2011
 16. 11. 2011
 19. 11. 2011
 27. 11. 2011
 2. 12. 2011
 2. 12. 2011
 4. 12. 2011
 5. 12. 2011
 9. 12. 2011

 

 ROK 2010
 název akce
 datum
 7.12.2009-6.1.2010
 6. 1. 2010
 8. 1. 2010
 12. 1. 2010
 13. 1. 2010
 15. 1. 2010
 22. 1. 2010
 29. 1. 2010
 29. 1. 2010
 4. 2. 2010
 13. 2. 2010
 14. 2. 2010
 16. 2. 2010
 19. 2. 2010
 24. 2. 2010
 5. 3. 2010
 18. 3. 2010
 18. 3. 2010
 21. 3. 2010
 21. 3. 2010
 26.-27. 3. 2010
 1. 4. 2010
 2. 4. 2010
 16. 4. 2010
 17. 4. 2010
 20. 4. 2010
 24. 4. 2010
 30. 4. 2010
 6. 5. 2010
 6. 5. 2010
 7. 5. 2010
 11. 5. 2010
 20.-21. 5. 2010
 27. 5. 2010
 28. 5. 2010
 30. 5. 2010
 30. 5. 2010
 30. 5. 2010
 1. 6. 2010
 8. 6. 2010
 11. 6. 2010
 11. 6. 2010
 Příměstský tábor s keramikou I. 12.-16. 7. 2010
 17. 7. 2010
 18.-24. 7. 2010
 31. 7. 2010
 23.-27. 8. 2010
 21. 8. 2010
 11. 9. 2010
 11.-12. 9. 2010
 11.-12. 9. 2010
 24. 9. 2010
 1. 10. 2010
 8. 10. 2010
 18. 10. 2010
 22. 10. 2010
 27. 10. 2010
 5. 11. 2010
 5. 11. 2010
 12. 11. 2010
 19. 11. 2010
 19. 11. 2010
 23. 11. 2010
 3. 12. 2010
 5. 12. 2010
 9.-11. 12. 2010
 20. 12. 2010

 

 ROK 2009
 název akce
 datum
 6. 1. 2009
 15. 1. 2009
 17. 1. 2009
 leden 2009
 únor 2009
 21. 2. 2009
 22. 2. 2009
 27. 2. 2009
 6. 3. 2009
 10. 3. 2009
 21. 3. 2009
 29. 3. 2009
 29. 3. 2009
 4. 4. 2009
 22. 4. 2009
 30. 4. 2009
 7. 5. 2009
 7. - 22. 5. 2009
 20. 5. 2009
 21. 5. 2009
 27. 5. 2009
 27. 5. 2009
 30. 5. 2009
 31. 5. 2009
 1. 6. 2009
 5. 6. 2009
 5. - 6. 6. 2009
 9. 6. 2009
 9. 6. 2009
 12. 6. 2009
 12. - 30. 6. 2009
 Barunka ve staré škole
 13. 6. 2009
 13. 6. 2009
 13. 6. 2009
 13. 6. 2009
 13. 6. 2009
 13. 6. 2009
 14. 6. 2009
 18. 6. 2009
 22. 6. 2009
 25. 6. 2009
 18. 7. 2009
 19. - 25. 7. 2009
 30. 8. 2009
 30. 8. 2009
 5. 9. 2009
 11. 9. 2009
 12. 9. 2009
 12. 9. 2009
 19. 9. 2009
 24. 9. 2009
 29. - 31. 9. 2009
 9. 11. - 6. 12. 2009
                      
          
R  O  K     2  0  0  8
Tři králové 6. 1. 2008 Česká Skalice 6
Vernisáž výstavy "Portréty" 11. 1. 2008 ateliér 4
Kurz voskové batiky 1. 2. 2008 ateliér 6
Masopust 2. 2. 2008 Česká Skalice 40
Karneval 3. 2. 2008 klubovna zahrádkářů 20
Výstava studentů GY a SOŠ 15. 2. 2008 čajový klub 6
Cestopis "Keňa" 22. 2. 2008 čajový klub 4
Korálkování 29. 2. 2008 ateliér 2
Beseda o protidrogové prevenci 4. 3. 2008 čajový klub 4
Výstava "Od první do páté" 7. - 28. 3. 2008 galerie Fortna 4
Děti ze ZŠ v Báju na Dni vody 19. 3. 2008 ateliér, čajový klub 8
Výlet o velikon. prázdninách 20. 3. 2008 Červený Kostelec 4
Zdobení kraslic voskem 21. 3. 2008 ateliér 6
Cestopis "Nový Zéland" 28. 3. 2008 čajový klub 2
Čarodějnice 30. 4. 2008 náměstí a ATC Rozkoš 12
Českoskalická paleta 1. 5. 2008 čajový klub, galerie 16
Barunčina škola 19. 5. 2008 stará škola 6
Bambiriáda 23. - 24. 5. 2008 Jaroměř 16
Den dětí se Slovenskem 1. 6. 2008 Vila Čerych 20
Poznáváme svět - Slovensko 3
Barunčina škola 5. 6. 2008 stará škola 21
Kramaření 12. 7. 2008 ulice B. Němcové a stará škola 28
Na výstavě v GVUN 24. 10. 2008 GVU Náchod 20
Exkurze v knihařství 13. 11. 2008 knihařství P. Smutného 31
                      
R  O  K     2  0  0  7
Návštěva GVUN 8. 2. 2007 Náchod 17
Lítování 25. 3. 2007 Česká Skalice 1
Duhové prázdniny 1. - 7. 7. 2007 Chrudim 18
Kramaření 14. 7. 2007 ulice B. Němcové v Č. Skalici 16
Slavn. rozsvícení vánoč. stromu 2. 12. 2007 Husovo náměstí v Č. Skalici 6
Babiččiny Vánoce 6. - 9. 12. 2007 Muzeum B. Němcové v Č. Skalici 24
Vánoční notování 17. 12. 2007 čajový klub 16
                      
R  O  K     2  0  0  6
Kramaření 15. 7. 2006 ulice B. Němcové v Č. Skalici 27
Kramaření - video (4,7 MB) 15. 7. 2006 ulice B. Němcové v Č. Skalici 1
Duhové prázdniny 30. 7. 2006 - 5. 8. 2006 Litomyšl 18
                      
R  O  K     2  0  0  5
Masopust 5. 2. 2005 Česká Skalice 16
Karneval 6. 2. 2005 Česká Skalice 6
Lítování 13. 3. 2005 Česká Skalice 4
Vynášení Zimy 13. 3. 2005 Česká Skalice 8
Divadýlko "Tygr Bábovek“ 15. 10. 2005 Česká Skalice 5
                      
R  O  K     2  0  0  4
Masopust 21. 2. 2004 Česká Skalice 16
Den Země 21. 4. 2004 Česká Skalice 18
Čarodějnice 30. 4. 2004 Česká Skalice 13
Nahrávání CD ve Vile Čerych 17. - 19. 5. 2004 Česká Skalice 9
"Barunčina škola" 7. 6 - 11.6. 2004 Česká Skalice 8
Voda, kniha a tak dál... 3. 6. 2004 Česká Skalice 6
Soustředění Barunky 5. 7. 2004 - 11.7.2004 Šumava 15
Kramaření 17. 7. 2004 ulice B. Němcové v Č. Skalici 19
Chorvatsko 30. 7. 2004 - 8. 8. 2004 ostrov Pag,[HR] 12
                      
R  O  K     2  0  0  3
Kramaření 12. 7. 2003 ulice B. Němcové v Č. Skalici 12